` ဧရာ၀တီျမစ္ေရတုိက္စား၍ ကမၻားၿပိဳေနေသာ သံဇလုံေက်းရြာေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ေျမေနရာမ်ား အျငင္းပြားျပႆနာျဖစ္´

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ သံဇလုံေက်းရြာ ႏွင့္ ကိုင္းေျမမ်ားအား ယခုႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ေရးတုိက္စား၍ ကမၻားမ်ားၿပိဳက်ေန ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ၎ ရြာသည္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္တည္ရိွ၍ အိမ္ေျခ(၉၀)ခန္႔ရိွသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ မင္းဘူး- ဆိပ္ျဖဴကားလမ္းေဘး သို႔ ေခတၱေျပာင္းေရႊ႕ေပးထားရေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ ရြာတြင္ အိမ္ေျခ အနည္းငယ္မွ်သာက်န္ရိွသည္။ သံဇလုံေက်းရြာမွ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္းအား ေတာင္ငယ္လုံေက်းရြာ မွ ကြင္းအမွတ္(၁၁၁၆) အတြင္းရိွ ေဒၚရင္ေမ၏ ယာေျမ(၁.၄၉)ဧကတြင္ မူလေျမပိုင္ရွင္၏ေျမးမွ လွဴဒါန္းေပး၍ ေရႊ႕ေျပာင္းေဆာက္လုပ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းျမင္ေတြ႔ရသည္။ ၎ သံဇလုံေက်းရြာ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ သက္ဆုိင္ရာမွ ေတာင္ငယ္လုံေက်းရြာပိုင္ ကြင္းအမွတ္(၁၁၁၆)၊ ဧက(၁၈.၇၁)ရိွ ေတာင္သူ(၁၁)ပိုင္းယာေျမမ်ားႏွင့္ ကြင္းအမွတ္(၁၁၁၇) ေတာင္သူ(၄)ဦးပိုင္ယာေျမေနရာ(၂)ခုတြင္ တစ္ေနရာမွာ အဆင္ေျပေအာင္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္း ကိစၥအား အျဖစ္မွန္ကိုသိလုိ၍ သံဇလုံေက်းရြာေဟာင္း(ကမ္းနား) ႏွင့္ ေတာင္ငယ္လုံေက်းရြာမွ ယာေျမပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ စုံစမ္းေမးျမန္း ခဲ့ပါသည္။ ေတာင္ငယ္လုံေက်းရြာမွ ကြင္းအမွတ္(၁၁၁၆) ယာေျမပိုင္ရွင္(၁၁)ဦးမွ ဦး၀င္းလြင္ဦး ႏွင့္ ဦးဥာဏ္ေစာ တို႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ၎တို႔၏ ေျပာစကားမ်ားအား ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ `` သံဇလုံေက်းရြာရဲ႕ ေျမာက္ဘက္မွာ သူတို႔လုပ္စားေနတဲ့ ကိုင္းေျမဧက(၂၀)ေက်ာ္ရိွေနပါတယ္။ သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ကိုင္းေျမေတြမွာေတာ့ ကြမ္းၿခံေတြစိုက္ပ်ဳိးထားၿပီး ယခု သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယာေျမေကာင္းေတြကို ရယူဖို႔ေတာင္းဆိုေနတာ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လုပ္စားစရာဆိုလို႔ ကိုင္းေျမမရိွပါဘူး၊ ဒီယာေျမေလးေတြသာ ရိွၾကပါတယ္။ ယာေျမေတြနဲ႔အတူ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္သက္တန္းရိွတဲ့ ထန္းပင္ေပါင္း(၁၅၀၀)ေလာက္ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးပစ္ရမယ္ဆိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ယခု မူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္း၀ိုင္းအ၀င္လမ္းကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြင္းအမွတ္(၁၁၁၆) ထဲက ယာခင္းေျမေတြကို လွဴဒါန္းေပးထားပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံဇလုံေက်းရြာေဟာင္းကို သူတို႔ရြာေျမာက္ဘက္ရိွ ကိုင္းေျမဧက(၂၀)မွာပဲ ေရႊ႕ေျပာင္းေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူ(၁၁)ဦး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး(၁၉-၈-၂၀၁၂)ေန႔က သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္သို႔ ေမတၱာရပ္ခံစာ တင္ျပထားပါတယ္..။´´ ဟု ေတာင္ငယ္လုံရြာသားမ်ား ဦး၀င္းလြင္ဦးႏွင့္ ဦးဥာဏ္ေစာတို႔ ႏွစ္ဦးမွ ေျပာသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

0 comments: