`ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးလုပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ ဟု သိရ´

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း(၁၃၄)ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁၇)ေက်ာင္း ႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္းရိွသည္။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း(၁၉၀၀၀)ေက်ာ္ရိွသည္။ ပညာေရး၀န္ထမ္းေပါင္းအင္အား (၈၆၅)ဦးရိွေၾကာင္း သိရိွသည္။ ၎ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ ၂၀၁၁ ခု ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း၌ ၀န္ထမ္းလစာေငြမ်ားထုတ္ေပးရာတြင္ လစဥ္ လတိုင္း တစ္လလွ်င္(၁၇၀၀/၂၅၀၀)က်ပ္ အား အေၾကာငး္အမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးမွ ျဖတ္ေတာက္ယူေနေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ပညာေရးဌာနမွ အခမဲ႔ျဖန္႔ျဖဴးထုတ္ေပးေသာ (၁) လစဥ္ပညာရည္မွတ္တမ္းကဒ္ MRC ႏွင့္ (၂) အရည္အခ်င္းမွတ္တမ္း C.P.R ကဒ္တို႔ကို တစ္ေစာင္လွ်င္(၁၀၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေက်ာင္းအသီးသီးသို႔ ျဖန္႔ေ၀ေနပါသည္။ ၎အျပင္ ေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းတြင္ (၁၀)သိန္းတန္ ေရေလာင္းအိမ္သာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ခ်ထားေငြမ်ားအား (၅း၃း၂)အခ်ဳိးအရ ေငြ(၃)ႀကိမ္ထုတ္ေပးရာတြင္ ပထမအႀကိမ္(၁၆၀၀၀)က်ပ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္(၇၀၀၀)က်ပ္၊ တတိယအႀကိမ္(၇၀၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ယင္းေက်ာင္း(၁၀)ေက်ာင္းမွ ျဖတ္ေတာက္ယူ၍ ေငြထုတ္ေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ၎အျပင္ ၂၀၁၂၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးက ၎ကိုယ္ပိုင္ဂ်စ္ကား (လိုင္စင္မဲ႔)ျဖင့္ ေက်ာင္းစစ္သြားတိုင္း အစစ္ေဆးခံရေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ဓာတ္ဆီဘိုးေငြမ်ား(၅၀၀၀ိ/ ၁၂၀၀၀ိ)ထိ က်ခံေပးၾကရသည္ဆို၏။ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးသည္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္လည္း ပညာေရး၀န္ထမ္း အႀကီးအကဲတစ္ဦး ႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီေသာ ယုတ္ညံ့ ရိုုင္းပ်စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံသည္ဟု ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ ေျပာဆိုၾကသည္။ ရုံးခ်ိန္တြင္လည္း ရုံး၌ မရိွျခင္း၊ ရုံးမွာေနထိုင္လွ်င္လည္း ရုံးခ်ိန္အတြင္း ကာရာအိုေကစက္ျဖင့္ သီခ်င္းမ်ားအား က်ယ္ေလာင္စြာ ဟစ္ေအာ္သီဆိုေနျခင္း၊ အလားတူ ညအိပ္ခ်ိန္တြင္လည္း ကာရာအိုေက သီးခ်ငး္မ်ားအား ေအာ္၍ သီဆိုေနျခင္းေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အိမ္မ်ားမွ စိတ္ညစ္လွ်က္ရိွေနၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကိစၥမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာသို႔တင္ျပေပးပါရန္ အမည္မေဖာ္လိုသူ ဆရာ/ဆရာမ မ်ားမွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ထံ လာေရာက္ အသိေပး၍ အကူအညီေတာင္းခံေနစဥ္ မဇၥ်ိမ က သတင္းရရိွပါသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

0 comments: