``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာန မွ ႀကီးမွဴး၍ ေကာက္ကြက္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦးစာရင္းတင္ျခင္း သင္တန္းဖြင့္´´

မေကြးၿမိဳ႕ အထက(၁)ေက်ာင္း၊ ပန္းေဟ၀န္ခန္းမတြင္ ေမ(၂၉)ရက္ မွ ေမ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာန မွ ႀကီးမွဴး၍ ေကာက္ကြက္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ အေဆာက္အဦးစာရင္း တင္ျခင္း သင္တန္းဖြင့္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါသင္တန္းမွာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူတြင္ စာရင္းေကာက္ယူၾကမည့္ ပညာေရးဌာနမွ ဆရာမ်ား လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ သက္ဆိုင္ရာ (လ.၀.က)မွ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ နယ္ေျမတာ၀န္ခံမ်ားက ေကာက္ကြက္မ်ားဖြဲ႕စည္းေပးျခင္း၊ အေဆာက္အဦးေျမပုံမ်ားကို မွန္ကန္တိက်ေအာင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေရးသားေပးႏိုင္ေစရန္ အတြက္ သင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ သင္တန္းအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ဦးထြန္းေ၀ အမွာစကားေျပာၾကားဖြင့္လွစ္၍ သင္တန္းမွဴးမ်ားအျဖစ္ မေကြးခရိုင္(လ.၀.က) ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ခရိုင္ဦးစီးဌာနမွဴးမ်ား မွ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေၾကာင္း၊ သင္တန္းသူ သင္တန္းသားမ်ားမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ တိုင္းရုံး၊ ခရိုင္ရုံးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးမ်ားမွ (လ.၀.က) တိုက္နယ္မွဴးမ်ား(၂၅၂)ဦးတက္ေရာက္ၾက ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း၌ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးေၾကာင္း တိုင္းဦးစီးမွဴး ဦးထြန္းေ၀ မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။
 

0 comments: