``မိုးနည္းေရရွားေဒသ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးကို ဖ်က္ဆီးေနေသာ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္တြင္းက ` မ်ဳိးဇင္ဇာ´ ရွားေစးခ်က္စက္ရုံကို ပိတ္သိမ္းေပးရန္္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ´´

ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္သည္ မိုးနည္းေရရွားေဒသတြင္းက ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၁ မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း မိုရြာရက္(၂၈)ရက္ျဖစ္ၿပီး မိုးေရခ်ိန္လက္မ(၁၇.၅၂)သာရိွခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ေနာက္ ၁၉၉၉ မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ(၁၄)ႏွစ္အတြင္း မိုးရြာရက္(၃၆)ရက္ ရိွၿပီး မိုးေရခ်ိန္လက္မ(၂၂.၇၅)သာရိွခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမိုးေလ၀သ ဌာန မွ စုံစမ္းရရိွသည္ဆို၏။ ထိုကဲ့သုို႔ မိုးနည္းေရရွာေဒသအတြင္း၌ ေခ်ာင္းတိမ္မ်ားတြင္ ရွားပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ေလ႔ရိွေၾကာင္း၊ အဆိုပါရွားပင္မ်ားသည္ ေတာင္သူသုံးပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ လွည္းအိမ္၊ ထြန္တုံး၊ ထြန္တန္၊ ထြန္သြား၊ ထယ္ေဘာင္မ်ား အျဖစ္ ရွားပင္၏ ကုိင္းခြဲ ကိုင္းတက္မ်ားကေန ျပဳလုပ္၍ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အထူးအားကိုး အသုံးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံေတာင္သူတစ္ဦးက ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၌` မ်ဳိးဇင္ဇာ´ကုမၸဏီ ကို ရွားေစးခ်က္စက္ရုံတည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစက္ရုံ၏လည္ပတ္မႈမွာ တစ္လလွ်င္(၂၅)ရက္ လည္ပတ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္(၈)လ စက္လည္ပတ္ေၾကာင္း၊ တစ္ရက္လွ်င္ ရွားကုန္ၾကမ္းပိႆာခ်ိန္(၂၀၀)ခန္႔ (သုံးပိုင္း တစ္ပိုင္း)တန္ခ်ိန္ႏႈန္းျဖင့္ (၂၅)ရက္တလစာကုန္ၾကမ္း ရွား(၈)တန္အသုံးျပဳလွ်င္ (၈)လစာ တစ္ႏွစ္ကုန္ၾကမ္း (၆၄)တန္ အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္္ထိ (၁၄)ႏွစ္စာဆိုလွ်င္ ရွားတန္ခ်ိန္(၉၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ အသုံးျပဳ၍ ကုန္ဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ အပူပုိင္းေဒသတြင္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အထူးအားကိုး အားထားမႈ ျပဳေနရေသာ ရွားပင္မ်ားကို မ်ဳိးဇင္ဇာ ရွားေစးခ်က္စက္ရုံက ဆက္လက္ၿပီး ႀကိတ္ခြဲေနလွ်င္ နယ္ေျမခံ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား မွာ (ႏူရာ ၀ဲစြဲ၊ လဲရာသူခိုးေထာင္း) ဆိုသလို ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ရွားခ်က္စက္ရုံကို ပိတ္သိမ္းေပး ေစလိုေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ေတာင္းဆိုၾက၏။ ထိုကိစၥကို ကၽြန္ေတာ္၏ မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားက ေတာင္းဆို၍ တင္ျပလာသျဖင့္ ဇူလိုင္(၄)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္စိုးက ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။
 

0 comments: