`ျမန္မာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းခံရေသာ ကံသာႀကီးေက်းရြာေတာင္သူမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးမရ၍ ေတာင္သူ(၁၇)ဦးမွ သက္ဆိုင္ရာသို႔တုိင္ၾကား´

မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ကံသာႀကီးေက်းရြာရိွ ေတာင္သူႀကီး(၁၇)ဦး၏ ယာခင္းမ်ားတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္း ေၾကာင္း၊ ၎ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွာ တရုပ္ျပည္သို႔ ပို႔ေပးမည့္ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႀကီးမွ ခြဲထြက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဘက္သုိ႔ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းငယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းပိုက္လိုင္းဆက္သြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို တရုပ္ စမတ္ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စတင္ျဖတ္သန္းစဥ္မွ ယေန႔အၿပီးသပ္ေျမဖို႔ရန္အထိ (၃)လအခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္သည့္အထိ ယင္းေတာင္သူႀကီး(၁၇)ဦးအား မည္သူကမွ် နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ ေလ်ာ္ေၾကးမေပး ေၾကာင္း၊ မင္းဘူးဘက္မွ တရုပ္ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွာ ေတာင္သူ ယာခင္းရွင္မ်ားအတြက္ တဧက သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးပါေၾကာင္း၊ ယခု ပိုက္လိုင္းကိစၥေလ်ာ္ေၾကးမရ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေနရေၾကာင္း (၆-၉-၂၀၁၂)ေန႔မွာ NLD မေကြးခရိုင္ေကာ္မရွင္ ဦးစိုးမိုးမွ ေျပာဆိုသတင္းေပးပါသည္။ ``(၃-၉-၂၀၁၂)ေန႔ ညေနပိုင္းမွာ ကံသာႀကီးေက်းရြာ NLD ဦးကုိကိုဦးက ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို ဖုန္းဆက္ေျပာၾကားပါတယ္။ ကံသာႀကီးေက်းရြာ ေတာင္သူမ်ားက ယာေျမမ်ားအတြင္းျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကိစၥ ေလ်ာ္ေၾကးမရလို႔ ဆႏၵျပၾကမည္လို႔ အသိေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဆႏၵျပျခင္းကို မျပဳလုပ္ၾကရန္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဆရာဦးခ်စ္ေထြး (NLD တိုင္းေကာ္မရွင္) တို႔လာခဲ့မယ္လို႔ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ (၄-၉-၂၀၁၂)ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ ဆရာဦးခ်စ္ေထြး ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္စုစု ေပါင္း(၇)ဦး အဲဒီရြာကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္သူမ်ားက ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းလုပ္ငန္းမွ ဘက္ဘိုး(၂)စင္းနဲ႔ ယာေျမမ်ားအားတူးေဖာ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ယာခင္းထဲက ေစာင့္ႀကိဳေနၾကပါတယ္။ ဓာတ္ပုံထဲကအတိုင္း သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိး ထားတဲ့ စိုက္ခင္းထဲကို ေျမစာမ်ား စုပုံထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီေတာင္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵကို ေမးျမန္းပါတယ္။ ယခု ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လိုင္းတူးေဖာ္စဥ္ကထဲက သက္ဆိုင္ရာမွ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် တစ္စုံတစ္ရာလာေရာက္ ေျပာဆိုျခင္းမျပဳၾကပါဘူး။ အစိုးရက ေလ်ာ္ေၾကးေပးမယ္လို႔ၾကားသိရပါတယ္။ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းျဖတ္သန္းဖို႔ အက်ယ္ေပ (၅၀)အကြာေျမမ်ားကိုသိမ္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခု ေျမစာေတြခ်ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေျမကိုုသာအသုံး မျပဳဘဲ အျပင္ယာခင္းထဲက သီးႏွံပင္မ်ားအထိ ေျမစာမ်ားကို ပုံထားၾကပါတယ္။ ယာခင္းအလယ္မွာ ေျမက်င္းႀကီးေတြ တူးသြားခံရေတာ့ ေျမေက်ာမ်ားျပတ္ၿပီး သီးႏွံေတြလည္း မျဖစ္ထြန္းေတာ့ပါဘူး။ ဒီကိစၥေတြကို မခံႏိုင္လြန္းလို႔ မေၾကနပ္လြန္းလို႔ (၃-၉-၂၀၁၂)ေန႔မွာ ဘက္ဘိုးေပၚကိုတက္ၿပီး ယာခင္းရွင္မ်ားက မေၾကနပ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာမွ မတရားမႈသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တို႔ကို ရြာသားမ်ားက စည္းေ၀းေဟာေျပာၾကတယ္ ဆိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္သြားစဥ္မွာ လည္း ေတာင္သူမ်ားက သူတို႔ကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဆိုလွ်င္လည္း အျဖဴအမဲ သဲကြဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔NLDအဖြဲ႕ကို အကူအညီေတာင္းခံေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီေန႔က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးကို ဖုန္းဆက္ၿပီး အက်ဳိး အေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္။ ရြာက ေတာင္သူမ်ားကို ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးက ေတာင္သူမ်ားနဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီး ကံသာႀကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကေန တဆင့္ စာတင္ေပးဖို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိန္ေအာင္ အိမ္ကို အဲဒီေတာင္သူမ်ားကို ေခၚၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းပါတယ္။ သူတို႔က ေျမယာနဲ႔ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးသြားလို႔ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈအတြက္ အျမန္ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားရခ်င္ၾကပါတယ္။ ေတာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးကို (၅-၉-၂၀၁၂)ေန႔က စာတင္လိုက္ၾကပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´´ ဟု ဦးစိုးမိုး မွ ေျပာၾကားသြားပါသည္။
 

0 comments: