`မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီညီလာခံကို ဒီမိုကေရစီ နည္းစနစ္က်က်ျဖင့္ က်င္းပၿပီး´

ဇႏၷ၀ါရီ(၂၀)ရက္ နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီမွ ညေန(၆)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕ ေစ်းလယ္စိုးရပ္ကြက္ မဲထီလမ္း ေအာင္ဓမၼာရုံ တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီညီလာခံ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီညီလာခံေရြးခ်ယ္ေရးကို ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီညီလာခံေရြးခ်ယ္က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕မွႀကီးၾကပ္က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။ညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ သဘာပတိ အျဖစ္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွ အဆိုျပဳတင္ေျမွာက္ရာ သုံးဦးျဖစ္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွ ေရြးခ်ယ္ခ်င္းမျပဳႏိုင္၍ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး မွ သဘာပတိ အျဖစ္ ဦးေဆာင္က်င္းပရသည္။ ထို႔ေနာက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္(၁၉)ဦး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ ၾကသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဆိုျပဳသူ(၄၉)ဦး ျဖစ္၍ ၎တို႔အား တက္ေရာက္လာသူ ပါတီညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္(၂၆၆)ဦးတို႔က လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္၊ဒီမိုကေရစီ နည္းစနစ္က်က်ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္(၁၉)ဦးမွာ (၁) ဥကၠ႒ ဦးစိုးမိုး၊ (၂) ဒုဥကၠ႒ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္း၊ (၃) အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲတင့္၊ (၄) တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ (၅) ျပန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္ဦး၊ (၆)ေဒၚခင္ခ်ဳိလတ္၊ (၇)ေဒၚခင္မာ၀င္း (၈)ဦးေဇာ္ေဇာ္ဟိန္း၊ (၉)ေဒါက္တာတင္ကို၀င္း၊ (၁၀)ဦးတင့္လြင္၊ (၁၁) ဦးေန၀င္းစိုး၊ (၁၂)ေဒၚၿပဳံးၿပဳံးၾကည္၊ (၁၃)ဦးဖုန္းေမာ္၊ (၁၄)ဦးျမေမာင္း၊ (၁၅)ဦးရန္ေအာင္ထြန္း(ခ)ရန္ေရွာင္း၊ (၁၆)ေဒၚလွလွရီ၊ (၁၇)ဦး၀င္းထြန္း၊ (၁၈) ဦး၀င္းႏိုင္၊ (၁၉)ဦးစိုးသူ၀င္း တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NLD ပါတီ သဘာပတိအဖြဲ႕အျဖစ္(၅)ဦးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း၊ ဦးေအာင္စိုး၊ ဦးတင္စိုး၀င္း၊ ဦးေရႊေတာင္၊ေဒၚခင္ျမ၀င္း တို႔ကို တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဗဟိုညီလာခံကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဦးစိုးမိုး၊ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္း တို႔(၃)ဦးအား မဲစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ခရိုင္ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္(၁၅)ဦးအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မဲခြဲ၍ မေရြးခ်ယ္ၾကဘဲ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕လိုက္ ညိွႏိႈိင္းစာရင္းေပး ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ခရိုင္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ (၁)ဦးရဲတင့္၊ (၂) ဦးတင့္လြင္၊ (၃)ဦးဖုန္းေမာ္၊ (၄)ဦးျမင့္ဦး၊ (၅)ဦးေန၀င္းစိုး၊ (၆)ဦး၀င္းႏိုင္၊ (၇)ဦးေဇာ္ေဇာ္ဟိန္း၊ (၈)ဦးေက်ာ္ေဌး၊ (၉)ဦးစိုးသူ၀င္း၊ (၁၀)ဦးျမင့္ေအာင္စိုး၊ (၁၁)ဦး၀င္းလြင္ညိဳ၊ (၁၂)ဦးလြင္ေအး၊ (၁၃) ဦးရန္ေအာင္ထြန္း(ခ)ရန္ေရွာင္း၊ (၁၄)ဦးျမေမာင္း၊ (၁၅)ဦးတင္ကိုကို တို႔ (၁၅)ဦးစာရင္းအား ညေန(၆)နာရီ တြင္ ခရိုင္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အမည္စာရင္းေၾကျငာ၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီညီလာခံေရြးခ်ယ္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: