`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေဒါင္းေနရြာ မွ NLDပါတီမွ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ေျပာင္း၍၀င္လာသူမ်ား အေၾကာင္း ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းျခင္း´

ေအာက္တိုဘာ(၁၁)ေန႔မွ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြင့္ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ပါတီ၀င္အင္အား (၂၈၀) ရိွေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္သိန္းေက်ာ္မွ ေျပာသည္။ ၎ ေန႔ပြဲတြင္ ပါတီ၀င္ကဒ္(၂၂၀)ဦး ကိုသာ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ (၁၀)ရက္ေန႔က အဆိုျပဳလႊာတင္ထားတဲ့သူေတြ က်န္ပါေသးသည္၊ ဟု ေဒါင္းေနေက်းရြာ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴး ဦးဖိုးစိန္ မွ ေျပာသည္။ ပါတီ၀င္ကဒ္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ ေဒါင္းေနေက်းရြာ ပါတီ၀င္မ်ား ဦးေဆာင္စည္းရုံးေပးသူ ဦးစိုးႏိုင္အိမ္ေရွ႕ ရြာလည္လမ္းမတြင္က်င္းပေၾကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္ ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ ပုံစံျဖည့္ စာရင္းယူျခင္းလုပ္ငန္းမွာ ေဒါင္းေနရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သီးျခားျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္လုပ္လိုသူ မ်ားအား ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ၀င္ရမည္ဟု ေျပာဆို၍ စည္းရုံးခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနရာတစ္ျခားဆီမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ရိုးသား၍ ဆင္းရဲေသာ ေတာသူေတာင္သားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကိုယ့္ရြာအား တိုးတက္ေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ဘယ္ပါတီမဆို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ေဒါင္းေနရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဖိုးစိန္ ႏွင့္ ဦးစိုးႏိုင္တို႔ မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ ၎ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီမွ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ေျပာင္း၍ ၀င္လာသူ (၈)သာရိွေၾကာင္း ဟုတ္၊ မဟုတ္အား ေအာက္တိုဘာ(၁၉)ရက္ေန႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြင့္ၿဖိဳးေရးပါတီရုံး၊ အတြင္းေရးမွဴးရုံးခန္းတြင္ ေတြ႕ရိွရေသာ ေဒါင္းေနေက်းရြာ မွ ဦးစိုးႏိုင္ အားေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ `` NLDပါတီ၀င္ကေန ႀကံခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကို ေျပာင္းသူ(၈)ဆိုတာ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး၊ စုစုေပါင္းေသျခား စစ္ၾကည့္ရင္ NLDပါတီကေန ေျပာင္း၀င္သူ (၇၀)ေက်ာ္ပါ့မယ္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒါင္းေနရြာက ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳေရးပါတီ၀င္စာရင္း စုစုေပါင္းစာရင္းမ်ားကို လာေတာင္းယူတာပါ။ ယခုဒီေန႔မွာကို ေဒါင္းေနရြာက ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္အင္အား (၃၀၀) ျပည့္သြားပါၿပီ ခင္ဗ်ာ..။´´ ဟု NLDပါတီမွ ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသို႔ ေဒါင္းေနရြာမွ ဦးေဆာင္စည္းရုံး၍ ၀င္လာသူ ဦးစိုးႏိုင္ မွ ျမန္မာပို႔စ္ သုိ႔ေျပာပါသည္။
 

0 comments: