`မေကြးၿမိဳ႕တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာမ်ား သမဂၢဖြဲ႔စည္းၿပီး´

မေကြးၿမိဳ႕ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္ ေတာင္တြင္းလမ္းရိွ ကပ္ေက်ာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ(၂၂)ရက္ ေန႔ ညေန(၅)နာရီမွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာမ်ားသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ရန္ကုန္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာမ်ားသမဂၢ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ(ယာယီ) ဥကၠ႒ ဆရာထက္ျမက္၊ ဒုဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴ အဖြဲ႕(၄)ဦးတို႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ အဆိုျပဳလႊာ(၁၀)ဦးအား လက္ခံ၍ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ၎ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား မေကြးၿမိဳ႕နယ္အဖြြဲ႔၀င္ ေနျခည္(မေကြး)မွ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဆရာထက္ျမက္ထံသို႔ ေပးအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာမ်ားသမဂၢျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ(ယာယီ) မွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၇)ၿမိဳ႕နယ္ကို ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာမ်ားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီးခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု မေကြးၿမဳိ႕မွ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ဆရာထက္ျမက္မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: