`ပဋိုပကၡ ဂရုျပဳသတင္းေရးသားနည္း သင္တန္း(မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး) မေကြးၿမိဳ႔တြင္ ဖြင့္ၿပီး´

၂၀၁၃ ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၀)ရက္ မွ (၁၂)ရက္ေန႔အထိ (၃)ရက္ သင္တန္းေပးသည္။ မေကြးၿမိဳ႕ နတ္ေမာက္လမ္း မေကြးဟိုတယ္ မွာ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအထိ ေန႔စဥ္(၃)ရက္ သင္တန္းဖြင့္သည္။ သင္တန္းသား(၂၂)ေယာက္တက္ၾက၏။ သင္တန္ းဆရာမ်ားမွာ သိရိလကၤာ ႏိုင္ငံမွ မစၥတာ ရန္ဂါ Ranga Kalansooriya(International Media Support (IMS) ၊ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း(မ္) အယ္ဒီတာ ဦးေစာလင္းေအာင္၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာ ဦးဥာဏ္လင္း တို႔မွ သင္ၾကားပို႔ခ်သည္။ ဤ သင္တန္းအား ျမန္မာပိစ္ စင္တာ (Myanmar Peace Center (MPC) စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ေဒၚသင္းသင္းေအာင္၊ Media Office ဦးေဆာင္းဦးကိုကို၊ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးရဲ၀င့္လႈိင္၊ ဦးထြန္းဇာခိုင္၊ ေဒၚေမပန္းခ်ီ၊ ႏွင့္ ေဒၚသိမ့္ရည္စိုး တို႔က ျမန္မာျပည္အတြင္းရိွ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ မီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကူညီပံ႔ပိုး ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိုပကၡ သတင္းမ်ားအား ေရးသားရာတြင္ ၎သင္တန္းသည္ ၁၀၀% (ရာႏႈန္း)ျပည့္ အေထာက္အကူျဖစ္၍ အထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း သင္တန္းတက္ေရာက္သူ မီဒီယာသမားမ်ားမွ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ၀ိုင္းၾကည္ေအာင္
 

0 comments: