``လူႀကီးစကား ဂတိမတည္ပါဘူးဗ်ာ…´´ (၁၉၉၆) ခုႏွစ္မွ ယာေျမအသိမ္းခံရေသာ ေတာင္သူ(၁၁)ဦးအား ယခုအထိ အိမ္၀ိုင္းမေပး

`မေကြးၿမိဳ႕ တန္(၃၀)သ/မဆီစက္ေရွ႕ေ့ျမယာမ်ားကို (၂)အုပ္စု အျငင္းပြား၍ ေျမလုေနရာမွ ေနာက္(၁၁)ဦးအုပ္စုက ထိုေနရာကို ရလိုေၾကာင္း ေတာင္းဆိုသည္ ဟုထပ္မံ၍သိရ´ ယင္း မေကြးၿမိဳ႕ တန္(၃၀)သ/မဆီစက္ေရွ႕မွ ေျမယာ အိမ္၀ိုင္းကြက္(၂.၅၀)ဧကမ်ားအား လက္ရိွေနထိုင္သူ ဦးသိန္းလႈိင္အဖြဲ႕ႏွင့္ မက်ီးကန္ေက်းရြာတိုက္နယ္ သန္းေတာကုန္းေက်းရြာရိွ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာသုိ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးတုိင္ၾကားျခင္း၊ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေနေသာအိမ္မ်ားထံ လူစုလူေ၀းျဖင့္သြားေရာက္တားျမစ္ျခင္း ကိစၥအား ျမန္မာပို႔ဂ်ာနယ္အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၆)တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုေတာင္းဆိုေသာေတာင္သူ(၁၁)ဦးမွာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အတြင္းက မေကြးၿမိဴ႕၊ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕အထြက္လမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊ ဆုံမန္းက်ီးပင္ႏွင့္ ႏြားကူးေက်းရြာ ေရကန္အၾကားရိွ ယာေျမမ်ားကို ရဲရပ္ကြက္ေဖာ္ထုတ္ရန္ မေကြးတိုင္းၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ရုံး အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးသိန္းႀကိဳင္ မွ ဥကၠ႒(ကိုယ္စား) စာအမွတ္၊၁-၈၀/၁-၈၁/ တ၀တ(မေကြး)ျဖင့္ ၁၉၉၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၃)ရက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရိွ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ မေကြးၿမိဳ႕သို႔ စာထြက္၍ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာပို႕စ္သို႔ ယာခင္းရွင္ဦးခင္ေမာင္ေရႊမွ ထိုစာကိုျပသသည္။ ၎စာပါအခ်က္(၂)ခ်က္မွ ယာေျမမ်ားအသိမ္းခံေတာင္သူ(၁၁)ဦးအား ယာေျမဧက တစ္ဧကလွ်င္ (၃၀၀၀၀ိ) သုံးေသာင္းက်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေျမဧကေပါင္း(၁၆.၃၅)အတြက္ ေငြက်ပ္(၄၉၀၅၀၀) က်ပ္ေပးရမည္။ ထို႔ျပင္ ယင္းေျမယာပိုင္ရွင္(၁၁)ဦးအား တစ္ဦးလွ်င္ အိမ္၀ိုင္းကြက္တစ္ကြက္ကို အခမဲ႔ေပးၾကရန္ဟု စာမွာ ထုတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အဲဒီအခ်ိန္က အထက္ကိုေၾကာက္ရတာတစ္ေၾကာင္း၊ အေထာက္အထားစာကလည္း မရေသးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာကို မတင္ျပရဲခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကစတင္လာတာပါ အဲဒီစာေတြကရွာမေတြ႕ဘူးဗ်။ (၂၃-၄-၂၀၀၇)ေန႔မွာေတာ့ တ.ယ.ကရဲ႕ အမိန္႔ထုတ္ထားတဲ့ စာလည္းရေရာ ဥကၠ႒၊ တိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္းစီ၊ မေကြးတိုင္းသို႔ သူတို႔ထုတ္ျပန္ထားတဲ့စာကို ရည္ညႊန္းခ်က္ထည့္ၿပီး ဦးစိုးတင့္နဲ႔ ေတာင္သူမ်ား ဦးေဆာင္လို႔ စာတင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ (၂၁-၉-၂၀၀၉)ေန႔စြဲနဲ႔လည္း ဥကၠ႒ တိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီသို႔ ဦးမ်ဳိး၀င္း နာမည္နဲ႔ စာတင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း ဘာမွအေၾကာင္းမထူးခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ယခုအစိုးရအသစ္လက္ထက္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ နာမည္လိပ္စာနဲ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ေတာင္သူ(၁၁)ဦးတို႔ရဲ႕ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္မ်ားနဲ႔ (၁၁-၂-၂၀၁၂)ေန႔မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မေကြးတိုင္းေဒသအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ေျမယာအိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ားရရန္ အသနားခံလႊာ ထပ္မံစာတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဘာမွအေၾကာင္းမထူးေတာ့ (၄-၅-၂၀၁၂)ေန႔စြဲနဲ႔ ေတာင္သူ(၁၁)ဦးကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္ဦးေက်ာ္ဆန္းက ဦးေဆာင္းၿပီး ဦးရဲျမင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဆီကို ထပ္မံတင္ျပအသနား ခံၾကျပန္ပါတယ္။ ယခုေတာ့ အျခားေျမမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းမႈ စီစစ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္သို႔ (၁၂-၉-၂၀၁၂) ေန႔က ထပ္မံပို႔လိုက္ရျပန္ပါၿပီ။ ဒီၾကားထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေခၚယူစစ္ေဆးပါတယ္။ အိမ္၀ိုင္းကြက္ကေတာ့ မေပးေသးပါဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေပးရန္အတြက္ ရွာေဖႊေနရရင္ခက္မွာစိုးလို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သို႔ ပူးတြဲတင္ျပခ်က္နဲ႔ တင္ျပထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူ(၁၁)ဦးကို အိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ား အစားေပးမည္ ဆိုရင္ မေကြး-ေတာင္တြင္းႀကီးကားလမ္းရဲ႔ေတာင္ဘက္ တန္(၃၀) သ/မဆီစက္ေရွ႔က ကြင္းအမွတ္ (၁၆၅၇/ခ)ရိွ ပလပ္ေျမ(၂)ဧကကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ မက်ီးကန္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဟာင္းဦးသန္းထြန္း နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ဦးေဇာ္မ်ဳိးထြန္း တို႔ႏွစ္ဦး၊ႏြားကူးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦခင္ေမာင္ေဆြနဲ႔ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း အသစ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ညႊန္႔တို႔ကလည္း ေထာက္ခံစာေတြေပးလို႔ ပူးတြဲတင္ျပ ေတာင္ခံထားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…´´။ ဟု ေနာက္ဆုံးဦးေဆာင္၍ တိုင္ၾကားထားသူ ဦးေက်ာ္ဆန္း (MGE 008970) အမွတ္(၄၃၉) ရန္ႏိုင္ရပ္(၃၂)လမ္း၊ ေအာင္ရတနာရပ္ကြက္ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ေနသူမွ ျမန္မာပို႔စ္သို႔လာေရာက္ေျပာဆိုပါသည္။ ၎တိုးခ်ဲ႕ေျမယာမ်ားႏွင့္ မေကြးေလယာဥ္ကြင္းသစ္၊ ေလတပ္နယ္ေျမမ်ားအသုံးျပဳရန္အတြက္ ေျမဧက စုစုေပါင္း(၁၉) ဧကခန္႔အသိမ္းခံရေသာ ဦးဘိုဦး (စည္ပင္သာယာ)၀န္ထမ္းကလည္း ရင္ဖြင့္လာပါသည္။ ``ကၽြန္ေတာ္က ေျမယာေတြအသိမ္းခံလိုက္ရလို႔ စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္းအလုပ္ရတာပါ။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာ…..(တယက အထူးအရာရိွ)ကိုယ္တိုင္ေျပာတဲ့စကား ယေန႔အထိနားထဲကမထြက္ပါဘူး။ မင္းတို႔ယာခင္းရွင္ေတြ(၁၁)ဦး ကို အိမ္၀ိုင္းကြက္ေတြေပးမယ္။ တစ္လအတြင္း အုပ္တံတိုင္းခပ္ေပးရမယ္။ (၆)လျပည့္ရင္ လူေနစရာ တိုက္/အိမ္ေဆာက္ ရမယ္။ အဲသလို မေဆာက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ မင္းတို႔ေပးထားတဲ့ အိမ္၀ိုင္းကြက္ေတြကို ျပန္လည္သိမ္းျပစ္မယ္လို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မေပးခဲ့ပါဘူး။ လူႀကီးစကား ဂတိမတည္ပါဘူးဗ်ာ။ အဲဒီ၀ိုင္းကြက္ေတြကို လမ္းမဘက္ မ်က္ႏွာစာမွာ ေပတစ္ရာXေနာက္ေပ၈၀ အကြက္ရိုက္ၿပီး သူကထိပ္ဆုံး၀ိုင္းကိုယူထားၿပီး ။အဲဒီတုနး္က တပ္ကလူႀကီးေတြ (၇၅)ေယာက္နာမည္နဲ႔ ခ်ေပးထားတာ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ စာရင္းရိွပါတယ္။ အခ်ဳိ႕၀ိုင္းေတြဆိုယခုအခ်ိန္အထိ ဘာအုပ္တံတိုင္း မွလည္းမခပ္ပါဘူး။ ဘာအေဆာက္အဦးမွလည္း မရိွပါဘူးဗ်ာ ။ ဒါေပမယ့္အဲဒီအိမ္၀ိုင္းတစ္၀ိုင္းကို သိန္းရာဂဏန္းေလာက္ ေတာ့ တန္ေနပါပါၿပီဗ်ာ..။´´ဟု ဦးဘိုဦးမွ ျမန္မာပို႔စ္သို႔ ေျပာပါသည္. ေတာင္သူ(၁၁)ဦး၏ အမည္မွတ္ပုံတင္မ်ားမွာ (၁)ဦးခင္ေမာင္ေဆြ (MGE-027296)။ (၂)ဦတင့္လြင္ (MGE-027255)။ (၃)ဦးေကာင္းလွ(MGE-027177)။ (၄)ဦးေက်ာ္ဆန္း (MGE 008970)။ (၅)ေဒၚခင္ရီ (MGE-002738)။ (၆)ဦးသန္း၀င္း (MGE-002811)။ (၇)ဦးလွခိုင္ (MGE_009014)။ (၈)ေဒၚခင္ႀကိဳင္ မွတ္ပုံတင္မသိ။ (၉) ဦးစိုးတင့္ (MGE-100580)။ (၁၀)ဦးမ်ဳိး၀င္း (MGE-002856)။ (၁၁)ဦးဘိုဦး (MGE-002810) တို႔ ကိုယ္စီလိုင္စင္ဓာတ္ပုံမ်ားကပ္၍ လက္မွတ္ေရးထုိးတင္ျပ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း ျမန္မာပို႔စ္ သို႔လာေရာက္ျပသ ေျပာဆိုသြားၾကပါသည္။ ျမန္မာပို႔စ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၉) တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

0 comments: