``မေကြးၿမိဳ႕က်က္သေရေဆာင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီး၏ အမိုးၿပိဳက်ပ်က္စီး´´

ၾသဂုတ္(၈)ရက္၊ ညေန(၆း၁၅)နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ မေကြးၿမိဳ႕ ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ အ.ထ.က(၁)လမ္းရိွ မေကြးၿမိဳ႕က်က္သေရေဆာင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္္းမႀကီး၏ အမိုးတစ္ခုလုံံးၿပိဳက်ပ်က္စီးေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္္းမႀကီး၏ ေဘးရိွဧည့္သည္နားေနခန္းတြင္ ၾသဂုတ္(၉)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီခန္႔မွာ မီဒီယာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ေအာင္၊ ခရိုင္အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ဳိးႏိုင္ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ႀကီးၾကပ္မႈ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖေကာ္မတီအဖြဲ႕တို႔ မွ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းသည္။ ဤခန္္းမႀကီးကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကစတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလ်ား(၂၈၃)ေပ၊ အနံ(၂၆၃)ေပ အက်ယ္အ၀န္း (၁.၅၄)ေျမဧကေပၚတြင္ (၁၂၀X၆၀)ေပရိွ RCကြန္ကရစ္ေလာင္းနံရံကာ၍ သစ္သားဒိုင္းမ်ားျဖင့္ တစ္ထပ္အေဆာက္ အဦးခန္းမအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္ကာလက ကုန္သြယ္လယ္ယာေခတ္ ဂိုေဒါင္ႀကီးႏွင့္တူေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဦးထြန္းဆိုင္မွ တိုင္း(တ.ယ.က) ဥကၠ႒ သို႔တင္ျပခဲ့ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ခန္္းမေရွ႔ ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈလက္ရာပုံစံတပ္ဆင္၍ ေဘးႏွစ္ဘက္ကိုပါခ်ဲ႔ထြင္ၿပီး အႀကီးစားျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခု ဇြန္(၂၇)ရက္ ေန႔တြင္လည္း မေကြးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂြတ္လပ္(Good Luck)ကုမၸဏီ တို႔ပူးေပါင္း၍အဆိုပါ ခမ္းမ၏ အတြင္းပိုင္းႏွင့္အျပင္ပုိင္း အဆင့္ျမင့္ျပဳျပင္တိုးခ်ဲ႕ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အုတ္၀န္းၿခံကာျခင္း၊ ခ်က္ျပဳပ္ေဆာင္၊ ဧည့္သည္မ်ားနားေနေဆာင္၊ အိမ္သာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ထရန္စေဖာ္မာတစ္လုံးတပ္ဆင္ျခင္း၊ (Air- Con)၊ ေခတ္မီးဆိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီ အသံလုံခမ္းမႀကီးအျဖစ္ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း(၃၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔သုံးစြဲ၍ မြမ္းမံျပင္ ဆင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ(၁၃) ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ုဳပ္တက္ေရာက္၍ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ဘာေၾကာင့္အမိုးတစ္ခုလုံးၿပိဳက်ရပါသလဲ၊ ဘယ္သူ႔တြင္တာ၀န္ရိွပါသလဲ ဟု အလဲဗင္းန္မီဒီယာမွ ေမးျမန္းရာတြင္..၊ အဆိုပါခန္းမကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ အႀကီးစားျပဳျပင္ေနစဥ္တုံးက အမိုးတြင္တပ္ဆင္ထားေသာ မ်က္ႏွာက်က္မ်ားမွာ ယခု တပ္ဆင္ထားေသာ အသံလုံမ်က္ႏွာက်က္မ်ားထက္ ပို၍ေလးလံေသာ ရွာထိုးပ်ဥ္မ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ထားခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေပါ့ပါးေသာ မ်က္ႏွာက်က္မ်ားကိုတပ္ဆင္ထားေသာ္လည္း အမိုးမွာ(၂၆)ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး သစ္သားဒိုင္းမ်ား လည္းးျဖစ္ေန၍ မခိုင္လို႔ ျပိဳက်ရပါေၾကာင္း၊ မည္သူ႔တြင္မွ် တာ၀န္မရိွေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီ၀င္လူႀကီးတစ္ဦး ကေျဖဆိုသည္။ အဆိုပါခန္းမကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာ သက္ဆုိင္ရာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ သံဒိုင္းမ်ားျဖင့္ ပုံစံေရးဆြဲၿပီး အမိုးျပင္ဆင္ရန္ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရိွရသျဖင့္ ထိုအစီတင္ျပခ်က္အတိုင္း ဘာေၾကာင့္မျပဳလုပ္ခဲ့ပါသလဲ ဟု ျမန္မာပို႔စ္ မွ ေမးျမန္းရာတြင္..၊ ``သံဒိုင္းကိစၥကို တြက္ခ်က္ၾကည့္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ သံဒိုင္းတစ္ခုကိုသိန္းရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ေလာက္က်မယ္၊ အဲဒီအားလုံး အတြက္ဆိုရင္ သိန္းေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္/ သုံးေထာင္ေလာက္ကုန္က်ပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးႀကီးၾကပ္မႈၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႕နဲ႔တိုင္ပင္ခဲ့ပါတယ္၊ သူတို႔ကလည္း ခြင့္မျပဳဘူးမဟုတ္ပါဘူး၊ လက္ရိွခြာခ်မယ့္ မ်က္ႏွာက်က္ ရွာထိုးပ်ဥ္ေတြထက္ ေပါ့ပါးတဲ့မ်က္ႏွာက်က္မ်ားကိုသာ တပ္ဆင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ ဒိုင္းကိစၥ မလိုအပ္ ေသးဘူးဆိုၿပီး အမ်ားအားလုံးရဲ႕ဆႏၵနဲ႔အညီ မလုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ´´ ဟု ခရိုင္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွ ဦးေနမ်ိဳးႏိုင္ က မီဒီယာကို ရွင္းလင္းသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္ အမိုးတစ္ခုလုံးၿပိဳက်ပ်က္စီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾသဂုတ္လ(၉)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ စည္ပင္သာယာ ခန္းမတည္ေဆာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ႏွင့္ အေသးစိတ္စစ္ေဆးၿပီး အျမန္ဆုံးျပဳျပင္ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဖြဲ႕စည္းေပးေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႕ျဖင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ တန္ဖိုးကို လွ်ပ္စစ္အဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တို႔မွ စစ္ေဆး၍ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: