``ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေဘးအႏၱရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသင္တန္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ဖြင့္လွစ္´´

(ဒီသင္တန္းမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေယာေခ်ာင္း၊ေက်ာေခ်ာင္း ေရႀကီးမႈကို လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးေဟာ္တယ္တြင္ ဇြန္(၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္မွာ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳေဘးအႏၱရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားသင္တန္းဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါသင္တန္းကို စင္ကာပူႏိုင္ငံ လျခမ္းနီ(ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီအဖြဲဲ႕) မွ စပြန္ဆာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ေဘးဒုကၡစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒႀကီးၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕တို႔မွ ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္က်င္းပေၾကာင္း၊ Community Based Disaster Risk Management Facilitator Course ထိုသင္တန္းကို ဇြန္(၃)ရက္ေန႔မွ ဇြန္(၉)ရက္ေန႔အထိ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၄း၃၀)နာရီအထိ (၇)ရက္ပို႔ခ်မည္သိရသည္။ သင္တန္းသားမ်ားမွာ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳနယ္ ေက်းရြာမ်ားမွ(၁၅)ဦး၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာမ်ားမွ(၁၅)ဦး စုစုေပါင္းသင္တန္းသား(၃၀)ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ သင္တန္းဆရာမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ေဘးဒုကၡစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန ဒုတိယ ဌာနမွဴး ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊ ႏွင့္ သင္တန္းမွဴး(၄)ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါသင္တန္းကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္း တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး သင္တန္းသား ႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ စုစုေပါင္း(၅၀)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ယခုလို သင္တန္းမ်ားကို၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္(၄)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျခားတိုင္း ႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တစ္ႀကိမ္စီသာ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ရေသးေၾကာင္း၊ အဆိုပါသင္ တန္းမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေယာေခ်ာင္း၊ေက်ာေခ်ာင္း ေရႀကီး၍ သာဘာ၀ ေရေဘးဒုကၡက်ေရာက္ခဲ့စဥ္မွာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကူညီၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း ဒုတိယ ဌာမွဴး ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊမွ ျမန္မာပို႔စ္ ကို ေျပာသည္။
 

0 comments: