`ဆိပ္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး အား သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဌာန စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးၿပီး´

ေအာက္တိုဘာ(၂၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္္တြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕အထက္တန္းေက်ာင္း ၊ ဆိပ္ၿဖဴၿမိဳ႔နယ္ပညာေရးမွဴးရုံး ႏွင့္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္းမွ၊အလယ္ရပ္ ၿမိဳ႕မမူလတန္းေက်ာင္း တို႔မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား မဇၥ်ိမ က သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခံပါသည္။ ဆိပ္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး မွာ တိုင္းေဒသႀကီးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးမွ ေခၚ၍ သြားေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမွာ မေကြးသို႔သြားေနေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးအား စစ္ေဆးသည့္ကိစၥတြင္ သူအားစစ္ေဆးရာတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ မေျပာဆိုခ်င္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမ ကိုေျပာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးထံသို႔ မဇၥ်ိမ ကသြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္း မွ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာပါသည္။ `` ဆိပ္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးေဌး၀င္း ကို တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေစလႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ(၁၃/၁၄)ေန႔က (၂)ရက္စစ္ေဆးသြားပါၿပီ။ အဲဒီစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွာ ပခုကၠဴခရိုင္ပညာေရးမွဴး ဦးမိုးေဆြ က အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပါ။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကေတာ့ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚေသာင္းျမင့္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းဦး တို႔ (၃)ဦးအဖြဲ႕က လာစစ္တာပါ။ အဲ လာေရာက္စစ္ေဆးမဲ႕ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ပခုကၠဴခရိုင္ပညာေရးမွဴး ဦးမိုးေဆြ ကို ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးေဌး၀င္း က သူ႔ဂ်စ္ကားနဲ႔ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ကိုသြားေခၚပါတယ္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးက ရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ အစစ္ေဆးခံရသူမ်ားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးက စာေရးကၽြမ္းက်င္(၆) ဦး၀င္းမိုး၊ စာေရးအဆင့္(၁) ဦးလွ၀င္း၊ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္း၊ ေအာက္ဆိပ္အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ေက်ာင္းအုပ္ ေဒၚခင္စန္းရီ နဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚရိွ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ား ကို ေခၚယူစစ္ေဆးခံၾကရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကို စစ္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္သိသမွ်ကို ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ကိစၥေတြက မွန္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းအတြက္ ပညာေရးဌာနက အခမဲ႔ေပးတဲ့ MRC ကဒ္ နဲ႔ CPR ကဒ္ေတြကေတာ့ (၁၀၀ိ) ၀ယ္ရပါတယ္။ ပညာေရးမွဴးရုံးက ေရာင္းတာလို႔သိရပါတယ္။ ပညာေရးမွဴးနဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ပညာေရးဌာန၀န္ထမ္းျခင္း ကာကြယ္ရမယ့္ ၀တၱရားရိွေနေတာ့ ေဖးေဖးမမ ထိမ္းေျပာရပါတယ္။ ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ့္ေၾကာင့္ေတာ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ခ်င္း ဒုကၡမေရာက္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒီကိစၥကို ယခုစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးၿပီး သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း နဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဖတင္ဆီကို တင္ျပၾကမွာပါ။ အဲဒီကေနမွ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ တယ္ဆိုတာ အေျဖထြက္ပါ့မယ္။ မၾကာဘူး ဒီကိစၥ အေျဖထြက္မယ္လုိ႔ထင္ပါ တယ္ခင္ဗ်ာ..။´ ဟု အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္းမွ မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစစ္ေဆးခံရသူမ်ားထဲမွ စာေရး ဦး၀င္းမိုး၊ စာေရး ဦးလွ၀င္း၊ ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္စန္းရီ ႏွင့္ ဆရာမေဒၚအမာရီ တို႔အား မဇၥ်ိမ က အခ်ိန္ရသေလာက္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အစစ္ေဆးခံရသူ ဆရာမႀကီးေဒၚခင္စန္းရီ မွ ပညာေရးဌာနအတြင္းမွာ ဒီလိုမ်ဳိးႀကီး မၾကား၀န္႔မနာသာ အေၾကာင္းအရာေတြကို အစစ္ေဆးခံရတာ က်မစိတ္မေကာင္းပါဘူး။ က်မေက်ာင္းကေတာ့ အခမဲ႔ေပးတဲ့ MRC ကဒ္ နဲ႔ CPR ကဒ္ေတြ အားလုံးကို အခမဲ႔ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးနဲ႔ ဘာမွ ျပႆနာမရိွပါဘူး ဟု ေျပာသည္။ ဦးလွ၀င္း စ ာေရး(၁)မွ ေျပာဆိုရာတြင္ တိုင္ၾကားလို႔ ယခုလာစစ္တဲ့ကိစၥေတြ အားလုံးနည္းပါးေလာက္မွန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးကို ဘာမွျပန္မၾကည့္ပါဘူးဗ်ာ..။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္သက္(၃၃)ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ ပညာေရးမွဴး(၁၀)ဦးေလာက္ရိွပါၿပီ ဒီေလာက္ဆိုးတဲ့သူ မေတြ႕ဘူးပါဘူးဗ်ာ..။ သူ႔ကို အျပစ္ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ..၊ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ဒီမွာ မထားသင့္ပါဘူးလို႔ဘဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္..။ဟု စာေရးဦးလွ၀င္း မွေျပာသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ စာေရးႀကီး ဦးေအာင္ဆန္း၀င္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ေဒၚအမာရီတို႔ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာ ၎ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမွာ ပညာေရးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား အခ်ိဳ႔၏ ခရီးစရိတ္ေငြမ်ား က်န္ေနပါေသးတယ္။ ေနာက္ ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းေျပာင္းရင္ ေက်ာင္းအုပ္လက္မွတ္ထိုးၿပီးလို႔ သူ႔ဆီကို လက္မွတ္ထိုးသြားရင္ (၁၀)ရက္ေလာက္ေစာင့္ရပါတယ္။ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးေတြ စိတ္ဆင္းရဲရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာထားကေတာ့ ဒီကေန ျမန္ျမန္ေျပာင္းသြားေစခ်င္ပါတယ္ ဟု ဆို၏။ ေရေလာင္းအိမ္သာ(၁၀)သိန္း (၂)ခန္းတြဲ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ၿမိဳ႕မ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ ေဒၚအမာရီ မွ ေငြ(၁၀)သိန္းကို အရစ္က်ထုတ္တဲ့အခါ ပညာေရးမွဴးကို အရစ္က်ေပးရေၾကာင္း၊ ယခု ကိစၥေတြကို အမွန္အကန္ဘဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္..၊ ဟု အစစ္ခံသူမ်ားမွ မဇၥိ်မ သုိ႔ ေျပာသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

`ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ ဟု သိရ´

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း(၁၃၄)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁၇)ေက်ာင္း ႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္းရိွသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း(၁၉၀၀၀)ေက်ာ္ရိွသည္။ ပညာေရး၀န္ထမ္းေပါင္းအင္အား (၈၆၅)ဦးရိွေၾကာင္း သိရိွသည္။ ၎ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ ၂၀၁၁ ခု ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း၌ ၀န္ထမ္းလစာေငြမ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ လစဥ္ လတိုင္း တစ္လလွ်င္(၁၇၀၀/၂၅၀၀)က်ပ္ အား အေၾကာငး္အမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမွ ျဖတ္ေတာက္ယူေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရးဌာနမွ အခမဲ႔ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္ေပးေသာ (၁) လစဥ္ပညာရည္မွတ္တမ္းကဒ္ MRC ႏွင့္ (၂) အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္း C.P.R ကဒ္တို႔ကို တစ္ေစာင္လွ်င္(၁၀၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေက်ာင္းအသီးသီးသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေနပါသည္။ ၎အျပင္ ေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းတြင္ (၁၀)သိန္းတန္ ေရေလာင္းအိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ခ်ထားေငြမ်ားအား (၅း၃း၂)အခ်ဳိးအရ ေငြ(၃)ႀကိမ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ပထမအႀကိမ္(၁၆၀၀၀)က်ပ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္(၇၀၀၀)က်ပ္၊ တတိယအႀကိမ္(၇၀၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ယင္းေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ယူ၍ ေငြထုတ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ၎အျပင္ ၂၀၁၂၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးက ၎ကိုယ္ပိုင္ဂ်စ္ကား (လိုင္စင္မဲ႔)ျဖင့္ ေက်ာင္းစစ္သြားတိုင္း အစစ္ေဆးခံရေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဓာတ္ဆီဘိုးေငြမ်ား(၅၀၀၀ိ/ ၁၂၀၀၀ိ)ထိ က်ခံေပးၾကရသည္ဆို၏။ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးသည္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္လည္း ပညာေရး၀န္ထမ္း အႀကီးအကဲတစ္ဦး ႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီေသာ ယုတ္ညံ့ ရိုုင္းပ်စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံသည္ဟု ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ ေျပာဆိုၾကသည္။ ရုံးခ်ိန္တြင္လည္း ရုံး၌ မရိွျခင္း၊ ရုံးမွာေနထိုင္လွ်င္လည္း ရုံးခ်ိန္အတြင္း ကာရာအိုေကစက္ျဖင့္ သီခ်င္းမ်ားအား က်ယ္ေလာင္စြာ ဟစ္ေအာ္သီဆိုေနျခင္း၊ အလားတူ ညအိပ္ခ်ိန္တြင္လည္း ကာရာအိုေက သီးခ်ငး္မ်ားအား ေအာ္၍ သီဆိုေနျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အိမ္မ်ားမွ စိတ္ညစ္လွ်က္ရိွေနၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာသို႔တင္ျပေပးပါရန္ အမည္မေဖာ္လိုသူ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားမွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ထံ လာေရာက္ အသိေပး၍ အကူအညီေတာင္းခံေနစဥ္ မဇၥ်ိမ က သတင္းရရိွပါသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေဒါင္းေနရြာ မွ NLDပါတီမွ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ေျပာင္း၍၀င္လာသူမ်ား အေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း´

ေအာက္တိုဘာ(၁၁)ေန႔မွ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြင့္ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ၀င္အင္အား (၂၈၀) ရိွေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္မွ ေျပာသည္။ ၎ ေန႔ပြဲတြင္ ပါတီ၀င္ကဒ္(၂၂၀)ဦး ကိုသာ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ (၁၀)ရက္ေန႔က အဆိုျပဳလႊာတင္ထားတဲ့သူေတြ က်န္ပါေသးသည္၊ ဟု ေဒါင္းေနေက်းရြာ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴး ဦးဖိုးစိန္ မွ ေျပာသည္။ ပါတီ၀င္ကဒ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ ေဒါင္းေနေက်းရြာ ပါတီ၀င္မ်ား ဦးေဆာင္စည္းရုံးေပးသူ ဦးစိုးႏိုင္အိမ္ေရွ႕ ရြာလည္လမ္းမတြင္က်င္းပေၾကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ပုံစံျဖည့္ စာရင္းယူျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ေဒါင္းေနရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သီးျခားျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္လုပ္လိုသူ မ်ားအား ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ၀င္ရမည္ဟု ေျပာဆို၍ စည္းရုံးခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနရာတစ္ျခားဆီမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ရိုးသား၍ ဆင္းရဲေသာ ေတာသူေတာင္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကိုယ့္ရြာအား တိုးတက္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဘယ္ပါတီမဆို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ေဒါင္းေနရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဖိုးစိန္ ႏွင့္ ဦးစိုးႏိုင္တို႔ မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ ၎ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီမွ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ေျပာင္း၍ ၀င္လာသူ (၈)သာရိွေၾကာင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္အား ေအာက္တိုဘာ(၁၉)ရက္ေန႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြင့္ၿဖိဳးေရးပါတီရုံး၊ အတြင္းေရးမွဴးရုံးခန္းတြင္ ေတြ႕ရိွရေသာ ေဒါင္းေနေက်းရြာ မွ ဦးစိုးႏိုင္ အားေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ `` NLDပါတီ၀င္ကေန ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ေျပာင္းသူ(၈)ဆိုတာ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး၊ စုစုေပါင္းေသျခား စစ္ၾကည့္ရင္ NLDပါတီကေန ေျပာင္း၀င္သူ (၇၀)ေက်ာ္ပါ့မယ္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒါင္းေနရြာက ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳေရးပါတီ၀င္စာရင္း စုစုေပါင္းစာရင္းမ်ားကို လာေတာင္းယူတာပါ။ ယခုဒီေန႔မွာကို ေဒါင္းေနရြာက ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္အင္အား (၃၀၀) ျပည့္သြားပါၿပီ ခင္ဗ်ာ..။´´ ဟု NLDပါတီမွ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ေဒါင္းေနရြာမွ ဦးေဆာင္စည္းရုံး၍ ၀င္လာသူ ဦးစိုးႏိုင္ မွ ျမန္မာပို႔စ္ သုိ႔ေျပာပါသည္။
 

`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ မွာ ပါတီ၀င္(၈)ဦးသာ လက္ခံစာရင္းမွာရိွပါသည္ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္သို႔ အင္အား(၅၀)ခန္႔ ေျပာင္းဆိုသည္မွာ မဟုတ္ပါ ဟုဆို´

ေအာက္တိုဘာ(၁၈)ရက္၊ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္ NLD မေကြးခရိုင္/တိုင္းေဒႀကီးညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိုးမိုးႏွင့္အဖြဲ႕မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာဆိုပါသည္။ `မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီမွ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကို ၀င္သြားတာ ဦးစိုးႏိုင္ အပါအ၀င္ (၈)ဦးသာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကိစၥအတြက္ မေန႔က(၁၇-၁၀-၂၀၁၂) ကၽြန္္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ အင္တိုင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စုသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ ပါတယ္။ အင္တိုင္းႀကီးေက်းရြာသားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုဘိုသိန္း နဲ႔ ကိုေက်ာ္ရဲေအာင္တို႔က ရြာသားမ်ားကိုယ္စား အဲဒီေန႔က အေၾကာင္းကို ရွင္းျပေပးပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ(၁၁)ရက္ေန႔က အင္တိုင္းႀကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ အသံခ်ဲ႔စက္ျဖင့္ `ေဒါင္းေနရြာမွာ မွတ္ပုံတင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကို အခမဲ႔လုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုသြားေရာက္ၾကရန္ ႏိုးေဆာ္ပါတယ္´လို႔ေၾကျငာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ အင္တိုင္းႀကီးရြာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာသားေတြ မွတ္ပုံတင္လုပ္ေပးမဲ႔ ေဒါင္းေနရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသုိ႔သြားၾကပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္လိုတဲ့ အင္တိုင္းႀကီးရြာကအဖြဲ႕ ေဒါင္းေနရြာ ရြာလယ္လမ္းမေပၚက မ႑ာပ္သို႔ လာၾကပါေခၚျပန္ပါတယ္။ အဲဒီကို ကၽြန္ေတာ့္တို႔ရြာသားေတြေရာက္ေတာ့ မွတ္ပုံတင္လုပ္မေပးဘဲ ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိုးေရး ပါတီက စာရြက္မ်ားဇြတ္ေ၀ၿပီး ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကဒ္မ်ား ေပးအပ္ပြဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ယခင္မ႑ပ္ထဲမွာ လူ(၁၀)ဦးခန္႔သာရိွ ရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာသားမ်ားေရာက္သြားေတာ့ လူအားမ်ားသြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာသားမ်ားမွာ ဘုမသိ ဘမသိ ေရာက္သြားပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္လုပ္ေပးမယ္လို႔ အေၾကာင္းျပၿပီး လိမ္ညာေခၚေၾကာင္းသိလုိက္ရပါတယ္။ အဲဒီေန႔က မွတ္ပုံတင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကို အခမဲ႔လုပ္ေပးမယ္ ေျပာၿပီး (၁၇-၁၀-၂၀၁၂) ေန႔မွာ ေဒါင္းေနရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဖိုးစိန္က မွတ္ပုံတင္လုပ္လိုသူမ်ားကို တစ္ဦး(၃၀၀ိ)၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းလုပ္လိုသူမ်ားကို တစ္ဦး(၁၅၀၀ိ) ေကာက္ခံသြားပါတယ္။ အဲဒီကိစၥ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုံး၀ မေၾကနပ္ပါဘူးခင္ဗ်ာ..။´ ဟု အင္တိုင္းႀကီးရြာသား ကိုဘိုးသိန္း ႏွင့္ ကိုရဲေအာင္တို႔ မွ မေကြးNLD ညီလာခံကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိုးမိုး တို႔အဖြဲ႕အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိုးမိုး မွ ျမန္မာပို႔စ္ ကို ေျပာ၍ ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ၀င္သြားေသာ NLD ပါတီ၀င္(၈)ဦးစာရင္းကိုလည္း ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္ထံသို႔ ေန႔လည္(၃)နာရီတြင္ ျမန္မာပို႔စ္ ကသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းၾကည့္ရာ အတြင္းေရးမွဴး မွ ဤသို႔ေျပာဆိုျပသည္။ ``ေဒါင္းေနရြာ က အိမ္ေျခ(၂၀၀)ေက်ာ္ရိွတယ္။ လူဦးေရ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္လို႔ ပါတီ၀င္ႏိုင္သူေပါင္း(၇၀၀)ေက်ာ္ရိွပါတယ္။ တစ္ျခားမွာ သြားၿပီးအလုပ္လုပ္သြားတဲ့ သူေတြျပန္လာရင္ ထပ္ၿပီး ၀င္ၾကအုံးမယ္ လုိ႔ ဦးစိုးႏိုင္ကေျပာပါတယ္။ အဲဒီအထဲကမွ ေအာက္တိုဘာ(၁၁)ရက္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု ႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ အင္အားစုစုေပါင္း(၂၈၀)ဦး ၀င္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။အားလုံးပါတီ၀င္မ်ားကလည္း ေဒါင္းေနရြာက ပါတီ၀င္ေတြ ပါဘဲ။ အဲဒီေန႔ကေတာ့ ေဒါင္းေနရြာက စုစုေပါင္း(၂၂၀)ကိုသာ အဖြဲ႕၀င္ကဒ္မ်ား ေပးခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ(၁၀)ရက္ ေန႔က ၀င္ၿပီး အဆိုျပဳလြႊာျဖည့္သူေတြဘဲ က်န္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစာရင္းေတြကို ယူၿပီးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ စာရင္းေတြကိုေတာ့ ေပးလို႔မရပါဘူး။ ေဒါင္းေနရြာက ဘယ္သူက ပါတီ၀င္အသစ္၊ ဘယ္သူေတြက အျခားပါတီက ေျပာင္းတယ္ဆိုတာေတာ့ သိလည္းမသိပါဘူူး၊ ေမးလည္းမေမးပါဘူး။ ဦးစိုးႏိုင္ ကစုစည္းေပးတဲ့ ေဒါင္းေနရြာက ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ အသစ္မ်ားကို အဖြဲ႔၀င္ကဒ္ေပးခဲ့ရတာေတာ့ အဲဒီေန႔ကစုစုေပါင္း(၂၂၀)ဦးပါ။ အင္တိုင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ရြာေတြထဲက ေဒါင္းေနရြာဖိုင္မွာ စာရင္းၾကည့္သြားႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။ အဲဒီေန႔က သတင္းဓာတ္ပုံေတြလည္း မနက္ျဖန္ေပးပါ့မယ္။´´ဟု ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္ မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။
 

`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေဒါင္းေနေက်းရြာ တြင္ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးပါတီ၀င္ အသစ္အင္အား(၂၂၀)ေယာက္ အဖြဲ႕၀င္ကဒ္မ်ားေပးအပ္ ဟုသိရ´

ေအာက္တိုဘာ(၁၄)ရက္ေန႔၊ ေန႔(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေဒါင္းေနေက်းရြာ မွ ဦးစိုးႏိုင္ထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ(၁၁)ေန႔က ေဒါင္းေနရြာတြင္ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ အသစ္ေပးအပ္ပြဲ၏ အေၾကာင္း ႏွင့္ NLD ပါတီ၀င္မ်ား ႏႈတ္ထြက္ရျခင္း အေၾကာင္းကိစၥ အားေမးျမန္းခဲ့ရာ ဦးစိုးႏိုင္ေျဖဆိုေပးခ်က္မ်ားမွ ျမန္မာပို႔စ္ ကေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ `ေအာက္တိုဘာ(၁၁)ရပ္ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ေရွ႕မ႑ပ္ထိုးၿပီး ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ (၂၂၀)ကဒ္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပတာ ဟုတ္ပါတယ္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊက ဧည္သည္အျဖစ္တက္ေရာက္လာပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ က ရြာအတြက္ ေရေလာင္းအိမ္သာျပဳလုပ္ရန္ ပလပ္စတစ္ခြက္မ်ား(၁၅၀) အခမဲ့ေပးလွဴ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ မေကြးေရာက္စဥ္ ေဂါက္ကြင္းေရာက္မွာ စည္ပင္သာယာက လူႀကီးတစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြ႕လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာ အစိုးရအလယ္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ေပးဖုိ႔ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ေက်ာင္းက မပြင့္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ အဲဒီေန႔က ႏိုင္ငံသားကဒ္ မျပဳလုပ္ရေသးမ်ား(၃၁၄)ေယာက္ အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္လ.၀.က မွ လာေရာက္ဓာတ္ပုံရိုက္ၿပီး ပုံစံမ်ား ျဖည့္သြားပါတယ္၊ (ေဒါင္းေနရြာ အုပ္ခ်ဳပ္မွဴး ဦးဘိုးစိန္က ေျပာလို႔သိလုိက္ရပါတယ္။) ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက တိုက္တစ္လုံး ကားတစ္စီးေပးမယ္ဆိုၿပီး စည္းရုံးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကုိယ့္ရပ္ရြာကို အက်ဳိးျပဳမယ့္ ဘယ္ပါတီမဆို ကူညီေနသူပါ။ စပါးႏွံပါတီကိုလည္း ကူညီေပးတာပါဘဲ။ အရင္က NLD ပါတီ၀င္တစ္ေယာက္ပါ။ အဲဒီထြက္တဲ့ကိစၥကို မေန႔က (၁၃-၁၀-၂၀၁၂) ေန႔မွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ရုံးအဖြဲ႕က လာေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းၿပီး ျပန္စည္းရုံးၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ခံစားခ်က္ေတြကို အကုန္ရင္ဖြင့္လိုက္္ပါတယ္။ NLD ပါတီကို အရင္ဖမ္းတဲ့ဆီးတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအႏိုင္ရရိွေရးမွာ စည္းရုံခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္က ကိုယ္ပိုင္ေဘာက္စက္ေတြနဲ႔ အခမဲ႕ ရြာစဥ္ဆက္တုိက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ NLDပါတီမဲေအာင္ႏိုင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ခဲ့ရပါတယ္ဗ်ာ။ NLD ပါတီက လူေတြ ကၽြန္ေတာ့္ရြာကို ေရာက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္အားလုံးကို တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာက ပါတီ၀င္လူေတြ ၿမိဳ႕ကေခၚလို႔သြားရင္ လူမႈေရးတာ၀န္မေက်ၾကပါဘူး။ စားခ်င္ေသာက္ခ်င္လုိ႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ အေရးတစ္ယူဘယ္သူကမွ ဂရုမစိုက္ၾကပါဘူး။ စည္းရုံးေရးမွဴးဆိုသူတစ္ဦးကေတာ့ သ႔ူစားရိတ္နဲ႔သူ တာ၀န္ေက်ေအာာင္ဧည့္ခံပါတယ္။ NLD ပါတီကထြက္တာ ယခုတစ္ႀကိမ္သာဘဲ ရိွပါတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကထြက္တယ္၊ ၀င္တယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာသူေတာင္သားေတြဟာ ရိုးသားျဖဴစင္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေနရာကေနၾကည့္စမ္းပါ။ ေဒါင္းေနရြာမွ NLD ပါတီကိစၥဆိုရင္ အိမ္က မိန္းမ အညဳိအညင္ခံၿပီး ဘာမဆို အခ်ိန္ျပည့္(အိပ္စိုက္ေငြနဲ႔) ကူညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လုပ္သလဲဆိုရင္ အေမစု ကိုခ်စ္လို႔ ေလးစားလို႔ပါ။ NLD ဆိုင္းဘုတ္ကအစ ကိုယ့္စရိတ္နဲ႔ကုိယ္ ဗီႏိုင္းစအပ္တယ္။ ေဘာင္လုပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ဒီအိမ္မွာတင္ထားပါတယ္။ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေတာင္း ပန္ပန္ေျပာပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ မရပါဘူး။ ဆိုင္းဘုတ္ခ်လိုက္ရတယ္။ ေတာရြာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ဂုဏ္သိကၡာ ေတာ္ေတာ္က်သြားၿပီး ကၽြန္ေတာ္လည္းေတာ္ေတာ္ ခံစားလုိက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာတို႔ ျပန္လာၿပီးစည္းရုံးလဲ လက္မခံပါရေစနဲ႔ လို႔သာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD အဖြဲ႕ကို ေျပာၿပီးေတာင္းပန္လႊတ္လိုက္ရပါတယ္..´။ ဟု ေဒါင္းေနရြာ ဦးစိုးႏိုင္မွ ျမန္မာပို႔စ္ ကို ရင္ဖြြင့္ေျပာျပသည္။
 

`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အင္တိုင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု ေဒါင္းေနေက်းရြာNLD ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ေျပာင္း ဟုသိရ´

ေအာက္တိုဘာ(၁၁)ရက္ေန႔မွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အင္တိုင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဒါင္းေနေက်းရြာတြင္ NLD ပါတီ၀င္ ဦးစိုးႏိုင္ ဦးေဆာင္၍ ပါတီ၀င္အဖြဲ႔ အခ်ဳိ႕သည္ ၎ေန႔မွာပင္ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ေရးပါတီအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၀င္ေရာက္ သြားေၾကာင္း ျမန္မာပို႔စ္ ကသတင္းရရိွပါသည္။ အဆိုပါကိစၥအား မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီရုံးသို႔သြားေရာက္ေမးျမန္းရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ရုံးအဖြဲ႕မွ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဤသတင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ မေကြး NLD ရုံးမွ ေဒါင္းေနရြာသို႔ သြားေရာက္စုံစမ္းၿပီးမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုသည္။ ေအာက္တိုဘာ(၁၂)ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္(၃)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆုံ၍ ဤကိစၥအား ေမးျမန္းရာ၊ ဦးျမင့္သိန္းမွဤသို႔ဆိုသည္။ `အင္တိုင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဒါင္းေနေက်းရြာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔NLDပါတီ၀င္ ဦးစိုးႏုိင္ အိမ္ေရွ႕က မ႑ပ္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္အျဖစ္ ေပးအပ္ပြဲလုပ္တယ္ဆိုရင္ ဒီကိစၥျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုျဖစ္ရတာလည္းဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ NLD ေက်းရြာအုပ္စုရုံး ဆိုင္းဘုတ္ကို ေဒါင္းေနရြာက ဦးစိုးႏိုင္အိမ္မွာတင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ NLD ပါတီ(ဗဟို)က လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ေက်းရြာတစ္အုပ္စုမွာ၊ တိုက္နယ္အုပ္စုရြာအျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္မွသတ္မွတ္ထားတဲ့ရြာကိုသာ NLD ရုံးဖြင့္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားပါတယ္။ အဲဒီညႊန္ၾကားခ်က္အရ ေက်းရြာအုပ္စုတခုတည္းမွာ NLD ရုံး တစ္ရုံးကိုသာ ဆိုင္ဘုတ္တင္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ရမယ္ဆိုေတာ့ ေဒါင္းေနေက်းရြာက အင္တိုင္းႀကီးရြာအုပ္စုထဲကျဖစ္ေနေတာ့ NLD ပါတီရုံးနဲ႔ ဆိုင္းဘုတ္ကို အုပ္စုေက်းရြာျဖစ္တဲ့ အင္တိုင္းႀကီးရြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ဖြင့္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ေဒါင္းေနရြာက ဦးစိုးႏိုင္ အိမ္မွာ တင္ၿပီးသားဆိုင္ဘုတ္ကို ျပန္ခ်ေပးလုိက္ရတယ္။ အဲဒီကစၿပီး မေၾကနပ္ၾကတာျဖစ္ပါ့မယ္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွာ ဒီလိုျဖစ္တာ ေက်းရြာအုပ္စု(၃)ခုေလာက္ရိွပါတယ္။ က်န္တဲ့အုပ္စု(၂)ခုကေတာ့ စည္းရႈံးေရးျပဳလုပ္ေျပာဆိုလို႔ အဆင္ေျပၾက ပါတယ္။ ယခု ေဒါင္းေနရြာ ဦးစိုးႏိုင္ တို႔အဖြဲ႕ကေတာ့ စည္းရႈံးခ်ိန္မရလိုက္ဘူးထင္ပါတယ္ဗ်ာ…။´ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းမွ ျမန္မာပို႔စ္ ကိုေျပာသည္။ ေအာက္တိုဘာ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ေဒါင္းေနရြာ ဦးစိုႏိုင္ႏွင့္အဖြဲ႔ထံသို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ရုံးမွသြားေရာက္ေတြ႔ဆုံေၾကာင္း သိရသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ ေဒါင္းေနရြာမွျပန္လာေသာ ယင္းအဖြဲ႕မွပါတီ၀င္တစ္ဦးအားေမးျမန္းရာ `ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညေန(၄)နာရီမွာ ေဒါင္းေနရြာက ျပန္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ေဒါင္းေနရြာက ကိစၥကေတာ့ ဟိုဘက္ပါတီကို ေျပာင္းသြားတာ ေပါ့ဗ်ာ။ လူဦးေရကေတာ့ သိပ္ေတာ့မမ်ားပါဘူး။ အဓိက သူဦးေဆာင္တာေပါ့။ (၁၅၀) ဦးေျပာင္းတယ္ဆိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေရးအတြက္က မမ်ားပါဘူး။ စာရင္းေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။ သူတို႔ရြာကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာကေနၿပီး ေရေလာင္းအိမ္သာခြက္ေတြ (အခမဲ႔)ေပးတယ္ဗ်။ ေနာက္ အဲဒီရြာမွာ အလယ္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ခြင့္က သူ႔ဘာသာ အထက္ကက်တာကို သူေတာင္းဆိုလို႔က် တယ္ဆိုၿပီး ေျပာတယ္တဲ့ ဗ်ာ။ ေက်ာင္းဖြင့္ေပးတဲ့ကိစၥမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔NLD ပါတီတစ္ခုတည္းလည္း လုပ္ေပးလို႔မရဘူး။ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တစ္ခုတည္းနဲ႔လည္း လုပ္ေပးလို႔မရပါဘူး။ ရပ္ရြာရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ပညာေရးဌာနကေနၿပီး တဆင့္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပေပးလုိ႔ အမွန္တစ္ကယ္လိုအပ္ခ်က္အရ ဘယ္ႏွစ္မွာ ဘယ္ႏွစ္ေက်ာင္းဖြင့္မယ္ဆိုတဲ့ စီမံခ်က္အရ ဖြင့္တာပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကရွင္းျပပါေသးတယ္။ အဲဒါကို သူတို႔က နားလည္မႈလြဲၿပီးေျပာင္းသြားၾကတာပါ။ သူ(ဦးစိုးႏုိင္)ကလည္း ပါတီေျပာင္းတာကို ၀န္ခံပါတယ္။ ယခင္(၁၉၉၄)ႏွစ္ တုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔NLD ပါတီကထြက္ဘူးပါတယ္။ ေနာက္ျပန္၀င္တယ္၊ သူက ဒါေကာဆိုရင္NLD ပါတီကထြက္တာ (ႏွစ္)ခါ (ႏွစ္)ႀကိမ္ရိွေၾကာင္း မေကြးၿမိဳနယ္NLD ပါတီရုံးကေျပာလို႔သိရပါတယ္ဗ်ာ..။ ရြာအတြက္ ေလာေလာဆယ္ အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ေပးမဲ့ ဘယ္ပါတီမဆို အားကိုးမယ္လို႔ သူကေျပာပါတယ္..။´ဟု မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီ၀င္ ဦးတင္လွ မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။
 

`မေကြးခရိုင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ စေလတိုက္နယ္ ရိွ ရြာမ်ားအား ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုက္စား၍ ကမ္းဘားမ်ားၿပိဳက်ၿပီး ေရေဘးဒုကၡေရာက္ေနၾကေၾကာင္း သိ႐´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ စေလတိုက္နယ္၊ လက္ပံကၽြန္းရြာအုပ္စု ကၽြန္းသစ္အေနာက္ရြာႏွင့္ ဦးယ်ာဥ္ေက်းရြာအုပ္စု ေရလယ္(ေျမာက္)ရြာမ်ားသည္ (၉-၁၀-၂၀၁၂) ေန႔ ည(၁၂)နာရီအခ်ိန္မွစတင္၍ ရြာကမ္းဘားမ်ားကို ဧရာ၀တီျမစ္ေရ တိုက္စားၿပီး ကမ္းဘားမ်ားလွ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ဒလၾကမ္းၿပိဳက်လာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။(၉-၁၀-၂၀၁၂)ေန႔၊ ည(၁၂)နာရီမွာ ကၽြန္းသစ္အေနာက္ရြာတြင္ စတင္ကမ္းဘားၿပိဳက်ေနေၾကာင္း၊ ၎ရြာ၌ အိမ္ေျခ(၆၅)အိမ္အား ကမ္းဘားၿပိဳမက်မီ ဖ်က္ဆီး၍ ေဘးလြတ္ရာသို႔ေရြ႕ေျပာင္းေပးရေၾကာင္း၊ ၎ရြာမွ လူဦးေရ(၂၇၉) ဦးခန္႔ အိုးမဲ႔ အိမ္မဲ႔ျဖစ္၍ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကေၾကာင္း၊ အလားတူ (၁၀-၁၀-၂၀၁၂)ေန႔၊ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္မွာ ေရလယ္(ေျမာက္)ရြာတြင္လည္း အိမ္ေျခ(၅၃)အိမ္ ႏွင့္ လူဦးေရ(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ အိုးမဲ႔ အိမ္မဲ႔ျဖစ္၍ အတိဒုကၡေရာက္ ေနၾကေၾကာင္း၊ လူ ႏွင့္တိရိစ ၧာန္မ်ား အေသအေပ်ာက္မရိွေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံမွ အခ်ိန္မီ လာေရာက္ကူညီ ဖ်က္ဆီးၿပီး ကမ္းပါးႏွင့္ေ၀းေသာ ေဘးလြတ္ရာေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေပးႏိုင္၍ ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုက္ စားၿပီး ကမ္းဘားၿပိဳက်ျခင္းေဘးရန္မွ သီသီကေလးသာ လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုက္စား၍ ကမ္းဘားမ်ားမွာ ယခုသတင္းေရးေနခ်ိန္အထိ ဆက္လက္၍ ၿပိဳက်ေနေၾကာင္း၊ စေလၿမိဳ႕ NLD ပါတီ၀င္ ဦးေက်ာ္၀င္း မွ သတင္းေပးပို႔ပါသည္။ မဇၥ်ိမ သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၄)တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

`မီးေလာင္ၿပီးေသာ ပိေတာက္ပင္ေရနံေမွာ္တြင္း၌ ေရနံသိုေလွာင္ရုံဂိုေဒါင္အား လူတစ္စုမွ ၀င္ေရာက္အႀကမ္းဖက္၍ ဖ်က္ဆီး လုယွက္မႈျဖစ္´

ေအာက္တိုဘာ(၇)ရက္ည(၉း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ပိေတာက္ပင္ေရနံေမွာ္ `ေရႊရာသီကုမၸဏီပိုင္´ ေရနံလက္ယက္တြင္း လုပ္ငန္းမွ ေရနံစိမ္း သိုေလွာင္ရုံအား လူတစ္စု(၆၀)ခန႔္က အၾကမ္းဖက္၀င္ေရာက္လုယွက္ေၾကာင္း မဇၥိ်မ ကသတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ဆီကယ္ရီသည္ယူေရာင္းခ်ေနသူ (၄)ဦး၏ (၅)ဂါလံ၀င္ (၆)ပုံးအား ေရႊရာသီကုမၸဏီ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးမႈက စတင္သည္ဟု ဆီသည္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္း၍ ၎ ဆီ(၆)ပုံးအား ျပန္ေပးေသာ္လည္း အဖမ္းခံရသူ(၄)ဦးမွ မေၾကနပ္၍ လူစုၿပီး ရြာသား(၆၀)ခန္႔က ခဲမ်ား တုတ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ ထုရိုက္ႀကၿပီး တုန္႔ျပန္သည္ဟု သိရသည္။ ၎ အႀကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေရနံသိုေလွာင္ရုံအနီး ေဘာလုံးကြင္းထဲရိွ ကုမၸဏီပိုင္ နံပါတ္မပါ ေထာ္လာဂ်ီတစ္စီးအား တြန္းလွဲဖ်က္စီးျခင္း။ နီးဆန္း ဆီေဘာက္ဆာ ကားတစ္စီး ေရွ႕မွန္ကြဲသြား၍ ဖန္ေခ်ာင္း(၇)ေခ်ာင္းကြဲသြားျခင္း တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ အႀကမ္းဖက္မႈအား သက္ဆုိင္ရာလုံၿခဳံေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ သရက္ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ လူစုခြဲ၍ တားဆီႏိုင္လိုက္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ထိခိုက္ ဒါဏ္ရာရရိွျခင္းမရိွဟု ဆို၏။ ကာလတန္ဘိုး က်ပ္ေငြ တစ္သိန္းေက်ာ္ဘိုးခန္႔ ပ်က္စီး ဆုံးရႈံးသြားသည္ဟုသိရသည္။ ယင္းအႀကမ္းဖက္မႈအား အမႈမွန္ေပၚေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာမွ ဆက္လက္စုံစမ္း စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မဇၥမ သို႔ ေရနံေမွာ္တြင္းေရာက္ သတင္းသမားတစ္ဦးမွ သတင္းပို႔ေျပာသည္။
 

`သရက္ခရိုင္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပိေတာက္ပင္ေရနံေမွာ္တြင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ျပန္ၿပီ..´

သရက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ပိေတာက္ပင္ေရနံေမွာ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ(၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၄၀)နာရီအခ်ိန္မွာ မီးေလာင္မႈျဖစ္ ေၾကာင္း မဇၥ်ိမ ကသတင္းရရိွပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ဦးသက္လြင္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေရနံေမွာ္ ေရနံက်င္းအမွတ္(၆)တြြင္ ေရနံခပ္ေနစဥ္ ေရနံခပ္ေသာခြက္ႏွင့္ သံပိုက္တို႔ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မီးစတင္ေလာင္သြားသည္ ဟု ဆို၏။ ၎ မီးေလာင္ေသာ ပိေတာက္ပင္ေရနံေမွာ္သု႔ိ သရက္ၿမိဳ႕မွ သရက္ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အတူ မီးသတ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမွ အခ်ိန္မီ လာေရာက္၍ မီးၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ဤမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေရနံက်င္း(၈)က်င္း၊ အင္ဂ်င္(၃)လုံး၊ ကလပ္စုံ(၃)စုံ ႏွင့္ ေရနံစိမ္းေပးပါမ်ား ပ်က္စီး၍ ကာလဆုံးရႈံးတန္ဘိုး (၅)သိန္းဟုသာ စာရင္းတြက္ထားေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွသိရ၏။ လူအေသ အေပ်ာက္မရွိ၊ အလုပ္သမား ေမာင္လွမ်ဳိးထြန္း၏ ေျခေထာက္ႏွစ္ဘက္ ႏွင့္ ညာလက္ေမာင္းတို႔တြင္ မီးေလာင္ဒါဏ္ရာမ်ားရရိွသြား၍ သရက္ၿမိဳ႕ေဆးရုံသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ၿပီး ေဆးကုသေနရသည္။ ဤမီးေလာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရနံတြင္းပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသက္လြင္ႏွင့္ ဦးၾကည္ႏိုုင္တို႔ ႏွစ္ဦးအား သရက္ၿမိဳ႕ရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၂၆/၁၂ ပုဒ္မ ၂၈၅/ ၃၃၇/ ၃၃၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း မဇၥ်ိမ က သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ပိေတာက္ပင္ေရနံေမွာ္စတင္ကာလမွ ယခုအထိ မီးေလာင္ခဲ့မႈေပါင္း အႀကိမ္မွာ (၈)ႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ မီးေလာင္မႈမ်ဳိး ဒဟတ္ပင္ေရနံေမွာ္တြင္လည္း(၂)ႀကိမ္ မီးေလာင္ခဲ့ၿပီးေၾကာင္း၊ မီးေလာင္ဆုံးရႈံမႈမ်ားကို ဆုံးရႈံးမႈတန္ဘိုးမ်ားေလွ်ာ့၍သာ ျပၾကေၾကာင္း တို႔အား ေရနံေမွာ္ နယ္ခံ သတင္းသမားတစ္ဦးမွ မဇၥ်ိမ ကို ေျပာပါသည္။
 

`အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မေကြးခရိုင္ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္၏ ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ´

(၆-၁၀-၂၀၁၂)ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ျမင္သာရပ္ကြက္၊ မဲထီလမ္းရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ုဳပ္ရုံး အစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ မေကြးခရိုင္ညီလာခံေကာ္မရွင္၏ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေၾကာင္း မဇၥ်ိမ ကသတင္း ရရိွပါသည္။ ၎ မေကြးခရိုင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးရဲတင့္ ထံ မဇၥ်ိမ ကသြားေရာက္သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ``ယခုေဆြးေႏြးပြဲက မေကြးခရိုင္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ညႈိႏႈိင္းၾကတာပါ။ တက္ေရာက္သူမ်ားကေတာ့ မေကြးခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္စုစုေပါင္း(၂၇)ဦးတက္ပါတယ္။ နာယက ဦးေအာင္စိုး၊ မေကြးခရိုင္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသာေအာင္(ၿမိဳ႕သစ္)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင့္လြင့္(ေရနံေခ်ာင္း)၊ ႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္စုစုေပါင္း (၁၄)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ညီလာခံမ်ားကို ၂၀၁၂ ခု ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယပါတ္(၁၅)ရက္ေန႔၊ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၾကရန္ (ဗဟို) ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔အစည္းအေ၀းဟာ လိုအပ္တာမ်ားကို အျပန္အလွန္ ညႈိႏိႈႈင္းၾကၿပီး တာ၀န္ခြဲယူၾကပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕မွာ တိုက္နယ္(၇)ခု၊ အုပ္စုေပါင္း(၇၆)ခု ၿမိဳ႕ေပၚ(၂၅)ရပ္ကြက္ပါ ပါတယ္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေတြအထိ NLD ပါတီ ညီလာခံေတြလုပ္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´ဟု မေကြးခရိုင္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္ရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးရဲတင့္မွ မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။ မဇၥ်ိမ သတင္းဂ်ာနယ္ အမွတ္(၁) အတြဲ(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

`ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕အား စတုထၳအႀကိမ္ မီးေဘးဒုကၡမက်ေရာက္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလို´

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ မီးေလာင္လိုက္လွ်င္ ၿမိဳ႕လုံးကၽြတ္နီးပါးကုန္ဆုံးေၾကာင္း အရန္မီးသတ္ရဲေဘာ္တစ္ဦးမွ မဇၥ်ိမ ကိုေျပာ၍ သတင္းရရိွခဲ့ပါသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ မီးသုံးႀကိမ္း အႀကီးအက်ယ္ေလာင္ခဲ့ရပါတယ္။ (၆-၃-၁၉၉၀) မွာ ပထမအႀကိမ္၊ ((၉-၄-၁၉၉၂) မွာ ဒုတိယအႀကိမ္၊ (၃၁-၁-၁၉၉၆) မွာ တတိယအႀကိမ္ သုံးႀကိမ္းလုံး ၿမိဴ႕လုံးကၽြတ္နီးပါး တက္တက္ေျပာင္ေအာင္ ေလာင္သြားခဲ့ရတာပါ။ ယခု အစိုးရသစ္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေရာက္လာျပန္ေတာ့ ေလာင္စာစက္သုံးဆီမ်ားကို ပုဂၢလိက လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္ေတာ့ တစ္ၿမိဳ႕လုံးမွာ ဓာတ္ဆီ ဒီဇယ္ဆီေတြကို အၿပိဳင္အဆိုင္နဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ဆိုင္ဖြင့္ေရာင္းေနၾက တယ္ဗ်ာ။ ဘယ္ဆိုင္ကတရား၀င္ဆိုတာမသိပါဘူး။ ဒီကိစၥကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို တင္ျပ လိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (၁၁-၁-၂၀၁၂) ေန႔စြဲနဲ႔ အမိန္႔အမွတ္၁/၂၀၁၂ မွာပါရိွတဲ့ အခ်က္(၁၇)ခ်က္နဲ႕အညီ တိက်စြာျဖင့္ စစ္ေဆး လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ၿမိဳ႕နယ္/ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ၿမိဳ႕တြင္းမွာ တရားမ၀င္ ေလာင္စာဆီေရာင္းခ် သူမ်ားကိုလည္းေခၚယူလက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါလည္းၿပီးေရာ အရင္လိုၿမိဳ႕ထဲမွာ ယခုအထိ ေရာင္းေနၾကပါတယ္ဗ်ာ။ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေစ်းပတ္လည္နဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားကြင္း ေတာင္ဘက္က ဆိုင္ခန္း (၄)ခန္းမွာ ယေန႔အထိေရာင္းခ်ေနၾကတယ္။ အဲဒီဆိုင္ခန္းထဲက တစ္ခန္းဆိုရင္ (၂၁-၈-၂၀၁၂) ေန႔ ည(၁၁း၃၀)မွာ ၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ၿပီး မီးေလာင္တယ္။ အိမ္နီခ်င္းမ်ားက အခ်ိန္မီ ၀ိုင္း၀န္းတားဆီခဲ့လို႔ အႀကီးအက်ယ္မီးမေလာင္ တာပါ။ အဲဒီကိစၥကို (၄-၉-၂၀၁၂)ေန႔မွာ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ(၂၀)ဦးက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သက္ဆိုင္ရာကိုတုိင္ၾကား ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီတင္ျပခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံမွ အဲဒီ(၄-၉-၂၀၁၂)ေန႔ ညေန(၅း၃၀)နာရီမွာ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးပါတယ္။ တရားမ၀င္ေရာင္းၥခ်ေနတဲ့ ေလာင္စာဆီမ်ားကို ေတြ႕လို႔ သိမ္းဆီးၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ (၆-၉-၂၀၁၂)ေန႔အထိ အမႈဖြင့္ အေရးယူျခင္းမလုပ္ပါဘူး။ အမႈမဖြင့္တဲ့အျပင္ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေလာင္စာဆီမ်ားကိုလည္း ျပန္ေပးေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အဓိက ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက အထက္ကိုပိုင္တယ္ဆိုၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လုံးမီးေလာင္တိုက္သြင္း မယ့္အျဖစ္မ်ဴိး ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ႀကီးကို စတုထၳအႀကိမ္ မီးမေလာင္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာမွ တရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူမွမရိွေစဘဲ ဥပေဒနဲ႔အညီ မီးေေဘးအႏၱရာယ္ကို ၀ိုင္း၀န္းတားဆီေစာင့္ေရွာက္ေပးေစလိုပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´ ဟု အရန္မီးသတ္ရဲေဘာ္ (အမည္မေဖာ္လို သူ) တစ္ဦးမွ မဇၥ်ိမ ကိုေျပာပါသည္။ မဇၥ်ိမ သတင္းဂ်ာနယ္ အမွတ္(၁) အတြဲ(၄)တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

` ကမ ၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ သရက္ၿမိဳ႕မွ (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ´

သရက္ၿမိဳ႕၊အထက(၁) စိန္ရတုခမ္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ(၅)ရက္ နံနက္(၈း၃၀)နာရီမွာ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္(၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲႀကီး က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎အခမ္းအနားသို႔ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဦးၾကည္မင္း တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ သရက္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွေ၀ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းေအးတို႔မွ ကမ ၻာ့ ဆရာမ်ားေန႔အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ အာစရိယ ဆရာ၊ဆရာမႀကီးမ်ား(၁၄၃)ေယာက္တို႔အား ကန္ေတာ့ခ်ိဳးျဖင့္ကန္ေတာ့၍ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ ပူေဇာ္ၾကသည္။ ကန္ေတာ့ခံ ဆရာႀကီး ဦးတင္ေရႊႏွင့္ ဆရာမႀကီး ေဒၚၾကည္တို႔ မွ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးၾကသည္။ ၎အခမ္းအနားတြင္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ စာစီစာကုံး ဆုရသူ ဆရာ ဆရာမမ်ားႏွင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဗဟိုအဆင့္၊ တိုင္းအဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားမ ဆုမ်ား အသီးသီးခ်ီးျမွင့္ေၾကာင္း ျမန္မာပို႔စ္ မွ သတင္းရယူခဲ့သည္။
 

`သရက္ၿမိဳ႕ ေစတနာျဖဴသာေရး၊နာေရးအသင္းသုို႔ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈအသင္းက (ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴး)ဟုဆို၍ လိမ္လည္မႈျဖစ္ပြား´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ခရိုင္ သရက္ၿမိဳ႕ ေစတနာျဖဴ သာေရး နာေရးကူညီမႈအသင္းသုိ႔ ေအာက္တိုဘာ(၂)ရက္ ေန႔တြင္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး လာေရာက္၍ ေငြေၾကးလိမ္လည္မႈ ႏွင့္ ကားကိုလိမ္ညာ ငွါးရမ္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာက္တိုဘာ(၂)ရက္ေန႔မွာ ဦးစိုးေမာင္ဆိုသူ တစ္ဦးတည္း သရက္ၿမိဳ႕ ေစတနာျဖဴအသင္းသို႔ေရာက္လာသည္။ `ကၽြန္ေတာ္က နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္္ကုန္ၿမိဳ႕) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴး တာ၀န္ခံပါ။ အထက္မင္းလွကေန ရခိုင္သို႔ လွဴဒါန္းမည့္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ မီးစက္(၃)လုံး နဲ႔ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက လွဴဒါန္းထားေပးတဲ့ ေစာင္မ်ားကို သြားေရာက္ေပးပို႔တာျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ကၽြန္ေတာ့္ကားမွာ ပုသိမ္ မုံရြာကားလမ္းအတိုင္း ေမာင္းလာခဲ့တာပါ။ သရက္လမ္းဆုံအေရာက္မွာ ေရတိုင္ကီေပါက္သျဖင့္ အကူအညီေပးၾကပါ..´။ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ေစတနာျဖဴအသင္းမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ဦးစိုးေမာင္ ေတြ႔ဆုံၿပီး သူ႔ကားေပၚတြင္ ပါလာေသာ ဒီဇယ္တစ္ေပပါကိုလည္း ေရာင္းခ်၍ ကားျပင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေစတနာျဖဴ အသင္းမွ ကားေလးအား သရက္ၿမိဳ႕မွ ပုသိမ္ မုံရြာ ကားလမ္းဆုံအထိ ပို႔ေပးပါရန္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းေပးပါမည္ဟု ဌါးရန္း၍ အကူအညီေတာင္း၏။ ယခုေလာေလာဆယ္ ပစၥည္း၀ယ္ရန္ေငြလိုေန၍ ေငြငါးေသာင္းအား ေခတၱေခ်းပါဟု ဆိုၿပီး ေငြေခ်းသည္။ ၎ ေစတနာျဖဴအသင္းမွ ကားေလးႏွင့္ ဦးစိုးေမာင္အတူလိုက္လာစဥ္ ၿမိဳ႕မွ မထြက္မီ မင္းတုန္းၿမိဳ႕မွ ရဲစခန္းမွဴးအဖဲြ႕မွ လမ္းႀကဳံလိုက္ပါလာ၍ ဦးစိုးေမာင္က သရက္ရဲစခန္းသို႔၀င္စရာရိွသည္၊ ေနာက္ကေန အမွီ လိုက္လာခဲ့မည္ဆိုၿပီး ထြက္ခြာ၍ ေနခဲ့သည္။ ေစတနာျဖဴကားေလးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပုသိမ္ မုံရြာလမ္းမႀကီး၏ သရက္လမ္းဆုံသို႔ေရာက္ေသာအခါ မည္သည့္ကားမွ် တစ္စုံတစ္ရာ မေတြ႕ရေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစတနာျဖဴ သာေရး၊ နာေရးအသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးေပါက္စိတို႔သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုိ႔ ဖုန္းဆက္၍ ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကသည္။ ထိုအခါ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) မွ ယခုကဲ့သို႔ မည္သူ႔ကိုမွ် မည္သည့္ကားႏွင့္မွ် ပို႔ေဆာင္တာ၀န္ေပးအပ္ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားသည္ဆို၏။ ယင္းကိစၥအား သရက္ၿမိဳ႕ေစတနာျဖဴ သာေရး နာေရးအသင္းမွ တရားစြဲဆိုျခင္း မျပဳေၾကာင္း၊ ၎ ဦးစိုးေမာင္ ဆိုသူ အသက္(၆၀)ခန႔္၊ ေခါင္းျဖဴ၊ ကြမ္းစားပါးစပ္ (ဓာတ္ပုံ) လူလိမ္ လူညာအား သက္ဆိုင္ရာမွ ဖမ္းဆီႏိုင္ရန္ႏွင့္ အျခား နာေရးကူညီမႈအသင္းမ်ားကို ယခုကဲ့သုိ႔ အျဖစ္မ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ အသိေပးေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဓာတ္ပုံရွင္အားေတြ႕လွ်င္ သရက္ၿမိဳ႕ ေစတနာျဖဴ သာေရး နာေရးအသင္း ဖုန္း ၀၉-၄၀၁၆၁၉၁၂ / ၀၉-၅၃၃၀၇၆ မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေပးၾကပါရန္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္ မွ ျမန္မာပို႔စ္ ကို ေျပာသည္။ (မွတ္ခ်က္။ ဦးစိုးေမာင္ ဆိုသူ၏ ဓာတ္ပုံမွာ သူေရာက္ေနစဥ္ ေငြအလွဴရွင္တစ္ဦးအား ဓာတ္ပုံရိုက္စဥ္ သူပါေသာ အုပ္စုထဲမွ ပုံအား ဆြဲထုတ္ျပထားျခင္းျဖစ္ ပါသည္။)
 

မေကြးၿမိဳ႕ မွာ အမ်ဳိးသမီးငယ္ေလးမ်ား ေပ်ာက္ေနၾကသည္။

မေကြးၿမိဳ႕တြင္ အနယ္နယ္မွ (လူစိမ္း)အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး ဒုစရိုက္သမားမ်ားေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔အျဖစ္မ်ဳိး မၾကားစဖူး ၾကားသိေနၾက၍ အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုံၿခဳံေရးအား အထူးသတိထားသင့္ေပသည္။ မေကြးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၂)စခန္းတြင္ (၁၀)ေက်ာင္းသူတစ္ဦး မေမသဇင္သက္(၁၅-၉-၂၀၁၂)ေန႔ႏွင့္ (၂၉-၉-၂၀၁၂)ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး မ……..တို႔ ေပ်ာက္သြားေၾကာင္း လူေပ်ာက္အမႈဖြင့္လွစ္တိုင္ၾကားထားရာတြင္ (၁၀)တန္းေက်ာင္းသူေလးမွာ ယေန႔အထိ သတင္းမရပါ။ အမ်ဳိးသမီးငယ္ တစ္ဦးသာ တရုပ္ျပည္နယ္စပ္မွ ျပန္လည္ဖမ္းဆီး၍ ေရာက္ရိွလာေၾကာင္း၊၎အမ်ဳိးသမီးငယ္အား ေခၚေဆာင္သြားေသာ ရပ္ကြက္တြင္းလာေရာက္ဌါးေနေသာ ဧည္သည္ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဥိီးတို႔မွာ ဗုိေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ ျဖင့္ရိွေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ က်မသမီးလိုမျဖစ္ေစရေအာင္ မိဘ၊ဆရာသမား မ်ားလည္း လုံၿခဳံေရးအထူးသတိထားၾက ေစလိုေၾကာင္း ၎အမ်ဳိးသမီးငယ္ ၏ မိခင္ေဒၚၾကည္မွ(၆-၁၀-၂၀၁၂)ေန႔မွာ ျမန္မာပို႔စ္သို႔ လာေရာက္ေျပာပါသည္။ ျမန္မာပို႔စ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၉)တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

`မေကြးၿမိဳ႕ ကံေမၻာဇဘဏ္မွ ေငြထုတ္ယူလာသူ အမ်ဳိးသမီး(၂)ဦးအား လမ္းမလယ္တြင္ ေငြလုခံရ´

(၄-၁၀-၂၀၁၂)ေန႔ ေန႔(၁၁း၁၅)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ကံေမၻာဇဘဏ္မွ ေငြ(၁၅)သိန္း ထုတ္ယူလာသူ အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦး ထံမွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ကပ္၍ ျပည္ေတာ္သာလမ္းႏွင့္ သစၥာလမ္းေထာင့္ ေနရာမွာ ေငြထုပ္အားလုယူထြက္ေျပးသြားေၾကာင္း ျမန္မာပိုစ္ ကသတင္းရရိွပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ မေကြးၿမိဳ႕ဆုံရပ္ကြက္၊ (၁၂)လမ္း မႈန္႔ဟင္းခါးေရာင္းခ်သူ မထက္ထက္ခိုင္ (အသက္၂၅) ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ မခိုင္ေရႊရည္တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ၎(၄-၁၀-၁၀၁၂)ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မေကြး ကေမၻာဇဘဏ္ခြဲ သို႔ ေငြ(၁၅)သိန္းထုတ္ယူထြက္ခြာလာၾကသည္။ ယင္းေငြ(၁၅)သိန္းမွာ မထက္ထက္ခိုင္ ၏ မိခင္ေဒၚညႊန္႔လႈိင္အား ေဆးကုသရန္အတြက္ ေစခိုင္းသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစ္စီးအား သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္စီးၿပီးထုတ္ယူလာ ေၾကာင္းသိရ သည္။ အျပန္၌ ကန္သာရပ္ကြက္ သစၥာလမ္းႏွင့္ ျပည္ေတာ္သာလမ္းအေရာက္တြင္ သူတို႔ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွ လူငယ္တစ္ဦး အသက္(၂၀)ေက်ာ္ခန္႔ အင္က်ီအနက္ေရာင္၊ ဂ်င္ေဘာင္ဘီရွည္၀တ္၍ အသားအညိဳေရာင္၊ ႏႈတ္ခမ္းထူ၊ ဆံပင္ဘိုေကရွည္ (လူျမင္လွ်င္ မွတ္မိသည္) ဆိုေသာလူငယ္တစ္ေယာက္က (၁၂၅)တရုပ္ျဖစ္(နံပါတ္မပါ) ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ခ်င္းယွဥ္၍ ကပ္လိုက္လာသည္ဆို၏။ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာအေရာက္တြင္ ရန္ကင္းေစ်းကိုဘယ္ကသြားရလဲဟု ေမး၍ မထက္ထက္ခိုင္ တို႔၏ ဆိုင္ကယ္ေရွ႕ခ်င္းထဲမွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိပ္ျဖင့္ထည့္ယူလာေသာေငြ(၁၅)သိန္းထုပ္ကို ဇတ္ကနဲ လုယူ ထြက္ေျပး ေမာင္းႏွင္သြားသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎ျဖစ္စဥ္အား မထက္ထက္ခိုင္(၂၅)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးဘိုပါ မွမေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၂၄၈/၂၀၁၂ ပုဒ္မ ၃၈၂ ျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ (၄-၁၀-၂၀၁၂)ထိုေန႔ ညေန(၅း၃၅)နာရီမွာပင္ ၎တရားခံအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွဖမ္းဆီရရိွေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းတရားခံမွာ ေက်ာ္သူ(၂၆)ႏွစ္၊ (ဘ) ဦးစိုးျမင့္၊ သမန္းကုန္းလမ္း၊ (ဘ/၃)ရပ္ကြက္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးေနသူျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တရားခံအား ၎ေန႔တြင္းခ်င္းပင္ မေကြးၿမိဳ႕ သစ္ေတာရုံး၀င္းေဘး လမ္းၾကားမွာ လုယူသြားေသာေငြ(၁၅)သိန္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တို႔ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာမွ စုံစမ္း သိရိွရပါသည္။
 

``လူႀကီးစကား ဂတိမတည္ပါဘူးဗ်ာ…´´ (၁၉၉၆) ခုႏွစ္မွ ယာေျမအသိမ္းခံရေသာ ေတာင္သူ(၁၁)ဦးအား ယခုအထိ အိမ္၀ိုင္းမေပး

`မေကြးၿမိဳ႕ တန္(၃၀)သ/မဆီစက္ေရွ႕ေ့ျမယာမ်ားကို (၂)အုပ္စု အျငင္းပြား၍ ေျမလုေနရာမွ ေနာက္(၁၁)ဦးအုပ္စုက ထိုေနရာကို ရလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုသည္ ဟုထပ္မံ၍သိရ´ ယင္း မေကြးၿမိဳ႕ တန္(၃၀)သ/မဆီစက္ေရွ႕မွ ေျမယာ အိမ္၀ိုင္းကြက္(၂.၅၀)ဧကမ်ားအား လက္ရိွေနထိုင္သူ ဦးသိန္းလႈိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ မက်ီးကန္ေက်းရြာတိုက္နယ္ သန္းေတာကုန္းေက်းရြာရိွ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာသုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးတုိင္ၾကားျခင္း၊ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေနေသာအိမ္မ်ားထံ လူစုလူေ၀းျဖင့္သြားေရာက္တားျမစ္ျခင္း ကိစၥအား ျမန္မာပို႔ဂ်ာနယ္အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၆)တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုေတာင္းဆိုေသာေတာင္သူ(၁၁)ဦးမွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အတြင္းက မေကြးၿမိဴ႕၊ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕အထြက္လမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ ဆုံမန္းက်ီးပင္ႏွင့္ ႏြားကူးေက်းရြာ ေရကန္အၾကားရိွ ယာေျမမ်ားကို ရဲရပ္ကြက္ေဖာ္ထုတ္ရန္ မေကြးတိုင္းၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ရုံး အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းႀကိဳင္ မွ ဥကၠ႒(ကိုယ္စား) စာအမွတ္၊၁-၈၀/၁-၈၁/ တ၀တ(မေကြး)ျဖင့္ ၁၉၉၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၃)ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ စာထြက္၍ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာပို႕စ္သို႔ ယာခင္းရွင္ဦးခင္ေမာင္ေရႊမွ ထိုစာကိုျပသသည္။ ၎စာပါအခ်က္(၂)ခ်က္မွ ယာေျမမ်ားအသိမ္းခံေတာင္သူ(၁၁)ဦးအား ယာေျမဧက တစ္ဧကလွ်င္ (၃၀၀၀၀ိ) သုံးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေျမဧကေပါင္း(၁၆.၃၅)အတြက္ ေငြက်ပ္(၄၉၀၅၀၀) က်ပ္ေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းေျမယာပိုင္ရွင္(၁၁)ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ အိမ္၀ိုင္းကြက္တစ္ကြက္ကို အခမဲ႔ေပးၾကရန္ဟု စာမွာ ထုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အဲဒီအခ်ိန္က အထက္ကိုေၾကာက္ရတာတစ္ေၾကာင္း၊ အေထာက္အထားစာကလည္း မရေသးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာကို မတင္ျပရဲခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကစတင္လာတာပါ အဲဒီစာေတြကရွာမေတြ႕ဘူးဗ်။ (၂၃-၄-၂၀၀၇)ေန႔မွာေတာ့ တ.ယ.ကရဲ႕ အမိန္႔ထုတ္ထားတဲ့ စာလည္းရေရာ ဥကၠ႒၊ တိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္းစီ၊ မေကြးတိုင္းသို႔ သူတို႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့စာကို ရည္ညႊန္းခ်က္ထည့္ၿပီး ဦးစိုးတင့္နဲ႔ ေတာင္သူမ်ား ဦးေဆာင္လို႔ စာတင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ (၂၁-၉-၂၀၀၉)ေန႔စြဲနဲ႔လည္း ဥကၠ႒ တိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသို႔ ဦးမ်ဳိး၀င္း နာမည္နဲ႔ စာတင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း ဘာမွအေၾကာင္းမထူးခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ယခုအစိုးရအသစ္လက္ထက္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ နာမည္လိပ္စာနဲ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာင္သူ(၁၁)ဦးတို႔ရဲ႕ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္မ်ားနဲ႔ (၁၁-၂-၂၀၁၂)ေန႔မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မေကြးတိုင္းေဒသအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ေျမယာအိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ားရရန္ အသနားခံလႊာ ထပ္မံစာတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာမွအေၾကာင္းမထူးေတာ့ (၄-၅-၂၀၁၂)ေန႔စြဲနဲ႔ ေတာင္သူ(၁၁)ဦးကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္ဦးေက်ာ္ဆန္းက ဦးေဆာင္းၿပီး ဦးရဲျမင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဆီကို ထပ္မံတင္ျပအသနား ခံၾကျပန္ပါတယ္။ ယခုေတာ့ အျခားေျမမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းမႈ စီစစ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္သို႔ (၁၂-၉-၂၀၁၂) ေန႔က ထပ္မံပို႔လိုက္ရျပန္ပါၿပီ။ ဒီၾကားထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေခၚယူစစ္ေဆးပါတယ္။ အိမ္၀ိုင္းကြက္ကေတာ့ မေပးေသးပါဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေပးရန္အတြက္ ရွာေဖႊေနရရင္ခက္မွာစိုးလို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔ ပူးတြဲတင္ျပခ်က္နဲ႔ တင္ျပထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူ(၁၁)ဦးကို အိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ား အစားေပးမည္ ဆိုရင္ မေကြး-ေတာင္တြင္းႀကီးကားလမ္းရဲ႔ေတာင္ဘက္ တန္(၃၀) သ/မဆီစက္ေရွ႔က ကြင္းအမွတ္ (၁၆၅၇/ခ)ရိွ ပလပ္ေျမ(၂)ဧကကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ မက်ီးကန္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဟာင္းဦးသန္းထြန္း နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ဦးေဇာ္မ်ဳိးထြန္း တို႔ႏွစ္ဦး၊ႏြားကူးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦခင္ေမာင္ေဆြနဲ႔ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း အသစ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ညႊန္႔တို႔ကလည္း ေထာက္ခံစာေတြေပးလို႔ ပူးတြဲတင္ျပ ေတာင္ခံထားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…´´။ ဟု ေနာက္ဆုံးဦးေဆာင္၍ တိုင္ၾကားထားသူ ဦးေက်ာ္ဆန္း (MGE 008970) အမွတ္(၄၃၉) ရန္ႏိုင္ရပ္(၃၂)လမ္း၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ေနသူမွ ျမန္မာပို႔စ္သို႔လာေရာက္ေျပာဆိုပါသည္။ ၎တိုးခ်ဲ႕ေျမယာမ်ားႏွင့္ မေကြးေလယာဥ္ကြင္းသစ္၊ ေလတပ္နယ္ေျမမ်ားအသုံးျပဳရန္အတြက္ ေျမဧက စုစုေပါင္း(၁၉) ဧကခန္႔အသိမ္းခံရေသာ ဦးဘိုဦး (စည္ပင္သာယာ)၀န္ထမ္းကလည္း ရင္ဖြင့္လာပါသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္က ေျမယာေတြအသိမ္းခံလိုက္ရလို႔ စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းအလုပ္ရတာပါ။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာ…..(တယက အထူးအရာရိွ)ကိုယ္တိုင္ေျပာတဲ့စကား ယေန႔အထိနားထဲကမထြက္ပါဘူး။ မင္းတို႔ယာခင္းရွင္ေတြ(၁၁)ဦး ကို အိမ္၀ိုင္းကြက္ေတြေပးမယ္။ တစ္လအတြင္း အုပ္တံတိုင္းခပ္ေပးရမယ္။ (၆)လျပည့္ရင္ လူေနစရာ တိုက္/အိမ္ေဆာက္ ရမယ္။ အဲသလို မေဆာက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ မင္းတို႔ေပးထားတဲ့ အိမ္၀ိုင္းကြက္ေတြကို ျပန္လည္သိမ္းျပစ္မယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မေပးခဲ့ပါဘူး။ လူႀကီးစကား ဂတိမတည္ပါဘူးဗ်ာ။ အဲဒီ၀ိုင္းကြက္ေတြကို လမ္းမဘက္ မ်က္ႏွာစာမွာ ေပတစ္ရာXေနာက္ေပ၈၀ အကြက္ရိုက္ၿပီး သူကထိပ္ဆုံး၀ိုင္းကိုယူထားၿပီး ။အဲဒီတုနး္က တပ္ကလူႀကီးေတြ (၇၅)ေယာက္နာမည္နဲ႔ ခ်ေပးထားတာ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ စာရင္းရိွပါတယ္။ အခ်ဳိ႕၀ိုင္းေတြဆိုယခုအခ်ိန္အထိ ဘာအုပ္တံတိုင္း မွလည္းမခပ္ပါဘူး။ ဘာအေဆာက္အဦးမွလည္း မရိွပါဘူးဗ်ာ ။ ဒါေပမယ့္အဲဒီအိမ္၀ိုင္းတစ္၀ိုင္းကို သိန္းရာဂဏန္းေလာက္ ေတာ့ တန္ေနပါပါၿပီဗ်ာ..။´´ဟု ဦးဘိုဦးမွ ျမန္မာပို႔စ္သို႔ ေျပာပါသည္. ေတာင္သူ(၁၁)ဦး၏ အမည္မွတ္ပုံတင္မ်ားမွာ (၁)ဦးခင္ေမာင္ေဆြ (MGE-027296)။ (၂)ဦတင့္လြင္ (MGE-027255)။ (၃)ဦးေကာင္းလွ(MGE-027177)။ (၄)ဦးေက်ာ္ဆန္း (MGE 008970)။ (၅)ေဒၚခင္ရီ (MGE-002738)။ (၆)ဦးသန္း၀င္း (MGE-002811)။ (၇)ဦးလွခိုင္ (MGE_009014)။ (၈)ေဒၚခင္ႀကိဳင္ မွတ္ပုံတင္မသိ။ (၉) ဦးစိုးတင့္ (MGE-100580)။ (၁၀)ဦးမ်ဳိး၀င္း (MGE-002856)။ (၁၁)ဦးဘိုဦး (MGE-002810) တို႔ ကိုယ္စီလိုင္စင္ဓာတ္ပုံမ်ားကပ္၍ လက္မွတ္ေရးထုိးတင္ျပ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ျမန္မာပို႔စ္ သို႔လာေရာက္ျပသ ေျပာဆိုသြားၾကပါသည္။ ျမန္မာပို႔စ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၉) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။