`အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မေကြးခရိုင္ညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္၏ ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ´

(၆-၁၀-၂၀၁၂)ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ျမင္သာရပ္ကြက္၊ မဲထီလမ္းရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ုဳပ္ရုံး အစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ မေကြးခရိုင္ညီလာခံေကာ္မရွင္၏ညႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေၾကာင္း မဇၥ်ိမ ကသတင္း ရရိွပါသည္။ ၎ မေကြးခရိုင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးရဲတင့္ ထံ မဇၥ်ိမ ကသြားေရာက္သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ``ယခုေဆြးေႏြးပြဲက မေကြးခရိုင္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္ ညႈိႏႈိင္းၾကတာပါ။ တက္ေရာက္သူမ်ားကေတာ့ မေကြးခရိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္စုစုေပါင္း(၂၇)ဦးတက္ပါတယ္။ နာယက ဦးေအာင္စိုး၊ မေကြးခရိုင္ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသာေအာင္(ၿမိဳ႕သစ္)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင့္လြင့္(ေရနံေခ်ာင္း)၊ ႏွင့္ ခရိုင္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္စုစုေပါင္း (၁၄)ဦး တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ညီလာခံမ်ားကို ၂၀၁၂ ခု ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယပါတ္(၁၅)ရက္ေန႔၊ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၾကရန္ (ဗဟို) ခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔အစည္းအေ၀းဟာ လိုအပ္တာမ်ားကို အျပန္အလွန္ ညႈိႏိႈႈင္းၾကၿပီး တာ၀န္ခြဲယူၾကပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕မွာ တိုက္နယ္(၇)ခု၊ အုပ္စုေပါင္း(၇၆)ခု ၿမိဳ႕ေပၚ(၂၅)ရပ္ကြက္ပါ ပါတယ္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ ေက်းရြာအုပ္စုေတြအထိ NLD ပါတီ ညီလာခံေတြလုပ္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ..။´ဟု မေကြးခရိုင္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္ရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးရဲတင့္မွ မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။ မဇၥ်ိမ သတင္းဂ်ာနယ္ အမွတ္(၁) အတြဲ(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
 

0 comments: