``မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္(ေရႊျပည္သာ) အရွင္ဇ၀န၏ တရားစာအုပ္မ်ားမွ ေမးခြန္းျဖင့္ စာေမးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ ပ.ဒု.တ ဆုမ်ား(၃-၂-၁)သိန္း ဟုသိရ´´

ဇြန္(၁)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း မေကြးတိုင္းေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္းေက်ာင္း ႏွင့္ မဂၤလာရန္ေအာင္ေက်ာင္းတြင္ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္(ေရႊျပည္သာ) အရွင္ဇ၀န၏ တရားစာအုပ္မ်ားမွ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကရသည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ စိတ္ပါ၀င္စားၾကေသာ တကၠသိုလ္ေပါင္းစုံ၊ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မူလတန္းေက်ာင္းသား လူငယ္ ေမာင္မယ္မ်ားကို အသက္(၁၄)ႏွစ္၏အထက္ အႀကီးတန္း ႏွင့္ အသက္(၁၄)ႏွစ္၏ေအာက္ အငယ္တန္းဟု ခြဲျခားေျဖဆိုရေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါစာေမးပြဲမ်ားကို မေကြးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီးသင္တန္း ဆရာေတာ္၊ မဂၤလာရန္ေအာင္ ဆရာေတာ္၊ ၀ါးဂြမ္းေက်းရြာ (ဘက)ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဆရာေတာ္၊ ေတာင္တြင္းၿမိဳ႕မွဆရာေတာ္စသည့္ သံဃာမ်ားအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍ မေကြးၿမိဳ႕ ေရႊေရာင္လက္မ်ား ပရဟိတ လူမႈအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕၊ ျဖဴစင္ အခမဲ့ေဆးခန္း ပရဟိတအဖြဲ႕၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ(မေကြး) အဖြဲ႕တို႔ က ကူညီပံ႔ပုိး ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ဟုသိရသည္။ မေကြးၿမိဳ႕ မေကြးတိုင္းေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး သင္တန္းေက်ာင္း ၌ ဇြန္(၁)ရက္ေန႔ စေနေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ ေန႔(၁၂)နာရီအထိ စာေမးပြဲမွာ (၁၄)ႏွစ္အထက္ လူငယ္မ်ားကို ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န ေရးသားေသာ (၁)အရႈံးမရိွေသာဒႆန (၂) ေမတၱာျဖင့္စီးပြားရွာျခင္း စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ထဲမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရန္ တစ္လခန္႔ ၾကိဳတင္၍ အသိေပးေၾကျငာထားသည္။ ေျဖဆိုရန္ေလွ်ာက္ထားသူ(၅၇၀)ဦး မွ လာေရာက္ေျဖဆိုသူ(၃၄၄)ဦး ေျဖဆိုေၾကာင္းသိရသည္။ အလားတူ ဇြန္(၁)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ မဂၤလာရန္ေအာင္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ (၁၄) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န ေရးသားေသာ (၁)သရဏဂုံအစြမ္း အံ့မခန္း ျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ား (၂) သီလအစြမ္း အံ့မခန္း စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ထဲမွ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုၾကရန္ တစ္လခန္႔ ႀကိဳတင္၍ အသိေပး ေၾကျငာထားသည္။ ေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း(၅၆၉)ဦးမွ လာေရာက္ေျဖဆိုသူ (၄၂၀)ဦးေျဖဆိုေၾကာင္းသိရသည္။ အေျဖလႊာမ်ားအားလုံးကို ဇြန္(၂)ရက္ မွ (၃)ရက္ေန႔အထိ စစ္ေဆး၍ ဇြန္(၄)ရက္ေန႔တြင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ စာရင္းကုိ ေၾကျငာမည္ဟုသိရသည္။ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္သူမ်ားကို အႀကီးတန္းႏွင့္ အငယ္တန္း အုပ္စု(၂)စုအတြက္ ဆုမ်ားကို သီးျခားစီခ်ီးျမွင့္၍ ဆုေငြမ်ားကို အတူတူသတ္မွတ္ေပးမည္ဆို၏။ ပထမ ဆု ေငြက်ပ္(၃)သိန္း၊ ဒုတိယဆု (၂)သိန္း၊ တတိယဆု(၁)သိန္း၊ အထူးဆု (၃)ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္(၁၀)ဆု ႏွင့္ အထူးဆု (၂)ေသာင္းက်ပ္ျဖင့္(၁၀)ဆု ေပးမည္ဟုသိရသည္။ အဆိုပါဆုရသူ လူငယ္မ်ားကို (၉-၆-၂၀၁၃) ေန႔မွာ မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ေရႊျပည္သာ ေမတၱာရွင္ဆရာေတာ္((ေရႊျပည္သာ) အရွင္ဇ၀န ကုိယ္တိုင္ ၾကြေရာက္၍ ဆုမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆုရရိွသူ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ားအားလုံးသည္ (၉-၆-၂၀၁၃) ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး သင္တန္းေက်ာင္းမွာအခန္းအနားက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ ဖိတ္စာမ်ားျဖင့္ ထပ္မံဖိတ္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ ေရႊေရာင္လက္မ်ား ပရဟိတ လူမႈအက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕မွ ဦးတိုး (ဖုန္း-၀၉-၅၃၄၀၆၃၁) က ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။
 

0 comments: