မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ကမၻာ့လူငယ္မ်ားေန႔ကို (ပထမဆုံးအႀကိမ္) စတင္က်င္းပခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီ...။

လူငယ္အဖြဲ႕ေပါင္း(၉)ဖြဲ႕ ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးလူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန ပူးတြဲက်င္းပေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာေသာ လူငယ္ထုမွာ ေပ်ာ္ရြင္၀မ္းသာ အားပါးတရ ေဖ်ာ္ေျဖေနေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျမန္မာလူငယ္ေတြ ကမၻာ့လူငယ္အဖြဲ႔သို႔ အဆင့္မီ တက္လွမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေတာ့မည္.....၊ အစိုးရ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားမွ အားလုံး၀ိုင္း၀န္းကူညီ အားေပးသင့္ပါသည္။
 

0 comments: