`ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္း မွ ေပါက္ၿမိဳ႕သြား ကားလမ္းမ်ားပ်က္စီးေနၿပီ ျပန္လည္ျပဳျပင္သင့္ဟု ဆို´

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ေပါက္ၿမိဳ႕သို႔ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမွာ မိုင္(၅၂)ခန္႔ေ၀းကြာသည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ တစ္ေနကုန္ ကားေမာင္းရသည္ဟုဆို၏။ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ကားလမ္းမမ်ားမွာ အေတာ္ပ်က္စီးေနေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရ၏။ အေကာင္းဆုံးလမ္းအျဖစ္ ဂ၀ံေက်ာက္ခင္းထားျခင္း ေရးေရးသာေပၚေနပါသည္။ အျခားကားလမ္းမ်ားမွာ ေျမနီခင္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ လုံး၀ လမ္းခင္းထားမႈမရိွေသာလမ္းမ်ားက မ်ားျပားေနပါသည္။ အဆင္း အတက္ ေရေက်ာ္မ်ားတြင္ တံတားမ်ား ပ်က္စီးေနျခင္းေၾကာင့္ လမ္းလႊဲေခ်ာင္းထဲမွ ဆင္းသြားရျခင္း၊ မိုးတြင္းဆိုလွ်င္ အလြန္ခက္ခဲစြာျဖင့္ သြားလာေနၾကရေၾကာင္း ကားေမာင္းသူမ်ားကေျပာပါသည္။ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္းရိွ ေယာေခ်ာင္းေဘးမွ ၾကက္သြန္စိုက္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အေနာက္ကမ္းျဖဴေက်းရြာ၊ ဘဲက်ေက်းရြာ၊ ဆားေလာက္ေက်းရြာ မ်ားသို႔ သြားေရာက္ရာလမ္းမ်ားမွာလည္း သဲေတာ ႏုံးေတာလမ္းမ မ်ားျဖင့္သာ သြားလာေနၾကရ၍ ကားမ်ား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားမွာ သြားလာရန္အလြန္ခက္ခဲေနၾက ပါသည္။ ဤ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္းရိွကားလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ျဖဴ-ေပါက္ကားလမ္းမႀကီးသည္ ထိုနယ္သူ နယ္သားမ်ား၏ နယ္ထြက္ကုန္ သီးႏွံစုံ၊ ၾကက္သြန္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ကုန္စည္စီးဆင္းရာလမ္းမႀကီးျဖစ္ပါသည္။ ၎ လမ္းမႀကီး မေကာင္း၍ ထိုေဒသမွ လုပ္သားျပည္သူမ်ား က်မ္းမာေရးကိစၥ အေရးေပၚျဖစ္လွ်င္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ေဆးရုံသို႔မေရာက္မီ လမ္းဆိုးရြားျခင္း ေၾကာင့္ ထိုကားလမ္းေပၚတြင္သာ အသက္ဆုံးရႈံးၾကရ သည္မ်ား ရိွသည္ဟု ရြာသားတစ္ဦးကဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎လမ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ရန္ ေတာေန ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္မြန္လာေအာင္ အျမန္ဆုံး လမ္းခင္းျပဳျပင္ေပးပါရန္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းမွ တဆင့္ ေမးျမန္း တင္ျပေပးထားေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးမွ ျမန္မာပို႔စ္ သုိ႔ေျပာသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: