``မေကြးၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ(ေငြရတု)အခမ္းအနားမ်ားကို (ေျမလတ္ေဒသ) အဆင့္အျဖစ္ ႀကီးက်ယ္ခန္းနားစြာ က်င္းပမည္´´

ဇူလိုင္(၃၁)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀ မွ ၁၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရန္ကင္းရပ္ ခြါညိဳလမ္း ႏွင့္ ၃လမ္းထိပ္ရိွ မေကြးျမစ္ေကြ႕ဧရာလူမႈကြန္ယက္ အစည္းအေ၀းခန္းတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ(ေငြရတု)၊(ေျမလတ္ေဒသ) အခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္(၃၀)ဦးေက်ာ္ခန္႔ အစည္းေ၀းက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအစည္းအေ၀း၏ ဆုံးခ်က္အရ မေကြးၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ(ေငြရတု)အခမ္းအနားကို မေကြးၿမိဳ႕ ေစ်းရပ္ မဲထီလမ္း (၈၈-သပိတ္စခန္း-ေအာင္ဓမၼာရုံ)အနီးရိွ မင္းေက်ာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ (၈-၈-၂၀၁၃) ေန႔ နံနက္(၈)နာရီမွာ အခမ္းအနားစတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ယခင္ႏွစ္က အဆိုပါ မင္းေက်ာင္းတြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံအခန္းအနားကို ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ျဖင့္သာက်င္းပႏိုင္ခဲ့၍ ယခုႏွစ္တြင္ ေျမလတ္ေဒသ အျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖိတ္ၾကားထားၿပီး မေကြးၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ(ေငြရတု)အခမ္းအနားႀကီးကို က်င္းပေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအစည္းအေ၀းက ဖိတ္စာမ်ားစတင္ ဖိတ္ၾကားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ အမွတ္တရအျဖစ္ မေကြးၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ (ေငြရတု)တီရွပ္ စြပ္ၾကယ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ၾသဂုတ္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ(ေငြရတု)အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ မေကြးၿမိဳ႕ ေစ်းရပ္ မဲထီလမ္း (ေအာင္ဓမၼာရုံ)အနီးရိွ မင္းေက်ာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ၈၈အေရးေတာ္ပုံ(ေငြရတု) ေျမလတ္ေဒသ-က်င္းပေရးေကာ္မတီ၏ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ အစည္းေ၀းက်င္းပၿပီး အဆိုပါအခန္းအနားကို စတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွခဲ့သည္။ အလားတူ မေကြးၿမိဳ႕ ျမင္သာရပ္ကြက္ မဲထီလမ္းရိွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရုံးတြင္လည္း မေကြးၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ(ေငြရတု)အခမ္းးအနားအျဖစ္ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ ကာတြန္း နံရံကပ္ စာေပၿပိဳင္ပြဲ၊ က်ဘမ္း စကားေျပာပြဲ ႏွင့္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ(ေငြရတု)အထိမ္းအမွတ္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳနယ္ NLD ပါတီ လစဥ္အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၏ ဇူလိုင္(၂၅)ရက္ေန႔ အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: