`ဆိပ္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး အား သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဌာန စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွ စစ္ေဆးၿပီး´

ေအာက္တိုဘာ(၂၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္္တြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕အထက္တန္းေက်ာင္း ၊ ဆိပ္ၿဖဴၿမိဳ႔နယ္ပညာေရးမွဴးရုံး ႏွင့္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕တြင္းမွ၊အလယ္ရပ္ ၿမိဳ႕မမူလတန္းေက်ာင္း တို႔မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား မဇၥ်ိမ က သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခံပါသည္။ ဆိပ္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး မွာ တိုင္းေဒသႀကီးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးမွ ေခၚ၍ သြားေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမွာ မေကြးသို႔သြားေနေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးအား စစ္ေဆးသည့္ကိစၥတြင္ သူအားစစ္ေဆးရာတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ မေျပာဆိုခ်င္ေၾကာင္း မဇၥ်ိမ ကိုေျပာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးထံသို႔ မဇၥ်ိမ ကသြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္း မွ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာပါသည္။ `` ဆိပ္ၿဖဴၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ဦးေဌး၀င္း ကို တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံးက စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေစလႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ(၁၃/၁၄)ေန႔က (၂)ရက္စစ္ေဆးသြားပါၿပီ။ အဲဒီစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွာ ပခုကၠဴခရိုင္ပညာေရးမွဴး ဦးမိုးေဆြ က အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပါ။ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကေတာ့ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚေသာင္းျမင့္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚသန္းသန္းဦး တို႔ (၃)ဦးအဖြဲ႕က လာစစ္တာပါ။ အဲ လာေရာက္စစ္ေဆးမဲ႕ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ပခုကၠဴခရိုင္ပညာေရးမွဴး ဦးမိုးေဆြ ကို ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးေဌး၀င္း က သူ႔ဂ်စ္ကားနဲ႔ ပခုကၠဴၿမိဳ႕ကိုသြားေခၚပါတယ္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးက ရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ အစစ္ေဆးခံရသူမ်ားကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးက စာေရးကၽြမ္းက်င္(၆) ဦး၀င္းမိုး၊ စာေရးအဆင့္(၁) ဦးလွ၀င္း၊ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္း၊ ေအာက္ဆိပ္အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ေက်ာင္းအုပ္ ေဒၚခင္စန္းရီ နဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚရိွ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ား ကို ေခၚယူစစ္ေဆးခံၾကရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကို စစ္တဲ့ေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္သိသမွ်ကို ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ အခ်ဳိ႔ကိစၥေတြက မွန္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းအတြက္ ပညာေရးဌာနက အခမဲ႔ေပးတဲ့ MRC ကဒ္ နဲ႔ CPR ကဒ္ေတြကေတာ့ (၁၀၀ိ) ၀ယ္ရပါတယ္။ ပညာေရးမွဴးရုံးက ေရာင္းတာလို႔သိရပါတယ္။ ပညာေရးမွဴးနဲ႔ မဆိုင္ဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ပညာေရးဌာန၀န္ထမ္းျခင္း ကာကြယ္ရမယ့္ ၀တၱရားရိွေနေတာ့ ေဖးေဖးမမ ထိမ္းေျပာရပါတယ္။ ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ကိုယ့္ေၾကာင့္ေတာ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ခ်င္း ဒုကၡမေရာက္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဒီကိစၥကို ယခုစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က စစ္ေဆးၿပီး သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း နဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဖတင္ဆီကို တင္ျပၾကမွာပါ။ အဲဒီကေနမွ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ တယ္ဆိုတာ အေျဖထြက္ပါ့မယ္။ မၾကာဘူး ဒီကိစၥ အေျဖထြက္မယ္လုိ႔ထင္ပါ တယ္ခင္ဗ်ာ..။´ ဟု အထက္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေဇာ္၀င္းမွ မဇၥ်ိမ ကိုေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစစ္ေဆးခံရသူမ်ားထဲမွ စာေရး ဦး၀င္းမိုး၊ စာေရး ဦးလွ၀င္း၊ ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္စန္းရီ ႏွင့္ ဆရာမေဒၚအမာရီ တို႔အား မဇၥ်ိမ က အခ်ိန္ရသေလာက္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ အစစ္ေဆးခံရသူ ဆရာမႀကီးေဒၚခင္စန္းရီ မွ ပညာေရးဌာနအတြင္းမွာ ဒီလိုမ်ဳိးႀကီး မၾကား၀န္႔မနာသာ အေၾကာင္းအရာေတြကို အစစ္ေဆးခံရတာ က်မစိတ္မေကာင္းပါဘူး။ က်မေက်ာင္းကေတာ့ အခမဲ႔ေပးတဲ့ MRC ကဒ္ နဲ႔ CPR ကဒ္ေတြ အားလုံးကို အခမဲ႔ရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးနဲ႔ ဘာမွ ျပႆနာမရိွပါဘူး ဟု ေျပာသည္။ ဦးလွ၀င္း စ ာေရး(၁)မွ ေျပာဆိုရာတြင္ တိုင္ၾကားလို႔ ယခုလာစစ္တဲ့ကိစၥေတြ အားလုံးနည္းပါးေလာက္မွန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရုံးကို ဘာမွျပန္မၾကည့္ပါဘူးဗ်ာ..။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္သက္(၃၃)ႏွစ္ရိွပါၿပီ။ ပညာေရးမွဴး(၁၀)ဦးေလာက္ရိွပါၿပီ ဒီေလာက္ဆိုးတဲ့သူ မေတြ႕ဘူးပါဘူးဗ်ာ..။ သူ႔ကို အျပစ္ေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ..၊ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး ဒီမွာ မထားသင့္ပါဘူးလို႔ဘဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္..။ဟု စာေရးဦးလွ၀င္း မွေျပာသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ စာေရးႀကီး ဦးေအာင္ဆန္း၀င္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕မ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ေဒၚအမာရီတို႔ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာ ၎ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမွာ ပညာေရးဌာန၀န္ထမ္းမ်ား အခ်ိဳ႔၏ ခရီးစရိတ္ေငြမ်ား က်န္ေနပါေသးတယ္။ ေနာက္ ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းေျပာင္းရင္ ေက်ာင္းအုပ္လက္မွတ္ထိုးၿပီးလို႔ သူ႔ဆီကို လက္မွတ္ထိုးသြားရင္ (၁၀)ရက္ေလာက္ေစာင့္ရပါတယ္။ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးေတြ စိတ္ဆင္းရဲရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သေဘာထားကေတာ့ ဒီကေန ျမန္ျမန္ေျပာင္းသြားေစခ်င္ပါတယ္ ဟု ဆို၏။ ေရေလာင္းအိမ္သာ(၁၀)သိန္း (၂)ခန္းတြဲ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ၿမိဳ႕မ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာမ ေဒၚအမာရီ မွ ေငြ(၁၀)သိန္းကို အရစ္က်ထုတ္တဲ့အခါ ပညာေရးမွဴးကို အရစ္က်ေပးရေၾကာင္း၊ ယခု ကိစၥေတြကို အမွန္အကန္ဘဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္..၊ ဟု အစစ္ခံသူမ်ားမွ မဇၥိ်မ သုိ႔ ေျပာသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

0 comments: