``မေကြးၿမိဳ႕ သိဂၤါဂီရိရပ္ကြက္တြင္ လက္ပစ္ဗုံးေဟာင္းတစ္လုံးေတြ႕ရိွ´´

ၾသဂုတ္(၁၆)ရက္ ညေန(၆း၂၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔၊ မေကြးၿမိဳ႕ သိဂၤါဂီရိရပ္ကြက္၊ ဥတၱလမ္း၊ အမွတ္(၁၂/ခ) ေဒၚေအာင္ေမၾကည္၏ အိမ္ေရွ႕ အုတ္ေလွခါးအဆင္းအေနာက္ဘက္တြင္ လက္ပစ္ဗုံးေဟာင္းတစ္လုံးေတြ႕ရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ မေကြးၿမိဳ႕ သိဂၤါဂီရိရပ္ကြက္၊ ဥတၱလမ္း၊ အမွတ္(၁၂/ခ) ေဒၚေအာင္ေမၾကည္၏ အိမ္ေရွ႕အုတ္ေလွခါး အဆင္းအေနာက္ဘက္တြင္ ၾသဂုတ္(၁၆)ရက္ ညေန(၆း၂၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွာ ထိုလမ္းအတြင္းမွ ဦးစိန္ျမင့္ေအာင္၏ သုံးႏွစ္အရြယ္သမီး မယဥ္မြန္ေအး ႏွင့္ ကေလးမ်ား သံတိုသံစမ်ားကို လိုက္လံရွာေဖႊေကာက္ယူ ေဆာ့ကစားေနစဥ္ ေျမေပၚတြင္ တစ္၀က္ခန္႔ေပၚေနေသာပစၥည္းကို သံလုံးဟုထင္မွတ္ၿပီးတူးေဖာ္ေနရာ အိမ္ရွင္ေဒၚေအာင္ေမၾကည္ ျမင္ၿပီး ဗုံးေဟာင္းတစ္လုံးထင္၍ တားဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ အိမ္ရွင္မွ ဆယ္အိမ္မႈး ဦးေသာင္းေအးထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးခန္႔ ႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးေက်ာ္၀င္းခ်စ္ တို႔ေရာက္လာၾကၿပီး စစ္ေဆးၾကည့္ရာ လက္ပစ္ဗုံးေဟာင္းတစ္လုံး ျဖစ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမွ သက္ဆိုင္ရာ တပ္မ(၈၈)၊ စအရ(၉၁၀)သုို႔ ဆက္လက္အေၾကာင္းၾကားရာ ည(၈)နာရီခန္႔တြင္ လာေရာက္တူးေဖာ္သိမ္းဆည္းသြားေၾကာင္း၊ ေတြ႕ရိွေသာ လက္ပစ္ဗုံးေဟာင္းမွာ (၃၆)ခြင္းဗုံးေဟာင္းတစ္လုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လက္ပစ္ဗုံးေဟာင္းေတြ႕ရိွေသာ ေနရာအား ဥတၱရလမ္းတြင္း ေနသူတစ္ဦးက လိုက္လံျပသ၍ သက္ဆိုင္ရာမွ သတင္းရရိွသည္။

Penulis : shwelannwelanwinkyi ~ Sebuah blog yang menyediakan berbagai macam informasi

 

0 comments: