`ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္က တင္ျပေနတဲ့ၾကားမွ မီးေလာင္ျပန္ၿပီ..ဟုဆို´

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕သည္ မီး(၃)ႀကိမ္ အႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့၍ ယေန႔အထိနလန္မထူႏိုင္ဘဲျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊ (၉-၄-၁၉၉၂)တြင္ ေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ေသာမီးမွာ ေလာင္စာဆီေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔မီးေဘးအႏၱရာယ္တားဆီးေရးအတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အေရးယူေပးပါရန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း ႏွင့္ တတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀း တို႔တြင္ ထပ္ခါ ထပ္ခါ တင္ျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ တရားမ၀င္ေလာင္စာဆီ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ မရိွေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခ်မွတ္ေပးထားေသာ အစီအမံမ်ားမွာ လက္ေတြ႕တြင္ အသက္၀င္မႈ အလြန္အားနည္းမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ တို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း မရိွၾကဘဲ တရားမ၀င္ေလာင္စာဆီေရာင္း၀ယ္သူမ်ားက ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ပန္းပန္လွ်က္ရိွေနၾကၿပီး ျပည္သူမ်ားကေတာ့ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ရင္တမမျဖစ္ေနၾကရပါသည္၊ ဆိုေသာကိစၥမ်ားကို အေသးစိတ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ (၂)ႀကိမ္တင္ျပ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း၊(ေဟာ ေျပာေန တဲ့ၾကားက ယခု ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔က စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္ကဘဲ မီးေလာင္ျပန္ပါၿပီ..) ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးက ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီ(၂၁)ရက္ ေန႔(၁၂း၃၅) အခ်ိန္တြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္ ပတၱျမားေစ်းအေနာက္ဘက္ ဆိုင္တန္း ေဒၚဦးဦးမာ အသက္(၃၇) ႏွစ္၏ စက္သုံးဆီႏွင့္ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္းဆိုင္မွ စတင္ေလာင္ကၽြမ္းသည္ဆိုသည္။ မီးေလာင္ရျခင္းမွာ ပလပ္စတစ္ဗူးထဲမွ ေရသန္႔ဗူးထဲသို႔ ဓာတ္ဆီလွယ္ရာတြင္ အပူခ်ိ္န္လြန္ကဲ၍ မီးထေတာက္ ေလာင္ကၽြမ္းသည္ဆို၏။ ၁၀ေပ ပတ္လည္တိုက္ ဆိုင္ခန္း(၃)ခန္း မီးကူးစက္ေလာင္ကၽြမ္း၍ ကာလတန္ဘိုး(၆.၂)သိန္း ဆုံးရႈံးေၾကာင္း၊ လူအေသအေပ်ာက္ ႏွင့္ထိခိုက္မႈမရိွေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာမီးသတ္ဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။ ၎ မီးေလာင္ရာသို႔ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မီးသတ္ကား(၁)စီး၊ မီးသတ္အင္အား(၃၅)ေယာက္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ မီးသတ္ကား(၄)စီး၊ မီးသတ္အင္အား(၃၀) ေယာက္တို႔နွင့္ ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ား ၀ိုင္း၀န္၍ မီးၿငိမ္းသတ္ခဲ့ၾကရာ ေန႔လည္(၁း၁၅)အခ်ိန္တြင္ မီးလုံး၀ၿငိမ္းသြားသည္။ ဤ မီးေလာင္မႈကို ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ (ပ)၁၂/၂၀၁၃ ပုဒ္မ ၂၈၅ ျဖင့္ ဆိုင္ခန္းရွင္ ေဒၚဦးဦးမာ အသက္(၃၇) အဘ(ဦးစိန္ေအာင္) ႏိုင္ငံသားအမွတ္ ၈/ခမန(ႏိုင္) ၀၃၈၆၀၉ ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးးက ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။
 

0 comments: