``ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ပြဲ အျဖစ္ မေကြးၿမိဳ႕ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႔အစည္း လူမႈကြန္ယက္ က ေဆးလွဴဒါန္း´´

ဇြန္္(၁၉)ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ေန႔လည္(၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေဒါင္ေနေက်းရြာအုပ္စု အင္တိုင္းႀကီးေက်းရြာ သို႔ မေကြးၿမိဳ႕ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႔အစည္းလူမႈကြန္ယက္မွ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း(၅၀)ခန္႔ သြားေရာက္၍ ႏိုင္ငံျခား ေဆးမ်ား (၄)သိန္းက်ပ္ခန္႔ကို လွဴဒါန္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ထိုပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေနပြဲ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပလွဴဒါန္းေၾကာင္း၊ အင္တိုင္ႀကီးရြာ ပရဟိတ(အခမဲ့) စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ တြဲဘက္၍ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေက်းရြာေဆးေပးခန္းတြင္ အင္တိုင္ႀကီးေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး(ရြာခြဲတာ၀န္ခံ) ဦးသာေအး က လက္ခံရယူၾကသည္။ ၎ ေက်းရြာမွ မေကြးၿမိဳ႕ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႔အစည္း လူမႈကြန္ယက္ သို႔ ႀကိဳတင္၍ ကမ္းလွမ္းအကူ အညီေတာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမြးေႏြးပြဲအလွဴအျဖစ္ အေမစု၏ ဆႏၵအတိုင္း အမွန္တကယ္ ရွားပါးလိုအပ္ေနေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားရဲ႕ က်မ္းမာေရးအတြက္ ထိေရာက္ေအာင္လာေရာက္၍ လွဴဒါန္းေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႔အစည္း လူမႈကြန္ယက္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေဌး၀င္း က ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။
 

0 comments: