``မေကြးတိုင္း NDF ပါတီလစဥ္အစည္းအေ၀း ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NDF ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္´´

``မေကြးတိုင္း NDF ပါတီလစဥ္အစည္းအေ၀း ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NDF ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္´´ (မေကြးၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္း၀င္ ႏွစ္ဦး ဥကၠ႒ တာ၀န္ေနရာမ်ား ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ယခင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း က ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ခ်က္ခ်င္းႏႈတ္ထြက္မည္ဆို) မေကြးၿမိဳ႕ ရြာသစ္ရပ္ကြက္ ၁၉ လမ္း အမွတ္(၃၀၂) ရိွ မေကြးတိုင္း/ၿမိဳ႕နယ္ NDF ပါတီရုံးတြင္ ဇူလိုင္(၂၇)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီမွ ေန႔(၁၂း၃၀) အထိ မေကြးတိုင္း NDF ပါတီလစဥ္အစည္းအေ၀း ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ NDF ပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါ NDF ပါတီေရြးခ်ယ္ပြဲသို႔ စုစုေပါင္းတက္ေရာက္သူ(၃၅)ဦးခန္႔တက္ေရာက္၍ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စုေဆာင္းထားဆဲ ပါတီ၀င္အင္အား(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ရိွေၾကာင္း၊ မေကြးတိုင္းNDF ပါတီအလုပ္ အမႈေဆာင္(၁၅) ဦးမွ (၁၀)ဦး တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ၎ NDF တိုင္းအမႈေဆာင္တြင္ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဖ က ဦးေဆာင္၍ ေရြးခ်ယ္ပြဲေကာ္မရွင္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း၊ ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေအး (စာေရးဆရာ၀င္းႏြယ္-သစ္ေတာ) ႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠ႒(၂) ဦးခင္ေမာင္တိုး(စာေရးဆရာ ျမန္မာျပည္ ဆရာဟိန္း) ၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦး၀င္း ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္(၁၃)ဦးတို႔ကို အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳေၾကာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္NDF ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးမ်ဳိးေအး (၀င္းႏြယ္-သစ္ေတာ) မွ ပါတီ၀င္အင္အား ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ရေအာင္ စုေဆာင္းေပးမည္ဟု ေျပာဆိုသည္ကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း အခမ္းအနားမႈး ဦးေအးမင္းထြန္း(မေကြးတိုင္းEC) က ေၾကျငာသည္။ ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ ECေရြးခ်ယ္ပြဲ အၿပီး မေကြးတိုင္း NDF ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ လစဥ္အစည္းအေ၀းက်င္းပသည္။ တိုင္းအစည္းအေ၀း မစမွီ ယခင္မေကြးၿမိဳ႕နယ္NDF ပါတီအတြင္းေရးမွဴး (ေဟာင္း) ဦးခ်စ္ကိုကို(တိုင္းNDF ပါတီအမႈေဆာင္အဖြဲ႔စည္း၀င္) က ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ အသစ္ထံသို႔ သူ၏ ပါတီ၀င္ကတ္ကို အပ္ႏွံ၍ႏႈတ္ထြက္ေၾကာင္းဆို၏။ ထို႔ေၾကာင့္ NDFပါတီ မွ ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ရေၾကာင္းေမးျမန္းရာ.. `` ႏႈတ္ထြက္ရျခင္းအေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးပါဘဲ ဒါေပမယ့္ ေျပာမွသိမယ့္သူေတြကို မေျပာခ်င္ေတာ့ ပါဘူး။ လက္ရိွယခု ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ကိုလည္းမႀကိဳက္လို႔ပါ။ ဒီပါတီကို ကၽြန္ေတာ္ေရာက္လာစက ဘယ္သူမွ မရိွေသးပါဘူး၊ ေတာ္ေတာ္နည္းပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္းေပၚေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဖာ္ေဆာင္ေပး ခဲ့ၿပီးပါၿပီ..။ ေနာက္လူေတြ ဆက္လုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီNDF ပါတီ၀င္အျဖစ္က လုံးလုံးထြက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီး ပါၿပီခင္ဗ်ာ..။´´ ဟုဦးခ်စ္ကိုကို က ျမန္မာပို႔စ္ သို႔ေျပာသည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္မေကြးၿမိဳ႕နယ္NDF ပါတီ ဥကၠ႒ (ေဟာင္း) ဦးေအာင္လင္းဦး (တိုင္းNDFပါတီအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႔၀င္) ၏ နာမည္ႏွင့္ မေကြးတိုင္းျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးသို႔ ေလွ်ာက္ထားထုတ္ယူ၍ ရထားေသာ(၁၅၀၀ိ)CDMA 800 ဆင္ကတ္ ႏွင့္ ဟန္းဆက္ပါ ဖုန္းတစ္လုံးကို မေကြးတိုင္း NDF ပါတီရုံးပိုင္အျဖစ္အပ္ႏွံသည္။ ထို႔ေနာက္ ပါတီ၀င္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တိုင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ေဖ သို႔ေပးအပ္သည္။ တိုင္းNLD ဥကၠ႒ မွ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ပါတီ၀င္ အသိအမွတ္ျပဳကဒ္ မ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: