`ဇန္န၀ါရီ(၂၂)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ညီလာခံ အား ျပန္လည္က်င္းပရန္ မေကြးတိုင္း NLD ပါတီညီလာခံေကာ္မရွင္မွ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္းသိရ´

ဇန္န၀ါရီ(၂၉)ရက္ နံနက္(၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ရုံးအစည္းအေ၀းခမ္းမ၌ မေကြးတိုင္းNLDညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံညွိႏႈိင္း စည္းေ၀းၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎အစည္းအေ၀းတြင္ ဇန္န၀ါရီ(၂၂)ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ညီလာခံအား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ရန္ သရက္ခရိုင္NLD ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္အား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။ သရက္ခရိုင္ ညီလာခံက်င္းပေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးတင္၀င္း (ဥကၠ႒ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ NLD) ထံ ေတြ႕ဆုံေမျမန္းခဲ့ရာ- ``ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇန္န၀ါရီ(၂၉)ရက္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ သရက္ခရိုင္/သရက္ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ မေကြးတိုင္းညီလာခံညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းက ထျပန္ၾကတယ္။ အဲဒီေန႔က မေကြးတိုင္း ညီလာခံေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုမေၾကနပ္ၾကဘူးဗ်။ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းကို ေျပာျပမယ္။ သရက္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရပ္/ေက်းအုပ္စု(၅၆)အုပ္စုရိွပါတယ္။ ပထမအုပ္စုျဖစ္တဲ့ အုပ္စု(၃၄)အုပ္စုက ရပ္/ေက်းညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္(၁၂၉)ဦး နဲ႔ ဇန္န၀ါရီ(၂၂)ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အုပ္စု(၁၂)အုပ္စုက ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စာရင္းေတြ က်န္ေနၾကတယ္။ အဲဒီ ရပ္/ေက်း(၁၂)အုပ္စုစာရင္းေတြကို သရက္ခရိုင္ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က(၃)ႀကိမ္တိတိ စာထြက္ၿပီး ေတာင္းပါ တယ္။ ဘာစာရင္းမွ လာမအပ္ပါဘူး။ သူတို႔သေဘာနဲ႔ သူတို႔ ေနခဲ့ၾကတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္သိတာက ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံ က်င္းပေရးမွာ ရပ္/ေက်းအုပ္စုမ်ားရဲ႕ ထက္၀က္ေက်ာ္ရင္ က်င္းပလို႔ရတယ္လို႔ (ဗဟို)NLDက ေျပာထားလို႔ သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အပါအ၀င္ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံက်င္းပေရးအဖြဲ႕နဲ႔ (ဗဟို) NLD ရန္ကုန္ကို သြားေရာက္ၿပီး လူႀကီးးေတြကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံေတြကို ရပ္/ေက်းအုပ္စု ထက္၀က္ေက်ာ္ရင္ က်င္းပႏိုင္တယ္လို႔ ႏုတ္မိန္႔နဲ႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ (ဗဟို) က စာထြက္မေပးလိုက္ေတာ့ သရက္ၿမိဳ႕နယ္က ကေလးေတြမွာ ျပစရာ မရိွဘူးျဖစ္ေနတာေပါ့။ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ NLDပါတီညီလာခံကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ညီလာခံက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က ႀကီးၾကပ္ၿပီး က်င္းပေပးခဲ့တာပါ။ ဒီကိစၥ ျဖစ္စဥ္ကို ကၽြန္ေတာ္က ရွင္းလင္းတင္ျပပါတယ္။ မေကြးတိုင္းNLD ညီလာခံ ေကာ္မရွင္ကလုံး၀ လက္မခံဘူးဗ်။ ဒါေပမယ့္ မေကြးတိုင္းေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္တဲ့အတိုင္း သရက္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္စု ႏွစ္ခုကို ညွိႏႈိင္းေပးေန ၾကပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ(၃၁)ရက္ေန႔မွာ သရက္ခရိုင္ေကာ္မရွင္က အုပ္စုႏွစ္စုကို အစည္းအေ၀းေခၚတယ္လို႔ သိရတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းကို ကၽြန္ေတာ္ မတက္ျဖစ္ဘူး။ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္မွာ(၁၅)ဦးရိွတာ က်န္ခဲ့တဲ့ရပ္/ေက်း(၁၂)အုပ္စု က ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔(၆)ဦးပဲ အစည္းအေ၀းတက္တယ္လို႔သိရတယ္။ ညီလာခံက်င္းပၿပီးတဲ့(၃၄)အုပ္စု က ေကာ္မရွင္(၉)ဦးက မတက္ၾကဘူးဗ်။ သူတို႔က ေဖေဖာ္၀ါရီ(၈)ရက္ ေန႔ကို ျပန္ခ်ိန္းေပးပါလို႔ တင္ျပထားတယ္သိရတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ညီလာခံ က်င္းပစဥ္တုန္းက တက္ေရာက္ၾကတဲ့ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္(၁၂၉) ဦးလုံးဆီကို ဖိတ္ၾကားၿပီး သူတို႔ အားလုံးရဲ႕ဆႏၵကို ေမးျမန္းၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ညီလာခံတက္ေရာက္ၿပီး က်င္းပခဲ့တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္(၁၂၉)ဦးရဲ႕ ဆႏၵအတိုင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ(၈)ရက္ေန႔ ညိွႏိႈင္းပြဲမွာ အေၾကာင္းျပန္မယ္လို႔ သိရပါတယ္ခင္ဗ်..။´ ဟု သရက္ၿမိဳ႕နယ္NLDပါတီ ညီလာခံ က်င္းပေရးတြင္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ ဦးတင္၀င္း မွ မဇၥ်ိမ ကို ေျပာသည္။ ၀ိုင္းေအာင္
 

0 comments: