`ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ ITHL မွ ယာခင္းအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေျမတူးျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာျပတ္၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တြင္းမွ ေတာင္သူအခ်ဳိ႕ မေၾကနပ္ဟု သိရ´

မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ ITHL (International Telecommunication Holding Limited) ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ ရန္ကုန္-ျပည္-မေကြး-နတ္ေမာက္- ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ Fiber Optci Underground Cable ေျမေအာက္ေကဘယ္ဆက္ေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို (၁၀-၁၁-၂၀၁၂) ေန႔မွစ၍ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ GSM ဖုန္းလိုင္းသန္း(၃၀)အတြက္အသုံးျပဳမည္ဟု သိရ၏။ ၎လုပ္ငန္းအား ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ (၇-၄-၂၀၁၂) ေန႔စြဲပါစာအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ ခြင့္ျပဳခ်က္၌ အဆိုပါ ေျမေအာက္ေကဘယ္လုပ္ငန္း ေျမတူးရာတြင္ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းနယ္နိမိတ္အဆုံးမွ ေဆာင္ရြက္ရန္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရ၏။ သို႔ေသာ္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ မေကြး-ေတာင္တြင္းကားလမ္းေဘးရိွ မက်ီးကန္ေက်းရြာ၊ ေလွ်ာင္းေတာ္ဦးေက်းရြာ၊ သေျပစမ္းေက်းရြာ၊ ရွားပင္လွေက်းရြာ စသည့္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကားလမ္းနယ္ဆုံးမွ ေျမေအာက္ေကဘယ္လိုင္း တူးေဖာ္ျခင္းမျပဳဘဲ ယာခင္းမ်ားအတြင္းသို႔ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ တူးေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရ၏။ ၎ ယာခင္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ႏွင့္ ITHL ကုမၸဏီ တို႔ ေတြ႔ဆုံေဆာင္ရြက္ၾက သည္ဆို၏။ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယာခင္းရွင္မ်ားႏွင့္ ITHlကုမၸဏီ တို႔ေတြ႕ဆုံ၍ (ယာခင္းအတြင္း အနက္ငါးေပ၊ အက်ယ္ႏွစ္ေပ(ေျမစာပုံပါ အက်ယ္ေျခာက္ေပခန္႔) တူးေဖာ္ျခင္းအတြက္(ယခုႏွစ္ စိုက္ပ်ဳိးထားေသာ သီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈအျဖစ္ အလ်ား(၁)ဖာလုံလွ်င္ ေငြက်ပ္ငါးေထာင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသည္ဟု သိရသည္။ အခ်ဳိ႕ေတာင္သူမ်ားက ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ မျဖစ္စေလာက္ေပးေခ်ၿပီး ယာခင္းအတြင္း က်င္းတူးျခင္းေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ ေျမေၾကာျပတ္သြား၍ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ၎ယာေျမမ်ားတြင္ ေျမဆီလႊာမ်ားခန္းေျခာက္၍ စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ား ျဖစ္ထြန္းေတာ့မည္ မဟုတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမယူလိုေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထက္ ေျမဆီလႊာ ေျမေၾကာျပတ္သြားျခင္းအား ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားမွေျပာၾကား၏။ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွွဴးႏွင့္ ITHl ကုမၸဏီတို႔ လက္၀ါးရုိက္၍ မညီမမွ် ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားေပးေခ်ၾကသည္ဟု ေတာင္းသူတစ္ဦးမွ ဆိုသည္။ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းျဖစ္၍ မကန္႔ကြက္ မတားဆီးေသာ္လည္း မေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးထက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္းမရိွဘဲ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေၾကာင္း၊ ITHL ကုမၸဏီမွ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္းလည္း လက္မွတ္ေရးထိုး၍ မေပးႏိုင္ ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ားမွ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမျပဳဘဲ အျခားေက်းရြာမ်ားမွ ေၾကနပ္၍ လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးလိုက္ၾကသည္ဟု ညာ၍ ကုမၸဏီမွ လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းေနၾကေၾကာင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြထက္ ယာေျမမ်ားအား ေျမဆီလႊာျပတ္သြားျခင္းကို ျပဳျပင္ေပးမွသာ ေၾကနပ္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေျပစမ္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ဒီဇင္ဘာ(၁၂)ရက္ေန႔မွာ သေျပစမ္းေက်းရြာတြင္ ျမန္မာပို႔စ္ ႏွင့္ အျခားမီဒီယာမ်ားကိုေျပာသည္။ အဆိုပါကိစၥအား ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ဦးစီးအရာရိွတစ္ဦးအား ေမးျမန္းရာ ၎ကိစၥမွာ ITHL ကုမၸဏီႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္းဆို၏။ ITHL ကုမၸဏီသို႔ေမးျမန္းရာ တာ၀န္ခံ၍ ေျဖၾကားမည့္သူမရိွဟု ဆို၏။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: