`မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕မွာ တန္ဘိုးနည္း၀န္ထမ္းအိမ္ရာ/တိုုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသး ဟုသိရ´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာ၊ ၿမိိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴးရုံးမွ ဌာနဆိုင္ရာမ််ားရိွ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမရ၍ အခက္အခဲရိွေသာ ၀န္ထမ္းစာရင္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား သို႔ စာရင္းေတာင္းယူေနေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ဌာနတြင္းမွ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနစရာအိမ္ခန္း၊ တိုက္ခန္းမရၾက၍ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ျပင္ပတြင္ အဌားေနထုိင္ၾကရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ခန္း မရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ မိမိတို႔သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ၿမိိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ရုံးမွ စာရင္းေတာင္းဆို ေမးျမန္း၍ေဆာက္လုပ္ၿပီး ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္တဲ့ တန္ဘိုးနည္း၀န္ထမ္းတိုုက္ခန္းမ်ား အားေစာင့္ေမွ်ာ္ ေနၾကေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ပင္စင္မယူမီေနစရာရိွေသာ္လည္း ပင္စင္အနားယူသြားလွ်င္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေနေရးအခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ တန္ဘိုးနည္းအိမ္ရာ/တိုက္ခန္းမ်ား အပိုင္ေပးမည္ဆိုလွ်င္ အိုးပိုင္း အိမ္ပုိင္ျဖစ္၍အဆင္ေျပၿပီး ၀မ္းသာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕မွာ ဘယ္ေျမေနရာ၌ တန္ဘိုးနည္း၀န္ထမ္းတိုက္ခန္းမ်ား ဘယ္ႏွစ္ထပ္ေဆာက္၍ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ကာလတြင္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေနရာခ်ထားေပးၾကမည္လည္းဟု ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားက သိလို၍ ေစာင့္ေမွ်ာ္သတင္းေမးျမန္းသံမ်ား ကို ျမန္မာပို႔စ္က ၾကားသိေနရ၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးမွဴးထံသို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံ သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥအား သိရိွလိုၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ (၁၂-၁၀-၂၀၁၂) ေန႔ ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕၊ ျပည္ေတာ္သာတိုက္တန္းရိွ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးရုံးသို႔ သြားေရာက္၍ တိုင္းေသႀကီးဦးစီးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးထံ သို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ ပါသည္။ ``က်မတို႔ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ရုံး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက (၁၅)ႏွစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးရိွ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ တန္ဘိုးနည္း၀န္ထမ္းအိမ္ရာေရာ၊ တိုက္ခန္းေတြေရာ အေဆာက္အဦး၊ အခန္းေပါင္း(၁)သန္းကို ေဆာက္လုပ္မယ့္ စီမံခ်က္ရိွေၾကာင္း စာထြက္ အေၾကာင္းထားပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံးမွာ ၀န္ထမ္းတိုက္ခန္း/အိမ္ရာလိုခ်င္တဲ့ ၀န္ထမ္းစာရင္းမ်ားကို(Data) ေကာက္ယူခိုင္းလုိ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရိွ ဌာနဆုိင္ရာေတြကို စာထြက္ၿပီး စာရင္းေကာက္ေနတုန္းဘဲရိွပါေသးတယ္။ အဲဒီစာရင္းေတြရရင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရုံးခ်ဴပ္ကို ျပန္တင္ရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့မွ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာရိွတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ လိုအပ္ခ်က္စာရင္းအလိုက္ အိမ္ရာ/တိုက္ဘယ္ႏွစ္လုံး၊ တိုက္ခန္းဘယ္ေလာက္ ေဆာက္ရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားေပးမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အိမ္ရာ/တိုက္ခန္းေတြကို ၀န္ထမ္းေတြထံ အပိုင္ေပးမလား၊ လခနဲ႔ ေပးမလားဆိုတာ လဲ မသိရေသးပါဘူး။ တန္းဘိုးလည္း မသိရေသးပါဘူး။ စာရင္းေကာက္ယူတဲ့ အဆင့္ဘဲရိွပါေသးတယ္။ ေစာေစာကေျပာသလို မေကြးၿမိဳ႕မွာ တန္ဘိုးနည္း၀န္ထမ္းအိမ္ရာ/တိုုက္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူးရွင္…´´။ ဟု မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး မွ ျမန္မာပို႔စ္ ကို ေျပာသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: