``မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧၿပီ(၂၃) ရက္ေန႔မွာ (၁၅၀၀ိ)တန္ ဖုန္း CDMA 800 MHz ဆင္းကဒ္ေပါင္း(၁၃၄၆) ေရာင္းစာရင္း ဆက္သြယ္ေရးက စတင္ေၾကျငာ´´

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြက္ (၁၅၀၀ိ)တန္ဖုန္း CDMA 800 MHz ဆင္းကဒ္ေပါင္း ဧၿပီလခြဲတမ္း(၁၅၀၀၀) ရရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြက္ CDMA 800 Hmz ဆင္းကဒ္(၅၀၀၀)ရရိွသည္။ ဧၿပီ(၂၁)ေန႔အထိ ေလွ်ာက္ထားသူ ေလွ်ာက္လႊာ(၁၄၀၀)လက္ခံရရိွေၾကာင္း၊ အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွ သတ္မွတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသူ ေလွ်ာက္လႊာ(၁၃၄၆)ဦးကို ဧၿပီ(၂၃)ရက္ေန႔ညေန(၄)နာရီတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရိွ ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း မွာ စာရင္းမ်ားကပ္၍ ထုန္ျပန္ေၾကျငာေပးသည္။ ဧၿပီ(၂၄)ရက္ေန႔မွစတင္၍ တစ္ေန႔လွ်င္ဖုန္းဆင္းကဒ္(၂၀၀)ႏႈန္းျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာ နံပါတ္စဥ္အတိုင္း ဧၿပီ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္သိရသည္။ ၎(၁၅၀၀ိ)တန္ ဖုန္းဆင္းကဒ္မ်ားကို မေကြးၿမိဳ႕ အစိုးရရပ္ လမ္းငါးသြယ္လမ္းဆုံရိွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဆက္သြယ္ေရးရုံးမွာ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖုန္းဆင္းကဒ္စာရင္းေၾကျငာထားေသာ ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္းရုံးမွ တာ၀န္ခံအရာရိွ ဦးသန္းဦး ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ သတင္းရယူခဲ့သည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္သြယ္ေရးက ဖုန္းေလွ်ာက္လႊာေတြကို အခမဲ႔ နမူနာ ေပးပါတယ္။ မိတၱဴပြားၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၾကပါ တယ္။ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာေတြမွာ ေရာင္းတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ ယေန႔ေၾကျငာေပးထားတဲ့(၁၃၄၆) ဦးထဲမွာ ၀န္ထမ္းေတြ မပါေသးပါဘူး။ ၀န္ထမ္းေတြကို ဒီလ(၂၆)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားၾကဖို႔ သက္ဆိုင္ရာမွ စာထြက္အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ ယေန႔စာရင္းက ေလွ်ာက္လႊာေပါင္း(၁၄၀၀)ထဲမွ (၁၃၄၆)ဦးကို ခ်ေပးတာပါ။ က်န္တဲ့ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ပယ္ထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပယ္တာလဲဆိုရင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမဟုတ္ သူမ်ားကိုပယ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုမွာ တစ္ဦးႏႈန္းနဲ႔သာေပးပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းတစ္ခုထဲက တစ္ဦးထက္ပိုေနသူေတြကို ပယ္ထားပါတယ္။ ဒါလည္း အားလုံးကို မွ်မွ်တတနဲ႔ ရေစခ်င္လို႔ပါ။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ခြဲတမ္း(၅၀၀၀)မွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ(၁၄၀၀)ဦးသာ ရိွပါတယ္။ ေနာက္လေတြမွာ ဒီလက္က်န္စာရင္းပဲထားမလား ဆက္ၿပီးခြဲတမ္းခ်ေပးမလားဆိုတာေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူးခင္ဗ်ာ..´´ ဟု မေကြးတိုင္းဆက္သြယ္ေရး ေအာ္တို အိတ္ခ်ိန္းရုံံးမွ အရာရိွ ဦးသန္းဦး က ေျပာသည္။
 

0 comments: