မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္အား တရားစြဲဆို ပထမအမႈ အား (၂)လ ခြဲ ေက်ာ္ၾကာအထိ တရားခံအား ဖမ္းဆီးျခင္းမရိွ ဟုသိရ ´´

`` အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ရြာပိုင္ရံပုံေငြမ်ားကို အလႊဲသုံစားျပဳသူ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္အား တရားစြဲဆို ပထမအမႈ အား (၂)လ ခြဲ ေက်ာ္ၾကာအထိ တရားခံအား ဖမ္းဆီးျခင္းမရိွ ဟုသိရ ´´ (ပထမ အမႈ)အား၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီ(၁၈)ေန႔ကလည္း ကမ္းရင္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္အား အစိုးရမူလတန္း ေက်ာင္းနာယက အဖြဲ႔၀င္ ဦးဖိုးဆိတ္က တရားလိုျပဳ၍ (ပ)၄၃/၂၀၁၃ ပုဒ္မ(၄၀၉) ျဖင့္ မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ၿပီး တရားစြဲဆိုထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမူလတန္းျပင္ဆင္ရန္ေငြက်ပ္(၂၁)သိန္းအား တရားခံဦးေအးျမင့္က ကိုယ္က်ဳိးအတြက္သုံးစြဲထား၍ တရားစြဲဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါအမႈကို ယေန႔ေမ(၁၂)ေန႔အထိ တရားခံအား ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း၊ တရားခံ ဦးေအးျမင့္အား လႊတ္ထားေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအမႈအတြက္ ပ်က္ျပားေစရန္ မတရားသက္ေသမ်ားကို ေငြေပး၍ စည္းရုံးျခင္း၊ အမွန္ထြက္ဆိုမည့္ ရြာသားသက္ေသမ်ားကို ၿခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခံေနရေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥအား မေကြးတိုင္းမွဴးႀကီးရုံး (၀၆၃-၂၈၀၈၈)ထံသို႔ မတ္လ(၂၂)ရက္ ေန႔က တိုင္ၾကားၿပီးအကူအညီ ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဘာမွ်မထူးျခားပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရဲစခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရိွထံ အႀကံေပးတင္ထား၍ ျပန္မက်ေသးေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးသို႔ အမႈတြဲ မတင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ဥပေဒရုံး အရာရိွထံသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းေသာ္လည္း အမႈေတြမ်ားေန၍ ၎အမႈအား ျပန္မခ်ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ယခု တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာ ျပန္ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒ အရာရိွ ဦးေက်ာ္လြင္ က ေျဖဆိုေၾကာင္း၊ ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဟာင္း ဦးေအးျမင့္အေနျဖင့္ ယခင္က ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္ယူစဥ္အခါက ရဲစခန္း ႏွင့္ တရားရုံးမ်ားကုိ အၿမဲ၀င္ထြက္ရင္းႏွီးသူ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ေက်းရြာပိုင္ အမ်ားပိုင္ေငြမ်ားအား လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္၍ သုံးစြဲေနႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ တရားခံအား ယေန႔အထိ မဖမ္းဆီးဘဲ အမႈကို ႏွစ္လခြဲေက်ာ္ခန္႔ ၾကာသည္အထိ အခ်ိန္ဆြဲေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာမွ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ စစ္ေဆး အေရးယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရိွလွ်င္ ဥကၠ႒ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရးေကာ္မတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ သို႔ တိုင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနပါေၾကာင္း ကမ္းရင္ေက်းရြာ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္း နာယက အဖြဲ႕၀င္ တရားလို ဦးဖိုးဆိတ္က ေမ(၁၂)ရက္ေန႔ တြင္ ေျပာသည္။ ဒုတိယအမႈ ကုိ ေမ(၁၀) ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဟာင္း ဦးေအးျမင့္အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ ဦးေက်ာ္ဇင္ က တရားလိုျပဳ၍ (ပ)၉၁/၂၀၁၃ ပုဒ္မ ၄၀၉ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ၿပီး (ဒုတိယ အမႈ) စတင္တရားစြဲဆို သည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္ သည္ ကမ္းရင္ေက်းရြာအား သူတာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္အခါက အစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္း မွ အလယ္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရေစႏိုင္ရန္ ကမ္းရင္ေက်းရြာပိုင္ အမ်ားပုိင္ရံပုံေငြမ်ားထဲမွ က်ပ္သိန္း(၈၀)ခန္႔ကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အလႊဲသုံးစားျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေငြမ်ားရရိွရန္ ကမ္းရင္ေက်းရြာသားမ်ားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေသာ ေျမႏုကၽြန္း(ကိုင္း) တာမ်ားကို တစ္ႏွစ္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္ျဖင့္ ေလလံတင္၍ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေသာ ေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါေလလံတင္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာရပ္မိ၊ရပ္ဖ(၅)ဦးတို႔ေရွ႕တြင္ေရာင္းခ်၍ စုစုေပါင္းရေငြက်ပ္ သိန္း(၈၀)ခန္႔အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္း ဦးေအးျမင့္က လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေမ(၁၀)ရက္ေန႔အထိ ၎ေငြမ်ားကို ေက်းရြာသို႔ စာရင္းမရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေဟာင္း ႏွင့္ အသစ္ လႊဲေျပာင္ခဲ့စဥ္မွာ ရေငြ/ သုံးေငြစာရင္းမ်ား၌ (စာရင္း လုံး၀ မေဖာ္ျပဘဲ) စာမ်က္ႏွာအလႊတ္ျဖင့္သာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္၍ လက္ခံရယူခဲ့ေၾကာင္း ကမ္းရင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္ ဦးေက်ာ္ဇင္ က ေျပာသည္။
 

0 comments: