``မေကြးခရိုင္ NLD ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီက ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ မဲ အႏိုင္ရေအာင္ စည္းရုံးမည္ ဟု ဥကၠ႒ က ေၾကြးေၾကာ္´´

``မေကြးခရိုင္ NLD ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီက ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ မဲ အႏိုင္ရေအာင္ စည္းရုံးမည္ ဟု ဥကၠ႒ က ေၾကြးေၾကာ္´´ ( ပါတီ၀င္ကတ္ = စမတ္ကတ္)မ်ား ထုတ္မေသးႏိုင္ေသး။ ပါတီ၀င္မ်ားထံမွ ေငြတစ္ရာကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကရ) မေကြးၿမိဳ႕ မဲထီလမ္း ျမင္သာရပ္ကြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္ ဇြန္(၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)မွ ေန႔(၁၂း၃၀)နာရီအခ်ိန္မွာ မေကြးခရိုင္ NLD ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံပြဲ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။ အစည္းအေ၀း မစမီ မေကြးခရိုင္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေသာင္း ႏွင့္ ျမန္မာပို႔စ္ ေတြ႕ဆုံသည္။ `` မေကြးခရိုင္NLD ပါတီ နဲ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးအပါ၀င္ ျမန္မာျပည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပါတီ၀င္ေတြရဲ႕ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ အႏိုင္ရေရးသာ အဓိကထားၿပီးခ်မွတ္ထားပါတယ္၊ ပါတီ၀င္တိုင္းက စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူလူထု က ၈၀% ေထာက္ခံေနရင္ေတာင္ ရာႏႈန္းျပည့္ေထာက္ခံေအာင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ တဲ့အထိ မဲ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရိွေအာင္ စည္းရုံးေနၾကပါတယ္။´´ ဟု မေကြးခရိုင္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေသာင္း က ျမန္မာပို႔စ္ ကိုေျပာသည္။ အဆိုပါ NLD မေကြးခရိုင္ေတြ႕ဆုံပြဲ၌ (၁၅)ဦးတက္ေရာက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္(၃)ခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္(၃)ခ်က္ခ်မွတ္သည္။ ပါတီ၀င္ကတ္(စမတ္ကတ္) အသစ္မ်ား အျမန္ရရိွႏိုင္ရန္ စက္၀ယ္ယူေရးကိစၥ ကို မေကြးတိုင္းNLD ပါတီသု႔ိတင္ျပရန္၊ မေကြးတိုင္းရုံးမွ တဆင့္ ဗဟိုသို႔ ဆက္လက္တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းNLD ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္ မွ ေျပာသည္။ NLD မေကြးခရိုင္ နာယက ၏ ေဆြးေႏြးခ်က္အရ ခရိုင္အစည္းအေ၀းကို တစ္လတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံရန္ ဆုံးျဖတ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ခရိုင္ေတြ႕ဆုံပြဲကို ဇူလိုင္(၁၄)ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမည္၊ ခရိုင္တြင္းရိွ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ မ်ားကိုပါ မက်န္ေအာင္ဖိတ္ၾကားရန္၊ ယခု ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း တြင္ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားရန္ ပ်က္ကြက္၍ မေကြးခရိုင္ ဒု ဥကၠ႒ က ေတာင္းပန္ေျပာၾကားသည္။ မေကြးခရိုင္ ဥကၠ႒ က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး မဲႏိုင္ေရးအတြက္ နယ္ေျမမ်ားသို႔ ၿပဲၿပဲစင္ေအာင္ ကြင္းဆင္း၍ စည္းရုံးမည္ဟု ဆို၏။ ထို႔ေနာက္ ပါတီ၀င္မ်ားထံ ေငြက်ပ္တစ္ရာ ေကာက္ခံရာ၌ ပါတီ၀င္မ်ားက မေပးခ်င္တာမဟုတ္ေၾကာင္း မေပးျဖစ္ေသးတာျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခံတဲ့ သူကလည္း မေကာက္ခံတာ မဟုတ္ဘဲ မေကာက္ျဖစ္ေသးတာျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီတြင္းစည္းရုံးေရးအတြက္ အေသးစိတ္မ်ား ကို မေကြးခရိုင္ ဥကၠ႒ ကေျပာၾကားသြားေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: