``ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(UMFCCI) ရန္ကုန္ ေရြးခ်ယ္ပြဲ တြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ကို တက္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရ ဟုဆို´´

ဇြန္(၁၈)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီ မွ(၃း၄၅)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕ သုခိတာလမ္း ရန္ပယ္ရပ္ကြက္ရိွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းရုံးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္(၁၉)ဦးျဖင့္ က်င္းပေသာ အစည္း အေ၀းသုို႔ ျမန္မာပို႔စ္ က တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀း၌ အဓိက ေဆြးေႏြးခ်က္မွာ ဇြန္(၁၄)ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(UMFCCI)ရန္ကုန္ အလုပ္အမႈေဆာင္ အသစ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ကို ႀကိဳတင္ဖိတ္ၾကားထား ေသာ္လည္း အစည္းအေ၀းသို႔ ေရာက္ရိွခ်ိန္၌ တက္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ခံရေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေနလင္းေအာင္ မွေျပာပါသည္။ `` ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇြန္(၁၁)ရက္ေန႔က အလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေ၀းလုပ္ၿပီး (UMFCCI) ရန္ကုန္ ေရြးခ်ယ္ပြဲအတြက္ ဒီအသင္းရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းက ဆုံးျဖတ္ခ်က္စာကိုလည္း ရန္ကုန္ (UMFCCI)ရုံးသို႔ ႀကိဳတင္စာပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဇြန္(၁၃)၇က္ေန႔မွာ ရန္ကုန္သို႔ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကားေပၚမွာ ရန္ကုန္(UMFCCI)က ဖုန္းဆက္ပါတယ္။ ယခင္ မေကြးတိုင္းက ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွျမင့္ နာမည္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါၿပီ ခင္ဗ်ားတို႔ အစည္းအေ၀းတက္ဖို႔အတြက္ တည္းခိုေနထိုင္ေရးကစၿပီး စီစဥ္ေပးထားပါတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဇြန္(၁၄)ရက္နံနက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ အစည္းအေ၀းတက္ခြင့္မေပးေတာ့ပါဘူး။ မေကြးၿမိဳ႕မွာ ကုန္သည္ႀကီးအသင္းဟာ အဖြဲ႕၀င္ (၄၀၀)ဦး ေက်ာ္နဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အထင္ကရ အဖြဲအစည္းႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ာအသင္း ဥကၠ႒ ဘႀကီးထြန္းဆိုင္တို႔က ေၾကနပ္စြာနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယခု ၿမိဳ႕နယ္ကုန္သည္အသင္း လူငယ္အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကစၿပီး အမ်ားဆႏၵနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္္(UMFCCI)က ယခင္ လူေဟာင္း ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွျမင့္ (တိုင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အဖြဲ႕၀င္) ကိုသာ အတည္ျပဳေပးပါတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ျငင္းပယ္လိုက္ပါတယ္။ မေကြးၿမိဳ႕အေနနဲ႕ အေတာ္ကို သိကၡာက်ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ မေကြးတိုင္း ဥကၠ႒ ဘႀကီးဦးထြန္းဆိုင္ကိုလည္း အက်ဳိးအေၾကာင္းေျပာျပၿပီး အကူအညီေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ဘႀကီးထြန္းဆိုင္ က ဇြန္(၁၁)ရက္ေန႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ေပးထားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္စာကုိ လုံး၀ သေဘာမတူခဲ့ပါဘူး။ တိုင္းက ကန္႔ကြက္တားဆီးလိုက္လို႔ ဒီစာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ထံ (UMFCCI) ရန္ကုန္ရုံးက ျပန္ေပးတဲ့အဆင့္အထိ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္း/ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြက္ (UMFCCI)ရန္ကုန္သို႔ ညီေနာင္ အသင္း ကုိယ္စားလွယ္ရရိွေရးဆိုၿပီး ႔ စည္းစည္းလုံးလုံး ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ ျပတ္ျပတ္သားသားနဲ ႔အစည္းအေ၀းလုပ္ရတာပါ။´´ ဟု ဥကၠ႒ ဦးေနလင္းေအာင္ မွေျပာပါသည္။ `` မေကြးတိုင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စၿပီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဆိုၿပီး လူငယ္ေတြကို ဖြဲ႕စည္းခိုင္းခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းအသင္းက သာေရးနာေရး လူမႈေရးကိစၥေလာက္သာ ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ဘာမွ် လုပ္ကိုင္ကူညီေပးခဲ့တာ မရိွပါဘူး။ ဘာမွ်လည္း လႊဲေျပာင္းမေပးခဲ့ေသးပါဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွခဲ့ၾကပါဘူး။ တိုင္းအလုပ္ အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀း ဆိုၿပီးလည္း တစ္ခါမွကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုဖိတ္ၾကားျခင္း မရိွခဲ့ပါဘူး။ တိုင္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းကို အသင္းသားေတြဆႏၵနဲ႔ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ယခင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ကုန္သည္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဘႀကီးဦးထြန္းဆိုင္တုိ႔အဖြဲက နားခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဆိုၿပီး သူ႔တို႔ဘာသာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတာပါ။ တိုင္းအသင္းနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္အသင္း ထိေတြ႔မႈ ေတြ႕ဆုံမႈမရိွခဲ့ၾကလို႔ ဒီလိုျဖစ္သြားရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔အစည္းအေ၀းမွာ ေဆြးေႏြးခ်က္(၄)ခ်က္ကို အမ်ားဆႏၵအရသေဘာတူၾကရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးၾကပါ…´´။ ဟု အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေက်ာ္က အမႈေဆာင္မ်ား၏ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ေျပာဆိုၿပီး အစည္အေ၀းဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အတည္ျပဳၾကပါသည္… (တစ္) ၿမိဳ႕နယ္အသင္း၏ မွတ္ပုံတင္ကုိ ျပန္လည္ရယူ ထိမ္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။ (ႏွစ္) (UMFCCI) ရန္ကုန္ရုံးမွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အသင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေအာင္ တိုင္းအသင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ (သုံး) ၿမိဳ႕နယ္အသင္းရုံး ေျမဂရမ္ႏွင့္ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို တရား၀င္လႊဲေျပာင္းရယူႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္။ (ေလး) လစ္လပ္သြားေသာ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ အမႈေဆာင္ တစ္ဦး ေနရာအစား ဦးေဇာ္မင္း ကို (ယာယီ) ေရြးခ်ယ္ထားရန္ ဟု အခမ္းအနားမွဴး၏ ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းခ်က္ကို သတင္းရရိွခဲ့သည္။
 

0 comments: