``ေရႊကိုမလို ေငြကိုမလို ေရကိုသာလို ဆိုေသာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္မွ သန္ဘိုကန္ေက်းရြာ´´

ေမ(၁)ရက္ေန႔ ေႏြရာသီကာလ အပူရိွန္ကျပင္းထန္ေနခ်ိန္၊ ေျမလတ္ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ ေရရွားပါးျခင္းဒုကၡမ်ား ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေရကန္မ်ားခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေရတြင္းမ်ားခန္းေျခာက္ျခင္း ႏွင့္ ေခ်ာင္းတြင္းမွ စမ္းေရေၾကာမ်ား ေရထြက္အားနည္းသြား၍ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားမွာ ေရတစ္အိုးရရိွေရးအတြက္ ႏွစ္နာရီခန္႔အထိေစာင့္ဆိုင္းရသည္ဆိုၾက၏။ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းမွ ေက်းရြာမ်ားအခ်ဳိ႕တို႔တြင္ ေရရွားပါးျခင္း ဒုကၡမ်ားကို ခါးစီး၍ခံေနၾကရသည္။ အဆိုပါ ေရရွားပါးေသာ ေက်းရြာေန မိဘျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေရႊကိုမလို ေငြကိုမလို ေရကိုသာလိုၾကသည္ဟုဆိုၾကပါသည္။ ေရႊထက္အဖိုးတန္ေသာ ေရကိုရၾက၍ ေအာင္ပြဲခံေနေသာ ရြာကေလးမွာ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သံဘိုကန္ေက်းရြာတြင္ ေမ(၁)ရက္က စက္ေရတြင္းေအာင္ပြဲက်င္းပေၾကာင္းသိ၍ သတင္းယူခဲ့ပါသည္။ အလွဴရွင္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးေအးကုိ+ေဒၚႏုႏုခင္တို႔ မိသားစုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြက်ပ္(၉၅)သိန္းကုန္က်ၿပီး ေရတြင္းမွာ(၄ လက္မ)ပိုက္တြင္း အနက္ေပမွာ ေပ(၄၂၀)ရိွေၾကာင္း၊ အဆိုပါစက္ေရတြင္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ေရဂါလံေပါင္း(၃၀၀၀)ခန္႔ ထြက္ရိွေၾကာင္းသိရ သည္။ အဆိုပါစက္ေရတြင္းအား တူးျခင္းလုပ္ငန္းကို မေကြးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕က အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု စက္ေရတြင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ဒု ဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာ၀င္း က ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အလွဴရွင္မ်ား၏ကုိယ္စား မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ က စက္ေရတြင္းကို စည္းကမ္းရိွစြာျဖင့္ ေရရွည္အသုံးျပဳရန္ ေျပာၾကား၍ သံဘိုေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးမိုးထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စက္ေရတြင္းေအာင္ပြဲကို နံနက္(၁၁)နာရီတြင္ က်င္းပၿပီးေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။
 

0 comments: