`ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုးေထာင့္ေက်းရြာတြင္ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ..´

ႏို၀င္ဘာ(၁)ရက္ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကိုးေထာင့္ေက်းရြာတြင္ အေျခခံအလယ္တန္းေက်ာင္းဖြင့္ပြဲ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။ ယခု ေခတ္ေျပာင္းခ်ိန္ အစိုးရအသစ္၏ ပညာေရးအားေပးမႈေၾကာင့္ နယ္ခံလူထု ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္းၾကားသိရ၏။ အေျခခံအလယ္တန္းေက်ာင္းမွာ ကိုးေထာင့္ေက်းရြာ၏ အေရွ႕ဘက္ ဆိပ္ျဖဴ-စလင္း ကားလမ္းမႀကီးေဘးတြင္ တည္ရိွသည္။ ၎ရြာတြင္ (၁-၆-၁၉၅၃)ႏွစ္မွစ၍ မူလတန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ဆို၏။ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အား (၁၈-၉-၁၉၉၆)တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့၍ ယခု အေျခခံအလယ္တန္းေက်ာင္းကို (၁၈-၁၀-၂၀၁၂)ေန႔တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္း၀ိုင္း၏အက်ယ္မွာ (၇)ဧကရိွသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားဦးေရ(၄၀၆)ဦး၊ မူႀကိဳေက်ာင္းသား/သူ(၃၂)ဦး၊ ဆရာ ဆရာမေပါင္း(၁၉)ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္(၅)ေဆာင္ရိွေၾကာင္း၊ ေက်းရြာအိမ္ေျခ(၂၃၀)၊ လူဦးေရေပါင္း(၁၀၂၅)ဦးရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ယင္းေက်ာင္းဖြင့္ပြဲကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းေဆာင္အလွဴရွင္၊ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးေရကန္အလွဴရွင္ ဦးတင္ရဲ ၊ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကိုးေထာင့္ရြာဒိုးပတ္အဖြဲ႕၊ သိုင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေအရိုးဗစ္ သရုပ္ျပအကမ်ား ျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမဳိက္စြာ ဖြင့္လွစ္က်င္းပေၾကာင္း ျမန္မာပိုပစ္ က သတင္းရရိွသည္။ ၀ိုုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: