``ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း တို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ´´

``ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္း ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း တို႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ´´ ၾသဂုတ္(၂၀)ရက္ နံနက္(၇း၃၀ မွ ေန႔၁၂)နာရီအခ်ိန္ထိ မေကြးၿမိဳ႕ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း နန္းထိုက္သူဟိုတယ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ၀န္ႀကီးဌာန(၃)ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္္း ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာန(၅)ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္း တို႔သည္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ခရိုင္(၅)ခရုိင္မွ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္(၂၅)ၿမိဳ႕နယ္မွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား စုစုေပါင္း(၂၀၀)ခန္႔တို႔ ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ ဤကဲ့သို႔ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးသို႔သြားေရာက္၍ ျပည္သူမ်ား၏အသံ လိုအပ္ခ်က္ မ်ား ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအားလုံးက ေအာက္ေျခတြင္ ေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကရန္ ေအာက္ေျခတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို သိသိသာသာ ထင္ထင္ရွားရွား ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား လက္ေတြ႔ အလုပ္အေကၽြးျပဳေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္အတြက္လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ အထက္အစိုးရ အဖြဲ႕မ်ားမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ေအာက္ေျခမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမရိွေသးေၾကာင္း၊ ယခု မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး (၆)ခုေျမာက္ ေရာက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး (၈)ခု သို႔ဆက္လက္သြားေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္း ကေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနား တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးစိုးသိန္း၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအနက္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားမွာ…. `` ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသို႔သြားေနတဲ့ေနရာမွာ ၀န္ႀကီးဦးတင္ႏိုင္သိန္းလဲ အေသးစိတ္ေျပာၾကားသြားတဲ့အတိုင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ထမ္းမ်ားမေကြးတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ခရိုင္မ်ား ၿမိဳနယ္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို အထူးေျပာၾကားလိုပါ တယ္။ အရင္ေခတ္ကလို ကၽြန္ေတာ္လုပ္မွျဖစ္မယ္ ကၽြန္ေတာ္သာလုပ္တတ္ပါတယ္လို႔ေျပာေနလို႔မရေတာ့ပါဘူး၊ ကုိယ့္ကိုယ္ကို လုံး၀ဗဟိုျပဳလို႔မရေတာ့ပါဘူး။ ျပည္သူကိုသာဗဟိုျပဳရပါမယ္။ ရပ္ကြက္/ၿမိဳ႕နယ္/ခရိုင္/တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူလူထု အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ ျပည္သူလူထုတို႔ရဲ႕ေတာင္ဆိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညိွႏႈိုင္းေပါင္းစပ္ၿပီး ေအာက္ေျခကေန သက္ဆိုင္ရာ ကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဥပေဒနဲ႔အညီအေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆိုတာ ျပည္သူလူထု ကအခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေစာင့္ၾကည့္ေနတာပါ။ ျပည္သူလိုအပ္တာကို ျပည္သူႀကိဳက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္တက္လာခဲ့တာ ႏွစ္ခြဲကာလရိွပါၿပီ..။ ၿပီးခဲ့တဲ့ကာလမွာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္မႈကေတာ့ ၁၀% ႏႈန္းသာ လုပ္ေပးႏိုင္ေသးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ခန္႔မွန္းခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရသက္တန္းဟာ (၂၉)လသာ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ဒီကာလအတြင္းမွာ သမၼတႀကီးအၿမဲေျပာေနတဲ့(၇)ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေအာက္ေျခကေန စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမယ္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင္႔ကို အၿမဲဆက္သြယ္ၿပီးထိေတြ႔ေနရမယ္။ ေအာက္ေျခက ျပည္သူလူတုရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ အက်ဳိးရိွမယ့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္။ ျပည္သူလူထုအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ ထိေတြ႔ေနရမယ္၊ ဆက္သြယ္ျငင္းခုံၿပီးရန္္ျဖစ္ေနရမယ္။ အဲဒါမွ တံခါးဖြင့္ထားတဲ့အစိုးရျဖစ္မွာေပါ့၊ ျမန္မာျပည္ကေတာ့ ကမၻာႀကီးကိုတံခါးဖြင့္ထားၿပီ သို႔ေသာ္လဲ မေကြးကတံခါးပိတ္ထားတယ္၊ မေကြးက အရင္လိုဘဲတစ္ေယာက္ တည္းက်န္ခဲ့ တယ္၊ မေကြးကလဲတံခါးဖြင့္ရမယ္၊ အဲဒါမွ Communication ျဖစ္မယ္။ ´´ ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။
 

0 comments: