`မေကြးခရိုင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ စေလတိုက္နယ္ ရိွ ရြာမ်ားအား ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုက္စား၍ ကမ္းဘားမ်ားၿပိဳက်ၿပီး ေရေဘးဒုကၡေရာက္ေနၾကေၾကာင္း သိ႐´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ စေလတိုက္နယ္၊ လက္ပံကၽြန္းရြာအုပ္စု ကၽြန္းသစ္အေနာက္ရြာႏွင့္ ဦးယ်ာဥ္ေက်းရြာအုပ္စု ေရလယ္(ေျမာက္)ရြာမ်ားသည္ (၉-၁၀-၂၀၁၂) ေန႔ ည(၁၂)နာရီအခ်ိန္မွစတင္၍ ရြာကမ္းဘားမ်ားကို ဧရာ၀တီျမစ္ေရ တိုက္စားၿပီး ကမ္းဘားမ်ားလွ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ဒလၾကမ္းၿပိဳက်လာေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။(၉-၁၀-၂၀၁၂)ေန႔၊ ည(၁၂)နာရီမွာ ကၽြန္းသစ္အေနာက္ရြာတြင္ စတင္ကမ္းဘားၿပိဳက်ေနေၾကာင္း၊ ၎ရြာ၌ အိမ္ေျခ(၆၅)အိမ္အား ကမ္းဘားၿပိဳမက်မီ ဖ်က္ဆီး၍ ေဘးလြတ္ရာသို႔ေရြ႕ေျပာင္းေပးရေၾကာင္း၊ ၎ရြာမွ လူဦးေရ(၂၇၉) ဦးခန္႔ အိုးမဲ႔ အိမ္မဲ႔ျဖစ္၍ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကေၾကာင္း၊ အလားတူ (၁၀-၁၀-၂၀၁၂)ေန႔၊ ညေန(၅)နာရီအခ်ိန္မွာ ေရလယ္(ေျမာက္)ရြာတြင္လည္း အိမ္ေျခ(၅၃)အိမ္ ႏွင့္ လူဦးေရ(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ အိုးမဲ႔ အိမ္မဲ႔ျဖစ္၍ အတိဒုကၡေရာက္ ေနၾကေၾကာင္း၊ လူ ႏွင့္တိရိစ ၧာန္မ်ား အေသအေပ်ာက္မရိွေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံမွ အခ်ိန္မီ လာေရာက္ကူညီ ဖ်က္ဆီးၿပီး ကမ္းပါးႏွင့္ေ၀းေသာ ေဘးလြတ္ရာေနရာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ေပးႏိုင္၍ ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုက္ စားၿပီး ကမ္းဘားၿပိဳက်ျခင္းေဘးရန္မွ သီသီကေလးသာ လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေရတိုက္စား၍ ကမ္းဘားမ်ားမွာ ယခုသတင္းေရးေနခ်ိန္အထိ ဆက္လက္၍ ၿပိဳက်ေနေၾကာင္း၊ စေလၿမိဳ႕ NLD ပါတီ၀င္ ဦးေက်ာ္၀င္း မွ သတင္းေပးပို႔ပါသည္။ မဇၥ်ိမ သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၄)တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

0 comments: