``ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့ေရနံေျမ(ဂရမ္)ေလွ်ာက္ထား၍ နယ္ေျမ(၁၄)ရပ္ကြက္ ျပည္သူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္စာတင္ ဧရာ၀တီျမစ္ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္းေရးအတြက္ ကမ္းနားရပ္ကြက္ (၄)ရပ္ကြက္ ဖယ္ရွားေပးရမည္ ဟုဆို´´

မေကြးတိုင္း ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ရိွ ေရနံေျမႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ နယ္ေျမ(၁၄)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းေဘးရိွ (၄)ရပ္ကြက္ တို႔တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လုပ္သားျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ပူပင္ေသာကေရာက္ေနၾကေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္း မွ ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ေျမစာရင္းဌာန ဦးပုိင္အမွတ္(၂၃) ကြင္းအမွတ္(၁၉၃) ဧက(၃၁)ဧကခန္႔ ရိွ အမွတ္(၁၄)ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ဦးပုိင္အမွတ္(၂၂-က) ကြင္းအမွတ္(၂၈) ဧက(၃၃)ဧကခန္႔ရိွ ေရႊတြင္းကုန္းရပ္ နယ္ေျမမ်ားကို ဦးေက်ာ္၀င္း (အေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ ျမန္မာ့ေရနံ) က ေျမဂရမ္အသစ္ေလွ်ာက္ထားရာ ၂၀၁၃ ခုဇြန္(၈)ရက္ေန႔မွာ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးက သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ကန္႔ကြက္လိုသူရိွပါက ဇြန္(၁၅)ရက္ေန႔အတြင္းကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ကပ္ေပးသည္သိရသည္။ ၎ကြင္းအမွတ္(၁၉၃) ယခင္ကာလတြင္ ဂရမ္သက္တန္း(၁၅)ႏွစ္ျဖင့္ (၁-၁-၁၉၄၇ မွ ၃၁-၁၂-၁၉၆၃) ႏွစ္အထိ (B.O.C) ကုမၼဏီအမည္ ဂရမ္ေပါက္သည္၊ ၎ႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ေရနံအမည္ျဖင့္ ယခုလူေနေသာရပ္ကြက္ေျမမ်ားကို လႊဲေျပာင္းယူခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ ေရနံေျမအျဖစ္အသုံးျပဳမရေသာ ေခ်ာက္ႀကိဳ ေခ်ာက္ၾကားမ်ားကို ျပဳျပင္၍ ေနခဲ့ၾကသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ႏွစ္ခန႔္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္ကသာ ျမန္မာ့ေရနံအမည္ျဖင့္သာ ဂရမ္ေလွ်ာက္ထားခဲ့လွ်င္ ယခုလိုျဖစ္မည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု လုပ္သားျပည္သူအမ်ား ေနထိုင္ေသာ ကြင္းအမွတ္(၁၉၃)ရိွ ရပ္ကြက္ေပါင္း(၉)ရပ္ကြက္ကို ႏိုင္ငံေျမခြန္မ်ားကို (၆)လ တစ္ႀကိမ္ အခြန္ေဆာင္၍ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ(၈)ေန႔က စာအမွတ္(၅/၄၃-၅၃/ ဦး) ၆ ျဖင့္ အဆိုပါရပ္ကြက္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာက တိုင္းတာခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလိုေနထိုင္ၿပီး လုပ္သားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ ဂရမ္ထုတ္ေပးျခင္းကို ေစာင္းဆိုင္းေနခဲ့ၾကပါေၾကာင္း ထိုအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္ထံ တင္ျပၿပီး ကန္႔ကြက္မႈျပဳၾကပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိး ဗုဒၵဘာသာမ်ားပီပီ ကိုယ္ျခင္းစာနာေပးၾကမည္ထင္ပါေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာ ႏွင့္ တိုင္ၾကားသူမ်ားက ေျပာဆိုေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွာ ေရနံေျမဂရမ္အတြက္ ဖယ္ေပးရမယ္ဆိုရင္ ရပ္ကြက္ေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ရိွ(၁၅)ရပ္ကြက္မွာ ရပ္ကြက္(၁)ခုသာ လြတ္လိမ့္မယ္။ အဲဒါအျပင္ ယခု ဧရာ၀တီျဖစ္ လွပေအာင္ ျပဳျပင္ထိမ္းသိမ္း ဖို႔ ဆိုၿပီး ကမ္းနားမွာရိွတဲ့ ရပ္ကြက္(၄)ခုမွာလဲ ေရတက္ခ်ိန္မွာ ေရျမဳပ္တဲ့ေနရာေတြအထိ တိုင္းတာေနတယ္။ ေရျမဳပ္တဲ့ေနရာ ရပ္ကြက္ေတြကိုလည္း ဖယ္ေပးဖို႔သက္ဆိုင္ရာက စီစဥ္ေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕လုံးနီးပါးေလာက္ ေျပာင္းေပးရမလိုျဖစ္ေနပါၿပီ..။ ကၽြန္ေတာ့္ သေဘာထား ကေတာ့ လက္ရိွေနၾကတဲ့ လုပ္သားျပည္သူေတြနဲ႔ ညွိႏိႈင္းၿပီး ေနစရာေတြအစားထိုးေပးဖို႔ အဲ အစားေပးဖို႔ေနရာဆိုတာ ကလည္း ေခ်ာက္မွာ ေတာ္ေတာ္ အခက္အခဲရိွပါ့မယ္။ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕အ၀င္က မိုလာရြာေနရာအထိ ေျပာင္းေပးမယ္ဆိုရင္လည္း လက္ရိွေနတဲ့ ေနရာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကြာေ၀းမယ္။ သီးျခားရပ္ကြက္ေနရာခ်ထားေပးရင္ သြားေရးလာေရး ေနေရးထိုင္ေရးေတြ အတြက္ နဲ႔ ေရမီး ျပည့္ျပည့္စုံစုံျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ေပးရမယ္။ ေနာက္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ဖို႔ ေစ်းသစ္ နဲ႔ ပညာေရးအတြက္ စာသင္ေက်ာင္းေတြ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးရုံေဆးခန္းေတြ ကအစ ေသေသခ်ာခ်ာ စနစ္တက် စီစဥ္ေပးရမယ္။ ဒီလိုစီစဥ္ေပးရာမွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ေနရာခ်ထားမဲ့သူေတြ နဲ႔ အမ်ားျပည္သူေတြကို အေၾကအလည္သေဘာထား ယူၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အမ်ားျပည္သူေတြသိေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရမယ္။ ယခုလို ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြက အစစအရာရာတက္ စား၀တ္ေနေရးေတြ ၾကပ္တည္းေနတဲ့အခါမွာ ဒီလိုႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ မစီစဥ္သင့္ဘူးထင္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူေတြကို ေၾကနပ္ေအာင္ ညွိႏိႈင္းၿပီး ေျပလည္ေအာင္မေဆာင္ရြက္ၾကဘဲနဲ႔ အထက္က အမိန္႔အတိုင္းလုပ္ၾကရင္ ဆူပူအုံၾကြမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရိွအေနအထားအတိုင္း ပိုေနၿမဲက်ားေနၾကထားၿပီး ပိုဆိုးမသြားေအာင္ ထိမ္းသိမ္းၿပီး ေမွးထားသင့္တယ္ လို႔ထင္ပါတယ္..´´ဟု ဇြန္(၁၆)ရက္ေန႔မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သိန္းက သူ႕၏ သေဘာထားကို ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ အဆိုပါကိစၥမ်ားအတြက္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေန၀င္းသည္ ဇြန္(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရးရုံး သို႔ေရာက္ရိွလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာေရနံေျမဂရမ္အသစ္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ကန္႔ကြက္ၾကေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ စုစုေပါင္း(၁၅)ဦး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးခန္း၌ ေတြ႕ဆုံ၍ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရိွေနထိုင္ေသာ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ၾကရန္၊ ေနအိမ္မ်ား ဖယ္ရွားျခင္းအတြက္ ၿမိဳ႕နယ္/ခရိုင္/တိုင္းေဒသႀကီးအေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခိုင္းလို႔ မရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ေရနံဌာနကလည္း ဖယ္ရွားခိုင္းလို႔မရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဆင့္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖင့္သာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရိွ ေရနံေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ေနအိမ္စာရင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတင္ျပထားၿပီး ေနာက္ထပ္ေနအိမ္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး က ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။
 

0 comments: