``မေကြးၿမိဳ႕တြင္ Isis ကိုးရီးယားအလွကုန္ပစၥည္း ဆိုင္သစ္ဖြင့္၍ ကံစမ္းမဲမ်ား ခ်ီးျမွင့္´´

ဧၿပီ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ေစ်းရပ္ ျပည္ေတာ္သာလမ္းႏွင့္ ဘုရားလမ္းေထာင့္ (ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး အေရွ႔ဘက္) ရိွ Isis အိုက္ဆစ္ အမည္ျဖင့္ ကိုးရီးယားအလွကုန္မ်ား၊ အလွျပင္ဆိုင္သုံးပစၥည္းမ်ား အေရာင္းဆိုင္သစ္ ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါဆိုင္၏ထူးျခားခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားသာ အသုံးျပဳထားျခင္းႏွင့္ Joycos ကုမၼဏီ စက္ရုံထုတ္ အလွကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးထားေၾကာင္း၊ Isis ဆိုင္မွ ၀ယ္ယူသုံးစြဲၾကေသာ သူမ်ားကို Joycos ကုမၼဏီ ၏ မန္ဘာမ်ားအား လစဥ္၀င္ေငြမ်ားရရိွေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည္ဆို၏။ တစ္ေသာင္းအမွတ္ ျဖင့္(အနည္းဆုံး) ၀ယ္ယူ သုံးစြဲသူမ်ားကို Joycos ကုမၼဏီ ၏ မန္ဘာအျဖစ္သတ္မွတ္ေၾကာင္း၊ ဧၿပီ(၂၄)ရက္ေန႔က Isis ကိုးရီးယားအလွကုန္ပစၥည္း မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ မန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းလင္းမွ အေသးစိတ္ေျပာၾကား၍ သိရသည္။ အိုက္ဆစ္ဆိုင္ မွ ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္းဖိုး၀ယ္ယူသူမ်ားကို မန္ဘာအျဖစ္သတ္မွတ္ေပးေၾကာင္း၊ အလွကုန္၀ယ္ယူသူမ်ားကို အလွျပဳျပင္ေပးျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ အလွကုန္ပစၥည္း မိတ္ဆက္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာသူ ပရိပ္သတ္မ်ား(၁၅၀)ဦးတို႔ကုိ ကံစမ္းမဲမ်ား မဲေဖာက္၍ ဧၿပီ(၂၆)ရက္ေန႔ ဆိုင္ဖြင့္ပြဲတြင္ တန္ဘိုးျမင့္အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း၊ ကံထူးရွင္တစ္ဦးခ်င္းထံသို႔ Isis ဆိုင္ပုိင္ရွင္ ဦးသန္းရီ ႏွင့္ ေဒၚသင္းသင္းတို႔က ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ေပးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: