`` မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္မွေတာင္းဆိုေသာ မူလတန္းေက်ာင္းေျမေနရာကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္´´

မေကြးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၌ ၾသဂုတ္(၂၂)ရက္ ေန႔လည္(၂း၃၀ မွ ညေန ၄နာရီအခ်ိန္ခန္႔ထိ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္မ်ဳိးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ မေကြးၿမိဳ႕ ေအာင္ေမတၱာ ရပ္ကြက္မွ ေတာင္းဆိုေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းေျမေနရာကိစၥကို သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။ အဆိုပါမီဒီယာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္အတူ ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဦးညိဳ၀င္းေမာင္ပါ(၉)ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးမွဴး ဦးစိန္ၾကည္ေလး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚသီတာထြန္း ႏွင့္ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္တို႔တက္ေရာက္၍ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားပါ စုစုေပါင္း(၂၅)ဦးခန္႔ျဖင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပသည္။ ျဖစ္စဥ္အက်ဥ္းမွာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္(ခ)အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕တိုးခ်ဲ႔ ကြက္သစ္ခ်ထားစဥ္က ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္အတြင္း၌ မူလတန္းေက်ာင္းေျမေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျမဧက (၄)ဧကကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ားခ်ထားေပးခဲ့သည့္တြက္ မူလတန္းေက်ာင္းေနရာေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ျခင္း အား ရပ္ကြက္တြင္းရိွလုပ္သားျပည္သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာကိစၥအားရွင္းလင္းေၾကာင္းသိရသည္။ (ရပ္ကြက္တြင္းရိွ ေက်ာင္းေျမေနရာ ေတာင္းဆိုေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ ႏွင့္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားအား ေခၚဆိုျခင္းမရိွေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။) အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဥာဏ္မ်ဳိး မွ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံးမွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား တြင္ ေအာင္ေမတၱာ(ခ)ရပ္ကြက္အတြင္း မူလတန္္းေျမ(၄)ဧကဆိုသည္မွာ မရိွေၾကာင္း၊ အလားတူ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ေဒၚသီတာထြန္းမွလည္း ပညာေရးဌာနအေနျဖင့္ ေအာင္ေမတၱာ(ခ)ရပ္ကြက္အတြင္း မူလတန္းေက်ာင္းေျမမရိွပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနဦးစီးမွဴးကလည္း ေျမစာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္အတြင္း မူလတန္း ေက်ာင္းေျမ (၄)ဧကမရိွပါေၾကာင္း ျငင္းဆိုၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးညိဳ၀င္းေမာင္ မွ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕သစ္တိုးခ်ဲ႕စဥ္ကာလမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ယခု ဥကၠ႒ ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ အျဖစ္မွန္မ်ား အား သိရိွၾကမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကိုသာ ျပန္ၾကည့္ၿပီးမွ ေမးခြန္္းမ်ားကိုေျဖဆိုႏိုင္ပါမည္၊ သို႔ပါ၍ မီဒီယာမ်ား၏ သိလိုေသာေမးျမန္ခ်က္မ်ားကို ေၾကနပ္ေအာင္ ေျဖဆိုႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္းဆို၏။ RFA သတင္းေထာက္ ဦးျမင့္ေဇာ္ဦး၏ ေမးျမန္းခ်က္မွာ (ဒီလိုဆိုရင္ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္က ေတာင္းဆိုေသာ မူလတန္းေက်ာင္းေျမကိစၥကို ဘာမွ်လုပ္မေပးေတာ့ဘူူးလား။ သူတို႔လိုခ်င္ေနတဲ့ မူလတန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္းရရိွေရးကို မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ ရမည္လဲဟု ေမးျမန္းေဆြးေႏြးရာ) ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္မ်ား မွ ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ ေက်ာင္းသားဦးေရစာရင္း ႏွင့္ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးရန္အဂၤါရပ္မ်ားျဖင့္အညီျဖစ္ပါက ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ တဆင့္တင္ျပေပးရန္၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမွ ပညာေရးဌာနသို႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းလင္းသည္ဆို၏။ အဆိုပါရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္၍ေမးျမန္းေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွာ ယူနတီဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္ ေနျခည္(မေကြး)၊ The Voice ဂ်ာနယ္မွ ဦးဥာဏ္မ်ဳိးေအာင္၊ The Leaderဂ်ာနယ္မွ ဦးေနေအာင္၊Eleven ဂ်ာနယ္မွ ဦးေအာင္သူၿငိမ္း၊ RFA သတင္းေထာက္ ဦးျမင့္ေဇာ္ဦး၊ The Street View ဂ်ာနယ္မွ ဦးလြင္ေမာင္ထက္၊ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဂ်ာနယ္မွ ဥမၼာခင္(မေကြး) ႏွင့္ 7 Days ဂ်ာနယ္မွ ဦးမိုးေက်ာ္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ားမွ ေမးျမန္းေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကအိမ္၀ိုင္းကြက္မ်ားခ်ထားခဲ့ျခင္းကိစၥ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲ ေရးေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ၀န္ထမ္း အရာရိွမ်ားမွ ရွင္းျပႏိုင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း၊ အဆိုပါရပ္ကြက္မွ ေတာင္းဆိုထား ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းေျမေနရာ လုံး၀မရိွေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းဖြင့္လိုလွ်င္ ေက်ာင္းေျမေနရာကို ေတာင္းဆိုေနသူမ်ားမွ မိမိတို႔ဘာသာ ေျမေနရာရွာေဖႊ၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက ျငင္းဆိုရွင္းလင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတို႔မွ စုံစမ္းသိရိွရသည္။
 

0 comments: