`` မေကြးပညာေရးေကာလိပ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ယာေျမမ်ားကို ၿခံ၀န္းခတ္မည္ဆို၍ မေကြးၿမ္ိဳ႕နယ္ ႏြားကူးေက်းရြာေတာင္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက ´´

မေကြးၿမိဳ႕ မႀကီးကန္ေက်းရြာအုပ္စု ႏြားကူးေက်းရြာ ေတာင္သူ(အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား ၃၀)ခန္႔သည္ ေမ(၂၅)ရက္၊ နံနက္(၇)နာရီမွ (၁၀)နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ(၁၀၃)ဧကမ်ားထဲမွ ပိုေနေသာ က်န္ဧက(၆၀) အား ယာေျမမ်ားျပန္လည္ရရိွေရး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အေသခံတားဆီးသြားမည္ေၾကာင္း ျမန္မာပို႔စ္မွ သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါကိစၥအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ မွ သူရဦးေအာင္ကို ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး (တိုင္းတာ၀န္ခံ)၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၃၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈)ရက္ေန႔က တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္း၊ ၎ယာေျမမ်ားကို အထက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေျမသိမ္းခြင့္မိန္႔မခ်မွတ္ရေသးေၾကာင္း၊ ၎မိတၱဴစာအရသိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ေတာင္ဘက္ရိွ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ယာေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ၿခံစည္းရုိးမ်ားကာရံရန္ ႏြားကူးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ေတာင္သူ(၃၀)ခန္႔မွာ မိမိတို႔ယာေျမမ်ားအတြင္းသုို႔ လာေရာက္၍ စီတန္းၿပီးေစာင့္ၾကည့္၍ တားဆီးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ အေသခံၿပီး ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ ျမန္မာပို႔စ္သို႔ ေျပာၾကားသည္။ `` က်မတို႔ ႏြားကူးရြာက ေတာင္သူေတြ(၃၀/၄၀)ေလာက္ နံနက္(၇)နာရီကစၿပီး က်မတို႔ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ ဒီယာထဲကိုလာခဲ့ၾကတာက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဒီေန႔(၂၅)ရက္ေန႔မွာ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္က သိမ္းထားတဲ့ ယာေျမေတြကို ၿခံ၀န္းခတ္မယ္ဆိုလို႔ တားဆီးဖို႔လာခဲ့ၾကတာပါ။ က်မတို႔ယာေျမေတြကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေလာက္က အသိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး က်မတို႔ပိုင္ ေျမယာလြတ္ေတြကို မိမိတို႔ပိုင္ရွင္နာမည္အတိုင္း ပညာေရးေကာလိပ္ကို ေျမေထာက္ခေပးၿပီး သီးႏွံေတြႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ဳိးလာခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို တစ္ဧကအတြက္(၃၀၀၀ိ) မွ(၆၀၀၀ိ)အထိတိုးတိုးၿပီးေ ပးလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခု၊ ယခုဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေျမေထာက္ခမယူပါဘူး။ ေျမေထာက္ခမယူဘဲ က်မတို႔စိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ ယာေျမေတြကို ၀န္းၿခံခတ္မယ္ဆို လုပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုစိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ယာေျမေတြကို ၿခံခတ္ရင္ တုန္းလုံးလဲၿပီး အေသခံၿပီး တားဆီးသြားၾကပါ့မယ္။ ယခု က်မတို႔ေတာင္းဆိုတင္ျပျခင္တာက ယခင္ယခင္အခါက ေၾကာက္လို႔ မတန္တစ္ဆေစ်းခ်ၿပီး သူတို႔ေပးသမွ်ေလးနဲ႔ ေျမယာေတြကို အသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေပမယ့္၊ ယခုအခါမွာ တပ္မေတာ္ပုိင္က သိမ္းထားတဲ့ ပုိေနတဲ့ ေျမေတြေတာင္ျပန္ေပးေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ အသုံးျပဳလို႔ ယခု ပိုေနတဲ့ ယာေျမေတြကို ျပန္ေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ၿခံ၀ိုင္းလည္း လုံး၀အခပ္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဒီကိစၥကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လက္မွတ္ထိုးၿပီး သက္ဆိုင္ရာကိုတင္ျပထားပါတယ္။ ဒီစာကို က်မတို႔ထံ မိတၱဴေပးထားတဲ့စာရိွပါတယ္။ ဒီစာအရ အထက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမက် မခ်င္း ၿခံ၀ိုင္းမခတ္ေစခ်င္ပါဘူး။ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္က ပိုေနတဲ့ က်မတို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့တဲ့ ဒီယာေျမေတြကို ျပန္ေပးပါလို႔သာ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။´´ဟု ႏြားကူးရြာ ေတာင္သူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ အဆိုပါ ယာေျမသိမ္း ကိစၥအား မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ဘသိန္း ထံသုို႔ သြားေရာက္သတင္းယူရာတြင္ အထက္မွေျပာဆိုရန္ခြင့္ျပဳမွသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ဟု ေန႔လည္(၁)နာရီမွလာၾကရန္ မီဒီယာမ်ားကို (၂)ခါခ်ိန္းဆိုၿပီးမွ ေျဖၾကားပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက သတင္းေထာက္မ်ားအား မေျဖဆိုခင္မွာ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးသတင္းစာဆရာအသင္း အတြင္းေရးမွဴးအား အမည္ အဘအမည္ ႏိုင္ငံႏိုင္သားအမွတ္ မ်ားကို ေမးျမန္း၍ စာရင္းမွတ္ယူသည္။ ၎ကိစၥကို ယူနတီ သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား တရားခံကဲ့သို႔ စစ္ေမးျခင္းကို မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုဤ သတင္းအား မေျဖဆိုခ်င္ရင္လည္း ေနႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယခု အမည္ အဘအမည္ ႏိုင္ငံသားနံပါတ္ ေျဖဆိုေပးသူမွာ က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဒါသျဖင့္ေျပာဆို၍ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက အျခားသတင္းေထာက္ မ်ားကို ဆက္မေမးေတာ့ဘဲ ေတာင္းပန္ၿပီး ေျဖၾကားေပးပါသည္။ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ `` ႏြားကူးရြာက ေတာင္သူေတြယခုလို လုပ္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္လုံး၀မသိပါ။ ယေန႔ရုံးပိတ္ရက္ မနက္က ဘုရားကို သြားေနတာပါ။ ယခုၿခံ၀န္းခတ္ဖို႔ကိစၥကို မႀကီးကန္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေျပာၾကား အသိေပးထားပါတယ္။ ယေန႔ ၿခံ၀ိုင္း မခတ္ေသးပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းက တိုင္းတာ သတ္မွတ္ေပးတဲ့အတိုင္း ေမ(၂၇)ရက္ေန႔မွာ ၿခံ၀န္းခတ္သြားမွာပါ။ က်ေနာ္က ဒီမေကြးပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္း ကုိေရာက္လာတာ(၂) ႏွစ္သာရိွပါေသးတယ္။ ဒီယာေျမေတြကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ယာေျမ ဧက(၁၀၃)ဧကကို သက္ဆိုင္ရာကြင္းအမွတ္မ်ားနဲ႔ ေတာင္သူမ်ားထံကို သက္ဆိုင္ရာမွ အသိေပးစာထြက္ၿပီး ကာလေစ်း သင့္တင့္တဲ့ ေလွ်ာ္ေၾကးေတြေပးၿပီး မေကြးဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းအတြက္ဆိုၿပီး သိမ္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ထဲက အထက္ ပညာေရးဦးစီးဌာန အမိန္႔စာနဲ႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းခြင့္အမိန္႔ခ်ထားပါတယ္။ လူေနခြင့္(လန-၃၉)ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ေျမစာရင္းကရထားၿပီးပါၿပီ။ ဂရံေျမရရိွေရးအတြက္လညး္ သက္ဆိုင္ကို ဆက္လက္တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းက ပညာေရးေကာလိပ္ ျဖစ္ေနပါၿပီး။ မေကြးၿမိဳ႕ မွာ ေနာင္က်ရင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္အထိ အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ အထက္လူႀကီးေတြက စိတ္၀င္စားေနၾကပါတယ္။ ယခု ေျမယာကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အထက္အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ စီမံညႊန္းၾကားခ်က္အရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရတာပါ။ ယခုႏွစ္ဆိုရင္ အေဆာက္အဦးေတြ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ က်လာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အထက္က ဆုံးျဖတ္ေပးတဲ့အတိုင္း ျပန္ေပးလိုက္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေပးပါ့မယ္။ အထက္က ၿခံ၀ိုင္းခတ္ပါဆို လို႔ရိွရင္လည္း ေျမစာရင္းဌာနက သတ္မွတ္ေပးတဲ့အတိုင္း ခတ္ရပါ့မယ္။ ယခု ယာေျမကိစၥေတြကို ကၽြန္ေတာ့္သေဘာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အသက္(၆၀)ပါ၊ လူသားတစ္ေယာက္ပါ။ အရာရာမွာ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားထားပါတယ္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းပါ။ အထက္က တာ၀န္ေပးတဲ့ အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေနရပါတယ္ ´´။ ဟု မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ဘသိန္း က ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။
 

``မေကြးၿမိဳ႕၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ ဇြန္(၁)ရက္ေန႔တြင္ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္၏ တရားစာအုပ္မ်ားမွ ေမးခြန္းျဖင့္ စာေမးပြဲျပဳလုပ္မည္ ဟုသိရ´´

ေမ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း မဂၤလာရန္ေအာင္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န၏ တရားစာအုပ္မ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ဇြန္(၁)ရက္ေန႔မွာ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စိတ္ပါ၀င္စားၾကေသာ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံ၊ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကို အႀကိဳသင္တန္း(၃)ရက္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါသင္တန္းကို မေကြးၿမိဳ႕ မဂၤလာရန္ေအာင္ေက်ာင္း ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႏွင့္အဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍ မေကြးၿမိဳ႕ ေရႊေရာင္လက္မ်ား ပရဟိတ လူမႈအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕ က ကူညီပံ႔ပုိးေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟုသိရသည္။ ဇြန္(၁)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ တစ္ခ်ိန္တည္းက်င္းပမည္ဆို၏။ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ပညာေရးေကာလိပ္၌ ဇြန္(၁)ရက္ စေနေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ ေန႔(၁၂)နာရီအထိ စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပမည္။ အဆိုပါစာေမးပြဲမ်ားကို အုပ္စု ႏွစ္ခုခြဲ၍ ေျဖဆိုၾကရမည္။ (၁၄)ႏွစ္အထက္ လူငယ္မ်ားကို ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န ေရးသားေသာ (၁)အရႈံးမရိွေသာဒႆန (၂) ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာျခင္း စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ထဲမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရမည္။ (၁၄) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န ေရးသားေသာ (၁)သရဏဂုံအစြမ္း အံ့မခန္း ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား (၂) သီလအစြမ္း အံ့မခန္း စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ထဲမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရမည္။ အုပ္စု(၂)စုအတြက္ ဆုမ်ားကို သီးျခားစီခ်ီးျမွင့္ေပးမည္ဆို၏။ ပထမ ဆု ေငြက်ပ္(၃)သိန္း၊ ဒုတိယဆု (၂)သိန္း၊ တတိယဆု(၁)သိန္း၊ အထူးဆု (၃)ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္(၁၀)ဆု ႏွင့္ အထူးဆု (၂)ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္(၁၀)ဆု ေပးမည္ဟု ေၾကျငာထားသည္။ အဆိုပါဆုရသူ လူငယ္မ်ားကို (၁၅-၆-၂၀၁၃) ေန႔မွာ မေကြးၿမိဳ႕ တရားပြဲညတြင္ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န ကုိယ္တိုင္ ဆုမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စာေမးပြဲအား ေျဖဆိုလိုသူေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ လူငယ္မ်ားကို စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ားအား (၁-၃-၂၀၁၃) ေန႔မွစတင္၍ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕မ်ား၌ ထုတ္ယူၾကၿပီး (၂၇-၅-၂၀၁၃) ေန႔တြင္ ေနာက္ဆုံးထား၍ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေျဖဆိုရန္သတ္မွတ္ေပးထားေသာ တရားစာအုပ္မ်ား ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕မ်ားမွ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားထံ၌ ၀ယ္ယူႏိုင္ၾကေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ ေရႊေရာင္လက္မ်ား ပရဟိတ လူမႈအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕မွ ဦးတိုး (ဖုန္း-၀၉-၅၃၄၀၆၃၁) က ေျပာၾကားသည္။
 

``မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်ာစမ္းေက်းရြာ ေရရရိွေရးအတြက္ NLD(ဗဟို) မွ လာေရာက္၍လွဴးဒါန္း´´

ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမလတ္ေဒသမ်ားတြင္ ေရရွားပါးမႈဒုကၡျဖစ္ၾကရသည္။ ယခုႏွစ္မွာ ေႏြဦးကာလ ေစာေစာစီးစီးအခ်ိန္မ်ားမွာ ေရကန္မ်ားခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေရတြင္းမ်ားခန္းေျခာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေရအလွဴရွင္ ဦးေအးကို+ေဒၚႏုႏုခင္ မိသားစုတို႔က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သန္ဘိုေက်းရြာအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း(၉၅)သိန္းအကုန္အက်ခံ၍ စက္ေရတြင္းလွဴဒါန္းေၾကာင္း၊ ယခု မေကြးၿမိဳ႕ ေဇယ်ာစမ္းေက်းရြာေရရရိွေရးအတြက္ NLD (ဗဟို)မွ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္(NLD)ရုံးတြင္ ေမ(၁၀)ရက္ေန႔က ေငြက်ပ္(၂၅)သိန္းကို အခမ္းအနားျဖင့္ လာေရာက္လွဴဒါန္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္အား တရားစြဲဆို ပထမအမႈ အား (၂)လ ခြဲ ေက်ာ္ၾကာအထိ တရားခံအား ဖမ္းဆီးျခင္းမရိွ ဟုသိရ ´´

`` အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ရြာပိုင္ရံပုံေငြမ်ားကို အလႊဲသုံစားျပဳသူ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္အား တရားစြဲဆို ပထမအမႈ အား (၂)လ ခြဲ ေက်ာ္ၾကာအထိ တရားခံအား ဖမ္းဆီးျခင္းမရိွ ဟုသိရ ´´ (ပထမ အမႈ)အား၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၈)ေန႔ကလည္း ကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္အား အစိုးရမူလတန္း ေက်ာင္းနာယက အဖြဲ႔၀င္ ဦးဖိုးဆိတ္က တရားလိုျပဳ၍ (ပ)၄၃/၂၀၁၃ ပုဒ္မ(၄၀၉) ျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ၿပီး တရားစြဲဆိုထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမူလတန္းျပင္ဆင္ရန္ေငြက်ပ္(၂၁)သိန္းအား တရားခံဦးေအးျမင့္က ကိုယ္က်ဳိးအတြက္သုံးစြဲထား၍ တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမႈကို ယေန႔ေမ(၁၂)ေန႔အထိ တရားခံအား ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း၊ တရားခံ ဦးေအးျမင့္အား လႊတ္ထားေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအမႈအတြက္ ပ်က္ျပားေစရန္ မတရားသက္ေသမ်ားကို ေငြေပး၍ စည္းရုံးျခင္း၊ အမွန္ထြက္ဆိုမည့္ ရြာသားသက္ေသမ်ားကို ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခံေနရေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥအား မေကြးတိုင္းမွဴးႀကီးရုံး (၀၆၃-၂၈၀၈၈)ထံသို႔ မတ္လ(၂၂)ရက္ ေန႔က တိုင္ၾကားၿပီးအကူအညီ ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမွ်မထူးျခားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရိွထံ အႀကံေပးတင္ထား၍ ျပန္မက်ေသးေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးသို႔ အမႈတြဲ မတင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒရုံး အရာရိွထံသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းေသာ္လည္း အမႈေတြမ်ားေန၍ ၎အမႈအား ျပန္မခ်ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ယခု တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ ျပန္ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒ အရာရိွ ဦးေက်ာ္လြင္ က ေျဖဆိုေၾကာင္း၊ ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဟာင္း ဦးေအးျမင့္အေနျဖင့္ ယခင္က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ယူစဥ္အခါက ရဲစခန္း ႏွင့္ တရားရုံးမ်ားကုိ အၿမဲ၀င္ထြက္ရင္းႏွီးသူ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေက်းရြာပိုင္ အမ်ားပိုင္ေငြမ်ားအား လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္၍ သုံးစြဲေနႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ တရားခံအား ယေန႔အထိ မဖမ္းဆီးဘဲ အမႈကို ႏွစ္လခြဲေက်ာ္ခန္႔ ၾကာသည္အထိ အခ်ိန္ဆြဲေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာမွ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆး အေရးယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရိွလွ်င္ ဥကၠ႒ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ သို႔ တိုင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနပါေၾကာင္း ကမ္းရင္ေက်းရြာ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္း နာယက အဖြဲ႕၀င္ တရားလို ဦးဖိုးဆိတ္က ေမ(၁၂)ရက္ေန႔ တြင္ ေျပာသည္။ ဒုတိယအမႈ ကုိ ေမ(၁၀) ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဟာင္း ဦးေအးျမင့္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ဦးေက်ာ္ဇင္ က တရားလိုျပဳ၍ (ပ)၉၁/၂၀၁၃ ပုဒ္မ ၄၀၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး (ဒုတိယ အမႈ) စတင္တရားစြဲဆို သည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္ သည္ ကမ္းရင္ေက်းရြာအား သူတာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္အခါက အစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္း မွ အလယ္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရေစႏိုင္ရန္ ကမ္းရင္ေက်းရြာပိုင္ အမ်ားပုိင္ရံပုံေငြမ်ားထဲမွ က်ပ္သိန္း(၈၀)ခန္႔ကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အလႊဲသုံးစားျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေငြမ်ားရရိွရန္ ကမ္းရင္ေက်းရြာသားမ်ားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေသာ ေျမႏုကၽြန္း(ကိုင္း) တာမ်ားကို တစ္ႏွစ္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္ျဖင့္ ေလလံတင္၍ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေလလံတင္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာရပ္မိ၊ရပ္ဖ(၅)ဦးတို႔ေရွ႕တြင္ေရာင္းခ်၍ စုစုေပါင္းရေငြက်ပ္ သိန္း(၈၀)ခန္႔အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္က လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေမ(၁၀)ရက္ေန႔အထိ ၎ေငြမ်ားကို ေက်းရြာသို႔ စာရင္းမရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေဟာင္း ႏွင့္ အသစ္ လႊဲေျပာင္ခဲ့စဥ္မွာ ရေငြ/ သုံးေငြစာရင္းမ်ား၌ (စာရင္း လုံး၀ မေဖာ္ျပဘဲ) စာမ်က္ႏွာအလႊတ္ျဖင့္သာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္၍ လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္ ဦးေက်ာ္ဇင္ က ေျပာသည္။
 

(မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ မီဒီယာသတင္းယူခြင့္ ေမးခြန္းအား ပယ္ခ်ခံရ ဟုသိရ)

``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး (တ.စ.ည)ပါတီ မွ မီဒီယာအဖြဲ႕အား ဖိတ္ၾကား၍ လူထုထဲက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္း´´ (မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ မီဒီယာသတင္းယူခြင့္ ေမးခြန္းအား ပယ္ခ်ခံရ ဟုသိရ) ေမ(၅)ရက္ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းရိွ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညႊတ္ေရး ပါတီရုံး မွာ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕က သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕ေပါင္းစုံအား ဖိတ္ၾကားေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။ တိုင္းေဒသႀကီး ဥကၠ႒ ဦးတင့္လြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းေအာင္ ႏွင့္အမႈေဆာင္မ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ စုစုေပါင္း(၈)ဦးတက္ေရာက္၏။ မေကြးတိုင္း(တ.စ.ည)ပါတီက တက္ေရာက္လာေသာ သတင္းသမားမ်ား(၁၅)ဦးတို႔ထံမွ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးၾက၏။ ေျမယာကိစၥမ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးကိစၥမ်ား၊ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းကိစၥမ်ား၊ ျပည္သူ႔ေဆးရုံမွ အေရးေပၚလူနာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ လႊတ္လပ္စြာသတင္းယူခြင့္ကိစၥမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ သတင္းသမားမ်ား၏ သိလိုေသာအခ်က္ အလက္မ်ားကို ပါတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးတို႔က ျပန္လည္ရွင္း၍ ယခု တင္ျပေပးေသာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ အခက္အခဲမ်ားအား အနီးစပ္ဆုံး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ထံသို႔ တင္ျပေပးမည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ လုပ္ေဆာင္မေပးခဲ့လွ်င္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ထံ ဆက္လက္တင္ျပေပးပါမည္ဟု တ.စ.ည ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစန္းေအာင္က ရွင္းလင္းသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္(ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္)က မီဒီယာသမားမ်ား၏ တင္ျပခ်က္အရ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားမွာ လႊတ္လပ္စြာျဖင့္ မီဒီယာသတင္းယူခြင့္ ရိွ/မရိွ ေမးခြန္းအား ပယ္ခ်ခံရသည္ဟု ေျဖၾကားသည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီမွာ ၿပီးဆုံးေၾကာင္း သတင္းရယူခဲ့ပါသည္။
 

``ေရႊကိုမလို ေငြကိုမလို ေရကိုသာလို ဆိုေသာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွ သန္ဘိုကန္ေက်းရြာ´´

ေမ(၁)ရက္ေန႔ ေႏြရာသီကာလ အပူရိွန္ကျပင္းထန္ေနခ်ိန္၊ ေျမလတ္ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေရရွားပါးျခင္းဒုကၡမ်ား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေရကန္မ်ားခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေရတြင္းမ်ားခန္းေျခာက္ျခင္း ႏွင့္ ေခ်ာင္းတြင္းမွ စမ္းေရေၾကာမ်ား ေရထြက္အားနည္းသြား၍ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားမွာ ေရတစ္အိုးရရိွေရးအတြက္ ႏွစ္နာရီခန္႔အထိေစာင့္ဆိုင္းရသည္ဆိုၾက၏။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ ေက်းရြာမ်ားအခ်ဳိ႕တို႔တြင္ ေရရွားပါးျခင္း ဒုကၡမ်ားကို ခါးစီး၍ခံေနၾကရသည္။ အဆိုပါ ေရရွားပါးေသာ ေက်းရြာေန မိဘျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေရႊကိုမလို ေငြကိုမလို ေရကိုသာလိုၾကသည္ဟုဆိုၾကပါသည္။ ေရႊထက္အဖိုးတန္ေသာ ေရကိုရၾက၍ ေအာင္ပြဲခံေနေသာ ရြာကေလးမွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သံဘိုကန္ေက်းရြာတြင္ ေမ(၁)ရက္က စက္ေရတြင္းေအာင္ပြဲက်င္းပေၾကာင္းသိ၍ သတင္းယူခဲ့ပါသည္။ အလွဴရွင္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးေအးကုိ+ေဒၚႏုႏုခင္တို႔ မိသားစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြက်ပ္(၉၅)သိန္းကုန္က်ၿပီး ေရတြင္းမွာ(၄ လက္မ)ပိုက္တြင္း အနက္ေပမွာ ေပ(၄၂၀)ရိွေၾကာင္း၊ အဆိုပါစက္ေရတြင္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ေရဂါလံေပါင္း(၃၀၀၀)ခန္႔ ထြက္ရိွေၾကာင္းသိရ သည္။ အဆိုပါစက္ေရတြင္းအား တူးျခင္းလုပ္ငန္းကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု စက္ေရတြင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ဒု ဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာ၀င္း က ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အလွဴရွင္မ်ား၏ကုိယ္စား မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ က စက္ေရတြင္းကို စည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္ ေရရွည္အသုံးျပဳရန္ ေျပာၾကား၍ သံဘိုေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးမိုးထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စက္ေရတြင္းေအာင္ပြဲကို နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ က်င္းပၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။
 

``ဆရာေကာင္းသန္႔၏ လူငယ္မ်ား လူရည္ခၽြန္ေစရန္ စာေပေဟာေျပာပြဲ´´

ေမ(၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီမွ(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္ထိ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္ ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း ရိွ ကပ္ေက်ာ္ ကမၻာေအး ၀ိပႆနာေက်ာင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စာေရးဆရာ ေကာင္းသန္႔ စာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္အရွင္သဇၨန သည္ သာကီႏြယ္ေသြး(မေကြး) ကေလာင္ျဖင့္ စာေရးဆရာတစ္ပါးျဖစ္၍ ဆရာေကာင္းသန္႔ မွ လာေရာက္ကူညီသည္ဆို၏။ အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ (မရိွဆင္းရဲသားမ်ား၏ ၈ တန္း၊ ၉ တန္း၊ ၁၀ တန္း) ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေလးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ပညာဒါနျပဳ၍ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာ ေဘာ္ဒါေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား (၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရိွ၏။ ၎ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘ၀အတြက္တစ္သက္လုံး အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ ခြန္အားရိွေသာ ကဗ်ာမ်ား ႏွင့္ စာေပအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆရာေကာင္းသန္႔ က ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ေပးသြားေၾကာင္း၊ ယခုလိုက်င္းပႏိုင္ျခင္းမွာ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမရတနာ စာသင္ေက်ာင္းတိုက္၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း သို႔လာေရာက္စဥ္ တဆင့္ကူညီေပးေၾကာင္းသိရ၍ သတင္းရယူ ခဲ့သည္။