` ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ဆုံ ၾကားနာ၍ ကူညီ လွဴဒါန္း ´

ဒီဇင္ဘာ(၂၈)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ျမင္ကြန္းတိုက္နယ္ေက်းရြာ ႏွင့္ ရွားေဇာင္းကန္ တိုက္နယ္ေက်းရြာအုပ္စု မ်ားမွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ နံနက္(၁၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျမင္ကြန္းေက်းရြာ၌ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း၊ ျမင္ကြန္းေက်းရြာတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအား ျပည့္၀ေအာင္ မီးလင္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ (၃၁၅)ေကဗြီ လွ်ပ္စစ္ထရန္စဖာ ဓာတ္အိုး ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းမွ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ရွားေဇာင္းကန္တိုက္နယ္ ရွားေဇာင္းကန္ေက်းရြာ၌ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေၾကာင္းသိရ၏။ ၎ရွားေဇာင္းကန္တိုက္နယ္ေက်းရြာမွ ျပည္သူလူထုလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၾက သည္ဆိုသည္။ ယခုအခ်ိန္ သည္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္မ်ားေရြးခ်ယ္ေနေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေန၍ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု အခ်ဳိ႕မွာ မေၾကနပ္မူမ်ား ေပၚေပါက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အတြက္ထုတ္ျပန္ထား ေသာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္ အညီ မေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္ အမ်ားျပည္သူမ်ားေရြးခ်ယ္ေပးထားေသာ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ၾကေၾကာင္း ၊ ရွားေဇာင္းကန္ေက်းရြာမွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မေၾကနပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ေနၾကေၾကာင္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းမွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵရွင္ လုပ္သားျပည္သူမ်ား အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ တတ္အားသမွ်ေငြမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းသည္ဆို၏။ ရွားပင္လွေက်းရြာ မီးေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း၊ သစ္ရာေကာက္တိုက္နယ္ ေဆးရုံအား ေငြက်ပ္တစ္သိန္း၊ မိေခ်ာင္းရဲၿမိဳ႕ ႏွင့္ မက်ီးကန္ေက်းရြာ ျဖတ္လမ္းမေပၚရိွ - ဆိပ္သာရြာ တံတားေဆာက္ရန္ ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း၊ ျမင္ကြန္းရြာလွ်ပ္စစ္မီးအားေကာင္းေရး အတြက္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း တို႔ကို လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အျခားေျမမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားသိမ္းဆည္းမႈ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာပို႔စ္ မွ သတင္းရရိွပါသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: