`ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ခ်ပ္ႀကီးဘူတာတြင္ ဆီတြဲရထားတိမ္းေမွာက္၍ ေသဆုံးသူ(၆၀)ဦးထိ ရိွၿပီ..ဟု သိရ´

ႏို၀င္ဘာ(၉)ရက္ေန႔က ခ်ပ္ႀကီးဘူတာတြင္ေသဆုံးခဲ့သူ(၂၅)ဦးႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ(၂၀)ရက္ေန႔အထိ ကန္႔ဘလူေဆးရုံရိွ ျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရသူ လူနာမ်ားမွ ေသဆုံးသြားသူေပါင္း(၃၁)ေယာက္ေသဆုံးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကန္႔ဘလူေဆးရုံမွ မႏၱေလးေဆးရုံသို႔ ပို႔ထားေသာ မီးေလာင္ဒဏ္ရာရသူလူနာ(၂၀)ဦးမွ (၄)ဦးေသဆုံးေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႏို၀င္ဘာ(၂၀)ေန႔ထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း(၆၀)ဦးထိေသဆုံးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ စုံစမ္းသိရိွရသည္။ မီးေလာင္ေသာ လူနာမ်ားမွာ ရက္ရွည္၊လမ်ားကုသေပးရမည့္ သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္၊ သို႔ပါ၍ ကန္႔ဘလူေဆးရုံတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ေဆး၀ါးမ်ား သိန္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ၀ယ္ယူ အကုန္က်ခံသုံးစြဲေနရ၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရိွ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေဆးဘိုးေငြအလွဴရွင္မ်ား လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း လွဴဒါန္းလိုသူမ်ား ကန္႔ဘလူေဆးရုံအုပ္ ဖုန္္း (၀၇၅-၂၇၀၁၃)၊ ဦးမင္းၾကည္ဦး ဖုန္း(၀၉-၆၈၀၈၈၅၀)၊ ေဒါက္တာလႈိင္ျမင့္ဟန္ (၀၉-၄၇၀၆၆၇၁၃) ႏွင့္ ဦးေဇာ္လင္းထြန္း (၀၉-၆၄၆၆၂၃၂) တို႔ထံ ဆက္သြယ္လွဳဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း မဇၥ်ိမ က စုံစမ္းသိရိွရသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

0 comments: