`ဆင္းရဲေသာ စည္ပင္ရြာက မူလတန္းေက်ာင္းေလး အား ပညာပါရမီအဖြဲ႕မွလွဴဒါန္းကူညီ´ (ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ မူလတန္းပညာကို အခမဲ႔ပညာသင္ၾကားခြင့္မရေသးပါ)

ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၆)ရက္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ေက်းရြာရိွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မူလတန္းေက်ာင္းေလး တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ကပ္ေက်ာ္ကမၻာေအး ၀ိပႆနာေက်ာင္းမွ ပညာပါရမီကုသိုလ္ျပဳအဖြဲ႕၀င္(၆၅၀)ဦးတို႔ စုေပါင္း၍ ေငြက်ပ္သုံးသိန္း လာေရာက္ လွဴဒါန္းေၾကာင္း၊ စာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပေၾကာင္း ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ထမင္းေက်ာ္တစ္ထုပ္စီျဖင့္ ေကၽြးေမြးၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎ စည္ပင္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းေလးသည္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အဆုံး၊ ေရနံေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္အဆုံး ႏွင့္ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္အဆုံး ႀတိဂံေနရာတြင္တည္ရွိ၏။ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ အလြန္ေ၀းလံေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ထိုေက်းရြာသည္ အိမ္ေျခ(၁၄၃)အိမ္ရိွသည္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ လက္လုပ္လက္စားအလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေတာင္သူအနည္း ငယ္သာ ရိွၾကသည္သိရသည္။ ထန္းတက္၊ ေတာင္သူ၊ ထင္းခုတ္၊ မီးေသြးဖုတ္ၾကသူ ဆင္းရဲသားအမ်ားစု ေနထုိင္ၾကၿပီး ထိုရြာ၌ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းမရိွပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာန မွ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္း ထားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ေလးတြင္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေပါင္း (၅၄)ေယာက္၊ဆရာမ(၃)ဦးတို႔ျဖင့္ ခ်ဳိ႕ခ်ဳိ႕တည့္တည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထႀကိဳးစားၿပီး (၂)ႏွစ္တာ ကာလအထိ ဖြင့္လွစ္လာခဲ့ရသည္ဆို၏။ အစိုးရခန္႔ ေက်ာင္းမဟုတ္၍ ဆရာငွါးရသည္။ ဘြဲ႕ရဆရာမတစ္ေယာက္ ေျခာက္ေသာင္းက်ပ္၊ ပထမႏွစ္ တက္ေနေသာဆရာမတစ္ေယာက္ ေလးေသာင္က်ပ္ ႏွင့္ န၀မတန္းေအာင္ ဆရာမတစ္ေယာက္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္ ငွါးရမ္းသင္ၾကားရသည္။ တစ္လလွ်င္ ဆရာငွါးခ(၁၂၀၀၀၀ိ) က်ပ္ကုန္သည္။ ထိုေငြမ်ားရရိွရန္ တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ တစ္ေထာင္က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လစဥ္စုေဆာင္းေပး ရသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတုအေျခေန မိုးမေကာင္း၍ အခ်ဳိ႕အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွာ မထည့္ႏိုင္ၾက၍ ေငြေၾကးမလုံေလာက္ ျဖစ္ေနၾကသည္ဆို၏။ ရြာထဲမွ အမာခံ အလွဴရွင္(၁၀)ဦးေလာက္ျဖင့္ ၎ေက်ာင္းေလးကို ဆက္လက္ဖြင့္လာႏိုင္ေအာင္ ေတာင့္ခံထားရပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆင္းရဲသားရြာကုိ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္း အျမန္ဆုံး ဖြင့္ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ ထံသို႕ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း စည္ပင္ေက်းရြာ ကိုယ္ထူကုိယ္ထ မူလတန္းေက်ာင္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွေရႊမွ ျမန္မာပို႔စ္ ကိုေျပာသည္။
 

0 comments: