`မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD (၂-၉-၂၀၁၂)ေန႔ ညီလာခံေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရး ဗဟိုမွ လက္မခံ´

(၂-၉-၂၀၁၂) ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕ ျမင္သာရပ္ကြက္ မဲထီလမ္းရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ရုံးအစည္းအေ၀းခမ္းမ တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ညီလာခံေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္းသတင္းရရိွ ပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္NLD အဖြဲ႕၀င္(၁၀၀)ခန္႔ႏွင့္ ခရိုင္ညီလာခံအဖြဲ႕တို႔တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရ၏။ ေကာ္မရွင္ေရြးခ်ယ္ေရးကိစၥ၊ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားတစ္ဦးခ်င္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ညီလာခံေကာ္မရွင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးကို မဖြဲ႔စည္းျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ NLD အဖြဲ႔၀င္ ဦးရဲတင့္မွ ဤသို႔ေျပာၾကားသည္။ `ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းဖို႔ရန္အတြက္ NLD ဗဟိုမွ လက္မခံတဲ့အတြက္ မဖြဲ႕စည္းၾကေတာ့ဘူး၊ ေနာက္ထပ္ ထပ္တိုးဖို႔ရန္အတြက္ လည္း ထပ္မံၿပီး မတိုးခ်င္တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဗဟို)ကခ်မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္(၁၆) ေယာက္ပဲ ထားၿပီး သူတို႔က ရုံးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာဆက္လက္လုပ္ကိုင္ၾကေတာ့မယ္ဆိုၿပီး သေဘာတူၾကတယ္။ အဲ ေနာက္ဆက္တြဲအေရးႀကီးတာတစ္ခုေျပာအုံမယ္။ ေတာ္ၾကာ သတင္းေထာက္ကို သူတို႔ကရစ္ေနၾကအုံးမယ္။ ယခု ခရိုင္အဖြဲ႕ကေန ဖြဲ႕စညး္ေပးထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ကို မေၾကနပ္ၾကတဲ့အေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕ကေန NLDဗဟိုသို႔စာေရးၿပီး ဆက္လက္တင္ေပးသြားမယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။´ဟု ဦးရဲတင့္မွ ေျပာၾကား၍ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။
 

0 comments: