``မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်ာစမ္းေက်းရြာ ေရရရိွေရးအတြက္ NLD(ဗဟို) မွ လာေရာက္၍လွဴးဒါန္း´´

ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျမလတ္ေဒသမ်ားတြင္ ေရရွားပါးမႈဒုကၡျဖစ္ၾကရသည္။ ယခုႏွစ္မွာ ေႏြဦးကာလ ေစာေစာစီးစီးအခ်ိန္မ်ားမွာ ေရကန္မ်ားခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေရတြင္းမ်ားခန္းေျခာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေရအလွဴရွင္ ဦးေအးကို+ေဒၚႏုႏုခင္ မိသားစုတို႔က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သန္ဘိုေက်းရြာအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း(၉၅)သိန္းအကုန္အက်ခံ၍ စက္ေရတြင္းလွဴဒါန္းေၾကာင္း၊ ယခု မေကြးၿမိဳ႕ ေဇယ်ာစမ္းေက်းရြာေရရရိွေရးအတြက္ NLD (ဗဟို)မွ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္(NLD)ရုံးတြင္ ေမ(၁၀)ရက္ေန႔က ေငြက်ပ္(၂၅)သိန္းကို အခမ္းအနားျဖင့္ လာေရာက္လွဴဒါန္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: