``မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ျခင္းငါးလႊတ္ပြဲ ျပဳလုပ္´´

ၾသဂုတ္(၁၈) နံနက္(၇း၅၀ မွ ၈း၁၀)နာရီအထိ မေကြးၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း နန္းထိုက္သူေဟာ္တယ္ ေရွ႕ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းဆိပ္တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ျခင္းအခမ္းအနား ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕လယ္ယာႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ႏိုင္ ႏွင့္အစိုးရ အဖြဲ႕၀န္ႀကီးမ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေမာင္ခ်စ္ ႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕၊ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား အင္အား(၂၀၀)ခန္႔တက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃/၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ရျခင္း အေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေမာင္ခ်စ္ မွရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံမ်ား အတြင္း၌ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ျပဳလုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂/၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းကို ငါးသန္ငါးအေကာင္ေရ (၁၇)သိန္း၊ ငါးမႈန္ႀကီး(၃၇၀)သိန္း စုစုေပါင္း(၃၈၇)သိန္း ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါငါးအမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိးကို စုစုေပါင္းအေကာင္ေရ(၄၀၈)သိန္း စုိက္ထည့္သြားရန္ သက္ဆိုင္ရာ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ ငါးသားေပါက္မ်ားကို ေမြးျမဴထားေၾကာင္း၊ ငးါမ်ဳိးစိုက္ထည့္ျခင္းအခမ္းအနားမ်ားကို မေကြးၿမိဳ႕၊ သရက္ၿမိဳ႕၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီး ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕မ်ား၌ ေမြးျမဴထားခဲ့ေသာ ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ေရႊ၀ါငါးၾကင္း၊ ငါးခုန္းမႀကီးမ်ား စသည့္ ငါးသန္ေကာင္ေရ(၅)သိန္းတို႔အား အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔မွ အလွည့္က်ျဖင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္းသို႔ ငါးမ်ားကို မ်ိဳးစုိက္ထည့္လႊတ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။
 

0 comments: