``ဆိပ္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္လူထု၏ ပ႒ာန္း ႏွင့္ဆြမ္းဆန္းစိမ္းေလာင္ပြဲကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ က ဦးေဆာင္သည္ဟု မမွန္သတင္းထည့္ ဟုဆို´´

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ထုတ္ေ၀တဲ့ ဂ်ာနယ္တစ္ေဆာင္မွာ ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ (ဆိပ္ျဖဴ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ပ႒ာန္းေအာင္ပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္လွဴပြဲ) ေခါင္းစည္းျဖင့္ (ေလးေမာင္-ဆိပ္ျဖဴ) သတင္းေထာက္က ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တစ္ခုတည္းက်င္းပါတာ လုံး၀မဟုတ္ပါ။ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ လုပ္သားျပည္သူအမ်ား၏ စုေပါင္း လွဴဒါန္းေသာ ဒါနပြဲႀကီးျဖစ္ပါသည္။ (၁၃-၅-၂၀၁၃) ေန႔စြဲျဖင့္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးရုံးစာျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ ပ႒ာန္းရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္လွဴပြဲ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕ထားေသာ စာကိုၾကည့္လွ်င္ အေျဖကရွင္းပါလိမ့္မည္..၊ (ရြာသားအလွဴ သူႀကီးေကာင္းမႈ) စကားပုံထက္ ပိုဆိုးရြားၿပီး တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးက ျပည္သူလူထု၏အလွဴကို (ျပည္ခိုင္းၿဖိဳးပါတီ) အမည္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ အလွဴရွင္နာမည္ခံထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ဇြန္(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မွ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးက ျမန္္မာပို႔စ္ သု႔ိ လာေရာက္၍ ေျပာသည္။
 

0 comments: