``မေကြးတကၠသိုလ္ RC သုံးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ (၃)ေဆာင္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ´´

ဇြန္(၂၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၈)နာရီတြင္ ေရႊေတာင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ လက္ေအာက္ရိွ High Tech Concrete Technology Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ေသာ မေကြးတကၠသိုလ္ RC သုံးထပ္ေဆာင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ ေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါေဆာက္အဦး(၃)ေဆာင္ကုိ (၁၅-၁၀-၂၀၁၂) ေန႔မွစတင္ေဆာက္လုပ္၍ (၃၁-၃-၂၀၁၃)ေန႔တြင္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေၾကာင္း၊ အဆိုုပါ RC သုံးထပ္ေဆာင္ (၃)ေဆာင္ကို ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း (၁၉၁၅၀)သိန္း ျဖင့္တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ RC သုံးထပ္ေဆာင္ တစ္ေဆာင္လွ်င္ အလွ်ားေပ(၁၉၂)၊ အနံေပ(၃၈)ေပ၊ ေျမညီထပ္အျမင့္ေပ(၁၂.၆)၊ ပထမထပ္အျမင့္ေပ(၁၂)၊ ဒုတိယထပ္အျမင့္ေပ(၁၁.၆) ရိွေၾကာင္း၊ အေဆာက္အဦးမ်ား၏ အမ်ဳိးအစား( 3 Storey RC Building) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စုံစမ္းသိရိွရသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသုိ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ မေကြးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ ႏွင့္ နည္းျပဆရာ ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား စုစုေပါင္း(၁၀၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္ၿပီး မေကြးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးေက်ာ္၊ ေရႊေတာင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ ဥကၠ႒ ဦးအုိက္ထြန္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးေစာ၀င္းေမာင္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သီရိပ်ံခ်ီ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ ႏွင့္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္မင္းတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးေၾကာင္း၊ အထူးဧည္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံျခားသံအမတ္ႀကီးမ်ား(၆)ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါသံအမတ္ႀကီးမ်ားမွာ (Egypt)အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr Hany Riao Moawad ၊ (China)တရုပ္သံအမတ္ႀကီး H.E Mr Yang Hou Lan ၊ (Vietnam)ဗီယက္နံသံအမတ္ႀကီး H.E Mr Pham Thanh Dung ၊ (Laos)လာအိုႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Mr Nilahath SAYATATH ၊ (Cambodia)ကံေမၻဒီယားႏို္င္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Mr Sieng Bunvuth ၊ (Bangladesh)ဘင္းဂလားဒစ္ ႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E Mr Maj Gen Anup ၊ တို႔တက္ေရာက္ေလ႔လာေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ စုံစမ္းသိရိွရသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: