`` မေကြးပညာေရးေကာလိပ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ယာေျမမ်ားကို ၿခံ၀န္းခတ္မည္ဆို၍ မေကြးၿမ္ိဳ႕နယ္ ႏြားကူးေက်းရြာေတာင္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း၍ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾက ´´

မေကြးၿမိဳ႕ မႀကီးကန္ေက်းရြာအုပ္စု ႏြားကူးေက်းရြာ ေတာင္သူ(အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား ၃၀)ခန္႔သည္ ေမ(၂၅)ရက္၊ နံနက္(၇)နာရီမွ (၁၀)နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ(၁၀၃)ဧကမ်ားထဲမွ ပိုေနေသာ က်န္ဧက(၆၀) အား ယာေျမမ်ားျပန္လည္ရရိွေရး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အေသခံတားဆီးသြားမည္ေၾကာင္း ျမန္မာပို႔စ္မွ သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါကိစၥအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ မွ သူရဦးေအာင္ကို ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး (တိုင္းတာ၀န္ခံ)၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္၊ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၃၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈)ရက္ေန႔က တင္ျပေတာင္းခံထားေၾကာင္း၊ ၎ယာေျမမ်ားကို အထက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေျမသိမ္းခြင့္မိန္႔မခ်မွတ္ရေသးေၾကာင္း၊ ၎မိတၱဴစာအရသိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ေတာင္ဘက္ရိွ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ယာေျမမ်ားအတြင္းသို႔ ၿခံစည္းရုိးမ်ားကာရံရန္ ႏြားကူးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သို႔အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ေတာင္သူ(၃၀)ခန္႔မွာ မိမိတို႔ယာေျမမ်ားအတြင္းသုို႔ လာေရာက္၍ စီတန္းၿပီးေစာင့္ၾကည့္၍ တားဆီးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ အေသခံၿပီး ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးမွ ျမန္မာပို႔စ္သို႔ ေျပာၾကားသည္။ `` က်မတို႔ ႏြားကူးရြာက ေတာင္သူေတြ(၃၀/၄၀)ေလာက္ နံနက္(၇)နာရီကစၿပီး က်မတို႔ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ပိုင္ စိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ ဒီယာထဲကိုလာခဲ့ၾကတာက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဒီေန႔(၂၅)ရက္ေန႔မွာ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္က သိမ္းထားတဲ့ ယာေျမေတြကို ၿခံ၀န္းခတ္မယ္ဆိုလို႔ တားဆီးဖို႔လာခဲ့ၾကတာပါ။ က်မတို႔ယာေျမေတြကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေလာက္က အသိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး က်မတို႔ပိုင္ ေျမယာလြတ္ေတြကို မိမိတို႔ပိုင္ရွင္နာမည္အတိုင္း ပညာေရးေကာလိပ္ကို ေျမေထာက္ခေပးၿပီး သီးႏွံေတြႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ဳိးလာခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို တစ္ဧကအတြက္(၃၀၀၀ိ) မွ(၆၀၀၀ိ)အထိတိုးတိုးၿပီးေ ပးလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခု၊ ယခုဒီႏွစ္မွာေတာ့ ေျမေထာက္ခမယူပါဘူး။ ေျမေထာက္ခမယူဘဲ က်မတို႔စိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ ယာေျမေတြကို ၀န္းၿခံခတ္မယ္ဆို လုပ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုစိုက္ပ်ဳိးထားတဲ့ယာေျမေတြကို ၿခံခတ္ရင္ တုန္းလုံးလဲၿပီး အေသခံၿပီး တားဆီးသြားၾကပါ့မယ္။ ယခု က်မတို႔ေတာင္းဆိုတင္ျပျခင္တာက ယခင္ယခင္အခါက ေၾကာက္လို႔ မတန္တစ္ဆေစ်းခ်ၿပီး သူတို႔ေပးသမွ်ေလးနဲ႔ ေျမယာေတြကို အသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေပမယ့္၊ ယခုအခါမွာ တပ္မေတာ္ပုိင္က သိမ္းထားတဲ့ ပုိေနတဲ့ ေျမေတြေတာင္ျပန္ေပးေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ အသုံးျပဳလို႔ ယခု ပိုေနတဲ့ ယာေျမေတြကို ျပန္ေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ၿခံ၀ိုင္းလည္း လုံး၀အခပ္မခံႏိုင္ပါဘူး။ ဒီကိစၥကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လက္မွတ္ထိုးၿပီး သက္ဆိုင္ရာကိုတင္ျပထားပါတယ္။ ဒီစာကို က်မတို႔ထံ မိတၱဴေပးထားတဲ့စာရိွပါတယ္။ ဒီစာအရ အထက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမက် မခ်င္း ၿခံ၀ိုင္းမခတ္ေစခ်င္ပါဘူး။ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္က ပိုေနတဲ့ က်မတို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ပိုင္ဆိုင္ၿပီး လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့တဲ့ ဒီယာေျမေတြကို ျပန္ေပးပါလို႔သာ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။´´ဟု ႏြားကူးရြာ ေတာင္သူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ အဆိုပါ ယာေျမသိမ္း ကိစၥအား မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ဘသိန္း ထံသုို႔ သြားေရာက္သတင္းယူရာတြင္ အထက္မွေျပာဆိုရန္ခြင့္ျပဳမွသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးမည္ဟု ေန႔လည္(၁)နာရီမွလာၾကရန္ မီဒီယာမ်ားကို (၂)ခါခ်ိန္းဆိုၿပီးမွ ေျဖၾကားပါသည္။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက သတင္းေထာက္မ်ားအား မေျဖဆိုခင္မွာ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးသတင္းစာဆရာအသင္း အတြင္းေရးမွဴးအား အမည္ အဘအမည္ ႏိုင္ငံႏိုင္သားအမွတ္ မ်ားကို ေမးျမန္း၍ စာရင္းမွတ္ယူသည္။ ၎ကိစၥကို ယူနတီ သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား တရားခံကဲ့သို႔ စစ္ေမးျခင္းကို မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယခုဤ သတင္းအား မေျဖဆိုခ်င္ရင္လည္း ေနႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယခု အမည္ အဘအမည္ ႏိုင္ငံသားနံပါတ္ ေျဖဆိုေပးသူမွာ က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေဒါသျဖင့္ေျပာဆို၍ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက အျခားသတင္းေထာက္ မ်ားကို ဆက္မေမးေတာ့ဘဲ ေတာင္းပန္ၿပီး ေျဖၾကားေပးပါသည္။ မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ `` ႏြားကူးရြာက ေတာင္သူေတြယခုလို လုပ္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္လုံး၀မသိပါ။ ယေန႔ရုံးပိတ္ရက္ မနက္က ဘုရားကို သြားေနတာပါ။ ယခုၿခံ၀န္းခတ္ဖို႔ကိစၥကို မႀကီးကန္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေျပာၾကား အသိေပးထားပါတယ္။ ယေန႔ ၿခံ၀ိုင္း မခတ္ေသးပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းက တိုင္းတာ သတ္မွတ္ေပးတဲ့အတိုင္း ေမ(၂၇)ရက္ေန႔မွာ ၿခံ၀န္းခတ္သြားမွာပါ။ က်ေနာ္က ဒီမေကြးပညာေရးေကာလိပ္ေက်ာင္း ကုိေရာက္လာတာ(၂) ႏွစ္သာရိွပါေသးတယ္။ ဒီယာေျမေတြကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ယာေျမ ဧက(၁၀၃)ဧကကို သက္ဆိုင္ရာကြင္းအမွတ္မ်ားနဲ႔ ေတာင္သူမ်ားထံကို သက္ဆိုင္ရာမွ အသိေပးစာထြက္ၿပီး ကာလေစ်း သင့္တင့္တဲ့ ေလွ်ာ္ေၾကးေတြေပးၿပီး မေကြးဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းအတြက္ဆိုၿပီး သိမ္းခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ထဲက အထက္ ပညာေရးဦးစီးဌာန အမိန္႔စာနဲ႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းခြင့္အမိန္႔ခ်ထားပါတယ္။ လူေနခြင့္(လန-၃၉)ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ေျမစာရင္းကရထားၿပီးပါၿပီ။ ဂရံေျမရရိွေရးအတြက္လညး္ သက္ဆိုင္ကို ဆက္လက္တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားပါတယ္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းက ပညာေရးေကာလိပ္ ျဖစ္ေနပါၿပီး။ မေကြးၿမိဳ႕ မွာ ေနာင္က်ရင္ ပညာေရးတကၠသိုလ္အထိ အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ အထက္လူႀကီးေတြက စိတ္၀င္စားေနၾကပါတယ္။ ယခု ေျမယာကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္လုပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အထက္အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ စီမံညႊန္းၾကားခ်က္အရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရတာပါ။ ယခုႏွစ္ဆိုရင္ အေဆာက္အဦးေတြ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ က်လာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အထက္က ဆုံးျဖတ္ေပးတဲ့အတိုင္း ျပန္ေပးလိုက္ဆိုရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေပးပါ့မယ္။ အထက္က ၿခံ၀ိုင္းခတ္ပါဆို လို႔ရိွရင္လည္း ေျမစာရင္းဌာနက သတ္မွတ္ေပးတဲ့အတိုင္း ခတ္ရပါ့မယ္။ ယခု ယာေျမကိစၥေတြကို ကၽြန္ေတာ့္သေဘာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အသက္(၆၀)ပါ၊ လူသားတစ္ေယာက္ပါ။ အရာရာမွာ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားထားပါတယ္။ အစိုးရ၀န္ထမ္းပါ။ အထက္က တာ၀န္ေပးတဲ့ အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ေနရပါတယ္ ´´။ ဟု မေကြးပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ဦးေအာင္ဘသိန္း က ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။
 

0 comments: