`မင္းဘူးၿမိဳ႕မေစ်းသစ္၏ (မူလ)ရိွ ကားပါကင္ေနရာ ကိစၥကို စည္ပင္မွ ေဆာင္ရြက္မေပးႏုိင္ေသး ´

မတ္လ(၇)ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚခင္အုန္းတင့္ ႏွင့္ေစ်းသူ/ေစ်းသားအဖြဲ႕သည္ မင္းဘူးၿမိဳ႕မေစ်းသစ္ ကားပါကင္ ကိစၥကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔ (ထပ္မံ)၍ စာတင္ရန္ မေကြးၿမိဳ႕သုို႔ေရာက္လာၾကသည္ဆုိ၏။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံးမွ မေကြးတိုင္း စည္ပင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံသုိ႔ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံ ခိုင္းသည္ဆို၏။ ညေန(၄)နာရီမွာ မေကြးတိုင္းစည္ပင္ရုံး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ရသည္ဟု သိရ၏။ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက မင္းဘူးၿမိဳ႕မ ေစ်းသစ္မွာ (မူလ)ရိွထားေသာ ကားပါကင္ေနရာကို ရိွသင့္/ မရိွသင့္ ကိစၥအား ေစ်းသစ္ဓမၼာရုံတြင္ ေစ်းသူ ေစ်းသား မ်ားကို အစည္းအေ၀းဖိတ္ၾကား၍ အမ်ား၏ဆႏၵအရ ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ ဟု အေျဖရရိွခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚခင္အုံးတင့္ ႏွင့္အဖြဲ႕မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတ္လ(၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီတြင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕မေစ်းအေရွ႕ဘက္ ေစ်းသစ္ဓမၼာရုံတြင္ ေစ်းသူေစ်းသား မ်ားကို စည္ပင္မွ ဖိတ္ၾကားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ၎အစည္းအေ၀းကို ေန႔လည္(၂)နာရီမွ က်င္းပႏိုင္သည္။ ၎ေစ်း အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ ေစ်းေကာ္မတီ(မူလ)အဖြဲ႕၊ ကားပါကင္၌ ပ်ံက်ေစ်းဆိုင္ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီအသစ္ ႏွင့္ စည္ပင္သာယာႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တို႔ ႀကိဳတင္အစည္းအေ၀း မွာ (မင္းဘူးၿမိဳ႕မေစ်းသစ္ ေစ်းေခါင္းရုံးတြင္) အခ်ိန္မ်ား ၾကာသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဓမၼာရုံတြင္ ဖိတ္ၾကား၍ ေန႔(၁၂)နာရီမွာ ေရာက္ရိွေနၾကေသာ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားက မေၾကနပ္ၾကဟု ေျပာဆိုၾကသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေစ်းေကာ္မတီမ်ား ဖိတ္ၾကားထားေသာ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ား (၂၀၀)ေက်ာ္ခန္႔တက္ေရာက္ၾကသည္။ ၎ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား၏ အမ်ားဆႏၵကိုခံယူရန္ ဤလူထုအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသူ၊ စည္ပင္သာယာႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ (ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ၊ စည္ပင္အမူေဆာင္အရာရိွ ဦးတင့္လြင္ဦးႏွင့္ ေစ်းသစ္ေကာ္မတီ၊ ပ်ံက်ဆုိင္ခန္း ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ တို႔တက္ေရာက္ၾကသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသူမွ အဖြင့္ေျပာၾကားရာတြင္.. `` ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသူပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျပင္ဘက္ေစ်းသူေစ်းသားေရာ အတြင္းဘက္ကေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ားပါ အားလုံးကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေစ်းသူေစ်းသား ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အျပင္ဘက္ေရာ အတြင္း ဘက္က ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအာလုံး စည္းစည္းလုံးလုံး ညီညီညႊတ္ညႊတ္နဲ႔ စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈမရိွၾကဘဲ ေစ်းႀကီးရဲ႕တိုးတက္ေနမႈကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းၾကပါလုိ႔ ေျပာျခင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မင္းဘူးမွာလည္း ေစ်းႀကီးပ်က္သြားခဲ့ဘူးတဲ့ သာဓကေတြလည္းရိွခဲ့ပါတယ္။ အျပင္ဘက္မွာ ေစ်းတန္းရိွလို႔ ေစ်းအတြင္းထဲက မေရာင္းရတာလဲ ဆိုင္ခ်င္လည္းဆုိင္မယ္၊ မဆိုင္ခ်င္လည္းမဆိုင္ပါဘူး။ ကုိယ့္ကံနဲ႕ ကိုယ္ေတြပါ။ အဲဒီေတာ့ ယခု ျပင္ဘက္ေစ်းတန္းက ကားကြင္း ကားဂိတ္ျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း ကားကြင္းျပန္လည္ လုပ္ဖုိ႔ေတာင္းဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပင္ဘက္တန္း ကားကြင္းမွာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ေစ်းသည္ေတြကိုလည္း ေနရာရရိွေရးအတြက္ တစ္ဘက္တစ္လမ္းက ေဆာင္ရြက္ေပး ရပါ့မယ္။ အဲလိုဘဲ ျပင္ဘက္ေစ်းတန္း ေစ်းသည္ေတြက နည္းနည္းေျပဆိုေနၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ ေစ်းသည္ေတြ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညႊတ္ၾကၿပီး ေစ်းႀကီးတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾက ပါလို႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ဟု´´မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးသူ မွ လူထုသို႔ ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ မွေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ယခု ေစ်တြင္းရိွေစ်းသည္ မ်ားႏွင့္ ေစ်းျပင္ရိွပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ား လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ယခင္က ကားပါကင္ေနကိစၥကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေရး ကို တင္ျပလာပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရိွ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားကိုဖယ္ရွား၍ ကားပါကင္ေနရာလုပ္လို႔လည္း မရပါေၾကာင္း။ ဒီကိစၥကို ေစ်းေကာ္မတီကေန တဆင့္ စာတင္ေပးၾကပါဆိုေၾကာင္း။ ေစ်းတြင္း ေစ်းျပင္ရိွ ေစ်းသည္အခ်င္းခ်င္းေတြကို မွ်တေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီေလာက္ လူမ်ားစြာ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္လာတာကိုၾကည့္ျခင္း အတြက္ ဆႏၵ ေတာင္းခံေနစရာမလိုေတာ့ပါေၾကာင္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာကိုဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း သိေနပါၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း။ ယေန႔ၾကြေရာက္လာတဲ့ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာနဲ႔သာ ျပန္ၾကပါ။ ေစ်းသူ ေစ်းသားမ်ား ျဖစ္ခ်င္တာကို ေစ်းေကာ္မတီကေန တဆင့္ တင္ျပေပးေစလိုပါေၾကာင္း။ လက္ရိွတင္ျပထားေသာ(၁၃)ခ်က္ ပါစာကိုလည္းရရိွထားပါၿပီ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ မွ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထိုက္တာကို မွ်မွ်တတနဲ႔ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္၍ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ စည္ပင္အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးတင့္လြင္ဦး မွလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မင္းဘူးေစ်းက အျခားေစ်းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အေရာင္းအ၀ယ္အလြန္ေကာင္းပါေၾကာင္း စည္ပင္ဌာနအေနနဲ႔ မီးေဘးအႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး လုံးၿခဳံေရး ကိစၥေတြကုိ ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း ယခု အျပင္ပ်ံက်ေစ်းသည္ နဲ႔ ေစ်းႀကီးအတြင္းရိွ ေစ်းသည္မ်ား ႏွစ္ပုိင္းကြဲေနလို႔ ေပ်ာ့ေျပာင္းညင္သာစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနရပါေၾကာင္း၊ ယခု ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေခၚယူ ညွိႏိႈင္လို႔ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးၿပီးၾကပါၿပီ။ ေစ်းေကာ္မတီမွ တင္ျပခ်က္မ်ားကို စည္ပင္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စည္ပင္အမႈေဆာင္အရာရိွ မွ ေျပာသည္။ ေစ်းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းညႊန္႔မွလည္း ဤသို႔ဆို၏။ ေစ်းသည္ႏွစ္ဖြဲ႕ကြဲျပားေအာင္ လမ္းေၾကာင္း ေပၚသို႔ တင္ေပးေနတာ မဟုတ္ပါေၾကာင္း မူလ ေစ်းကားပါကင္မရိွလွ်င္ ကားေတြဘယ္မွာ ရပ္ၾကရမည္လည္း၊ ေစ်းအတြက္ ေရရွည္ၾကည့္ ေပးၾကပါဆို၏။ လက္ရိွ ေစ်းတြင္းက မူလပ်ံက်ေစ်းေနရာေရာ လက္ရိွလႊတ္ေနတဲ့ေစ်းတြင္းေျမာက္ဘက္မွာ လည္းဆိုင္ခန္းေပါင္း (၄၀)ပိတ္ထားပါေၾကာင္း။ ဂိုေဒါင္(၈၀)လုံးရိွေနပါေၾကာင္း။ ဒီေနရာေတြကို အသုံးခ်လိုက္ရင္ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ အားလုံး အက်ဳိးရိွသြားပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ယခု အစည္းအေ၀းၿပီးရင္ လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္မယ္ဆိုလွ်င္ လိုက္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အမ်ားဆႏၵႏွင့္ အညီသာ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းညႊန္႔မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ မင္းဘူး(စကု) ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္အမူေဆာင္အရာရိွ ဦးတင့္လြင္ဦး၊ မူလေစ်းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းညႊန္႔ တို႔ႏွင့္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသူ ေစ်းသူ ေစ်းသား(၇)ဦးတို႔မွ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္း တင္ျပ၍ ေျပာဆိုၾကသည္။ မူလေခၚဆိုေသာ အစည္းအေ၀းမွာ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ မဲခြဲ၍ ကားပါကင္ကိစၥကုိ ဆႏၵခံယူၾကမည္ဆိုေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္သာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု သက္ဆိုင္ရာမွ ေျပာဆိုသည္။ မင္းဘူးၿမိဳ႕မေစ်းသစ္ ေစ်းေကာ္မတီအသစ္ဖြဲ႕စည္းရန္ အထက္သို႔တင္ျပ၍ ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဟု ၾကားသိရသည္။ မူလကားပါကင္ကြင္းတြင္ လက္ရိွစည္ပင္မွ ေနရာခ်ေပးထားေသာ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားအား အျခားေနရာသို႔ျပန္လည္ခ်ထားေပးေရး ႏွင့္ ဆက္လက္ထားရိွရန္အတြက္ သင့္ မသင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိုင္းၾကမည္ဟု သိရသည္။ ေစ်းတြင္း မွ ေစ်းသည္မ်ားကလည္း ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားက ေစ်း၏အျပင္ တြင္(၂၄)နာရီေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေနရေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေစ်းတြင္းမွ ေစ်းသည္မ်ားကေတာ့ စည္ပင္မွ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတိုင္း အတိအက်(နံနက္၆နာရီခြဲအထိ) ေစာင့္စားၿပီးဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနရေၾကာင္း၊ ေစ်းအတြင္း၌ ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားကို အျပင္ထုတ္ထား၍ ေစ်းတြင္းမွာ ေျခာက္ကပ္ေနၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား မေကာင္းၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ေစ်းျပင္ပေနေသာ လုပ္သားျပည္သူတစ္ဦး ႏွင့္ ေစ်းသည္အမ်ဳိးသမီးေလး တစ္ဦးမွလည္း မူလက ထားရိွခဲ့ေသာ ကားပါကင္ေနရာတြင္ ပ်ုံက်ေစ်းခင္းေပးထား၍ ေစ်းပတ္ပတ္လည္မွာ လမ္းေတြပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ လမ္းေတြ ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ တစ္ေလာက ဆရာေတာ္တစ္ပါး ယာဥ္တိုက္ခံလိုက္ရ၍ မူလကားပါကင္ကို ျပန္လည္ထားေပး ပါရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေျပာဆိုၾက၏။ ထုိ႔ေနာက္ (မူလ)ရိွခဲ့ေသာ ကားပါကင္အား ဆက္လက္တည္ရိွေရးကို ဦးေဆာင္သူ ေစ်းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းညႊန္႔ထံေမးျမန္း အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ``ယေန႔အစည္းအေ၀းမွာ ဘာကိုမွ် အေျဖမထြက္ပါဘူးဗ်ာ..။ ေနာက္ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ အေျဖထြက္မယ္ဆိုတာ လည္း အေျဖမေပးပါဘူး။ ကားပါကင္ဆက္လက္ ထားရိွေရး မထားရိွေရးကို လူထုအမ်ားဆႏၵနဲ႔ အညီမဲခြဲဆုံးျဖတ္မယ္ ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေခၚတာပါ။ ယခု ဒီ အစည္းအေ၀းက်မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ က အမ်ားဆႏၵနဲ႔ မလုပ္ေတာ့ဘဲ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔သာ လုပ္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ သူတို႔ အစကေျပာတာတစ္မ်ဳိး ယခုလုပ္တာက တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္၊ ဘာကုိမွ် အေျဖမထြက္ေသးပါဘူးဗ်ာ..။´´ဟု ေစ်းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေသာင္းညႊန္႔ မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။
 

0 comments: