`ေအာက္ေျခမွ အေသးအဖြဲကိစၥေလးေတြကို လုပ္မေပးၾကလို႔ သမၼတထံသို႔ စာတင္ေနရပါတယ္၊ ဒီလိုမျဖစ္သင့္ပါ´

``အမိႈက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္ ဟု ေရွးစကားရိွပါတယ္ဗ်ာ။ ဒီပုံကိုၾကည့္ပါ ရပ္ကြက္လမ္းၾကားေလး(၁၀)ေပအက်ယ္ရိွ ပါတယ္။ ဒီလမ္းၾကားေလးကို ကၽြန္ေတာ့္တိုက္ေဘးက ယခုျမင္ေနရတဲ့အိမ္က ဖ်က္ၿပီး တိုက္ေဆာက္ပါတယ္။ လက္ရိွအိမ္၀ိုင္းအက်ယ္အတိုင္း မေဆာက္ဘဲ လမ္းေျမဘက္ကို ခ်ဲဲ႕ၿပီး တိုက္ေဆာက္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို သူတို႔တိုက္မေဆာက္ခင္ ယခုအိမ္ရိွစဥ္ကထဲက သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊မေကြးခရိုင္ နဲ႔ မေကြးတိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ အထိ အဆင့္ဆင့္သို႔ ကၽြန္ေတာ္နာမည္နဲ႔ လက္မွတ္ထိုးၿပီး(၁-၂-၂၀၁၁)ေန႔ကစတင္ အသိေပးတိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လထဲက တစ္ခါထပ္ၿပီးတိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းမထူးလို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန႔မွာ တတိယအႀကိမ္ ထပ္မံတိုင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာမွ အေၾကာင္းမထူးဘဲ ယခင္က ျမင္ေနရတဲ့ အိမ္ကေန ယခု ေတာ့ တိုက္အေဆာက္အဦးႀကီးကို ျဖစ္သြားပါၿပီ..ဗ်ာ။ လမ္းနယ္ေျမ(၁၀)ေပအက်ယ္ကေန ယခုေတာ့ (၆)ေပခန္႔သာရိွပါ ေတာ့တယ္။ ရပ္ကြက္တြင္း မီးတြင္းကိစၥျဖစ္ရင္ မီးသတ္ကားလုံး၀ ၀င္မရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ယခုေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ဇြန္လ(၁၅)ရက္ေန႔က ထပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ထံသို႔ လိပ္မူလို႔ ဒီစာကိုတင္လိုက္ရပါတယ္ဗ်ာ…..။ ယခုလို အေသးအဖြဲကိစၥေလးကို ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္က မေဆာင္ရြက္ၾကဘဲ နာလည္မႈယူၿပီးမ်က္ကြယ္ျပဳေနၾကလို႔ ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတထံကို တင္လိုက္ရတာ အားနာပါတယ္ဗ်ာ..။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလမ္းေျမခ်ဲ႕ယူတဲ့ကိစၥကို ဆရာတို႔ မီဒီယာေတြကေန အမ်ားသိေအာင္ ကူညီေပးၾကပါအုံးခင္ဗ်ာ…။´´ဟု မေကြးၿမိဳ႕ ဆုံရပ္ကြက္၊ အမွတ္၁၄၂/က ေန ဦးေအာင္ျမင့္(၈/မကန(ႏိုင္) ၀၁၃၄၇၅) မွ ေျပာဆိုသြားပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: