`ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ (လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း) ဦးရဲလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕ မေကြးၿမိဳ႕ ရံပုံေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွ ျပႆနာမ်ား´

စက္တင္ဘာ(၇)။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕သုို႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ (လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း) ဦးရဲလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕ ရံပုံေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ေရာက္ရိွေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။ နံက္(၉း၃၀)မွ စတင္၍ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေစ်းတြင္ ရံပုံေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို အလွျပ ကားႀကီးျဖင့္လွည့္လည္ သီးဆိုတီးခပ္ၾကသည္။ ၎ အလွျပေဖ်ာ္ေျဖေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခါင္းထိပ္မွာ (မေကြးၿမိဳ႕ ပြင့္လင္းလူ႕ေဘာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရး) ဗီႏိုင္းဆိုင္းဘုတ္ႀကီး အားကပ္ထား၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ဘယ္/ညာတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း(လူမႈကြန္ယက္) ၇-၉-၂၀၁၂ ၊ မေကြးၿမိဳ႕ ဟု ဗီႏိုင္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး အလွဆင္ထားေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ၎ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အလွျပယာဥ္ႀကီး၏ ေနာက္မွ ကားေလးမ်ားတြင္လည္း ထို ဗီးႏိုင္းဆိုင္ဘုတ္မ်ား ကိုယ္စီျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ ဦးေခါင္းထိပ္ တို႔တြင္အလွဆင္ထားေၾကာင္းျမင္ေတြ႕ရသည္။ ဦးရဲလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕မွ အလွျပကားေပၚတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖတီးခတ္ သီဆိုေပးၾက၍ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ေရေဘးသင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ တတ္အားသမွ် အလွဴေငြမ်ားကူညီေပးၾကပါရန္ ေျပာဆိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးသည္။ မေကြးၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕ေပၚမွာ အလွျပေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီး သြားေလရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တို႔တြင္ (မေကြးၿမိဳ႕ ပြင့္လင္းလူ႕ေဘာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရး) အဖြဲ႕၀င္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး လူငယ္မ်ားမွ ေငြဖလားမ်ားကိုယ္စီျဖင့္ အလွဴခံေပး၍ ကူညီအားေပးေနၾကေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။ ` ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ (၅-၉-၂၀၁၂)ေန႔က ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္ပါတယ္။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွာ သုံးေနရာေလာက္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြက လာၿပီးတားျမစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕က လူငယ္အဖြဲ႕က ဆက္လုပ္မယ္ေျပာေတာ့ လက္မွတ္ထိုးေပးခိုင္းပါတယ္။ ေနာက္ ဆက္ၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွာ သိန္း(၂၀) ခန္႔ရပါတယ္။ (၆-၉-၂၀၁၂) ေန႔မွာ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာက လာေရာက္ တားဆီးၾကျပန္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ၿပီး သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၿပီး အလွဴခံၾကပါတယ္။ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွာ သိန္း(၂၅)ခန္႔ရ ပါတယ္။ ယခု ဆရာတို႔ မေကြးမွာကေတာ့ ယခု သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနတဲ့ အထိ ဘယ္သူမွ လာေရာက္တားဆီးျခင္း မရိွပါဘူး။ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး ၾကတဲ့ လူငယ္အားကလည္း ေတာ္ေတာ္အားရစရာေကာင္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´ဟု လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း(လူမႈကြန္ယက္)အဖြဲ႕၀င္ ဦးေနမ်ဳိးမွ ေျပာၾကားပါသည္။ ၎အဖြဲ႕ ေန႔လည္အခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၏ေရွ႕တြင္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေနစဥ္၊ ၎အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးအား သက္ဆိုင္ရာမွ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံရန္ေခၚဆိုေၾကာင္း သတင္းရရိွ ပါသည္။ ယင္း သတင္းကိစၥအား ဒီဗြီဘီသတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ မေကြးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အလွဴခံသူမ်ားအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးႏွင့္ေတြ႕၍ မေကြးခရိုင္အတြင္းမွ အလွဴခံရေငြမ်ားအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းလွဴဒါန္းရန္ ညွိႏႈိင္းၾကေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးထံ မွသတင္းရရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎ေန႔က သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖပြဲအား တစ္ေနကုန္သည္အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရိွရ၏။ မေကြးၿမိဳ႕မွ အလွဴေငြေပါင္း(၂၂)သိန္း (၃)ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ ရရိွေၾကာင္း၊ ယင္းအလွဴခံေငြမ်ားအား အလွဴခံေပးခဲ့ေသာ မေကြးၿမိဳ႕ ပြင့္လင္းလူ႕ေဘာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မွ ဦးရဲလြင္တို႔အဖြဲ႕ထံအပ္ႏွံလိုက္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွ စုံစမ္း၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖၾက၍ အသံခ်ဲ႕စက္အသုံးျပဳျခင္း လွည့္လည္အလွဴခံျခင္းမ်ားကို ကူညီေပးေသာ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး(ပြင့္လင္းလူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕၊ မေကြးၿမိဳ႕)အား (၁၀-၉-၂၀၁၂)ေန႕တြင္ မေကြးၿမိဳနယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးသို႔ ဦးတိုက္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္းသတင္းရရိွပါသည္။၊
 

0 comments: